en-USro-RO

| Login
23 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Nu puteau ţine piept înţelepciunii Duhului care vorbea.

Citire din Faptele Apostolilor 6,8-15

În zilele acelea, 8 Ştefan, care era plin de har şi de puterea lui Dumnezeu, săvârşea în popor semne mari şi minuni. 9 Într-o zi, s-au ridicat unii dintr-o sinagogă, cea a sclavilor eliberaţi, a cirenenilor, a alexandrinilor şi de asemenea a celor din Cilicia şi din Asia Proconsulară şi au început să discute aprins cu Ştefan; 10 însă nu puteau ţine piept înţelepciunii şi Duhului care vorbea. 11 Atunci au pus pe nişte bărbaţi să spună: „L-am auzit spunând cuvinte de blestem împotriva lui Dumnezeu şi a lui Moise”. 12 Ei au întărâtat poporul, pe bătrâni şi pe cărturari şi, năvălind asupra lui Ştefan, l-au prins şi l-au dus în faţa Sinedriului. 13 Acolo s-au prezentat martori mincinoşi care ziceau: „Acest om nu încetează a rosti cuvinte de blestem împotriva acestui loc sfânt şi a Legii. 14 Noi l-am auzit zicând că „Isus Nazarineanul va distruge locul acesta şi va schimba legile pe care ni le-a lăsat nouă Moise”. 15 Şi aţintindu-şi ochii asupra lui, toţi cei ce şedeau în Sinedriu au văzut faţa lui ca o faţă de înger.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,23-24.26-27.29-30 (R.: 1)

R.: Fericiţi cei care împlinesc Legea Domnului.

sau

Aleluia.

23 Chiar dacă cei mari ţin sfat împotriva ta,

eu, slujitorul tău, mă gândesc la legile tale.

24 Da, mărturiile tale sunt desfătarea mea,

ele sunt sfătuitorii mei. R.

 

26 Eu îţi fac cunoscute cărările mele

şi tu mă asculţi: Învaţă-mă îndreptările tale.

27 Fă-mă să pricep calea poruncilor tale

şi voi cugeta la lucrările tale minunate. R.

 

29 Ţine departe de mine calea minciunii

şi dă-mi să urmez calea ta.

30 Mi-am ales calea adevărului

şi nu am uitat judecăţile tale. R.

 

ALELUIA Mt 4,4b

(Aleluia) Nu numai cu pâine trăieşte omul,

ci şi cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Lucraţi nu pentru mâncarea cea pieritoare, ci pentru cea care rămâne spre viaţa veşnică.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 6,22-29

Isus traversase marea mergând pe apă. 22 A doua zi, mulţimea rămasă pe celălaltă parte a mării a văzut că nu era acolo decât numai o luntre mai mică şi că Isus nu intrase în luntre împreună cu ucenicii săi, ci plecaseră numai ucenicii lui. 23 Totuşi alte bărci mai mici veniseră din Tiberiada în apropiere de locul unde ei mâncaseră pâine, după ce Domnul mulţumise. 24 Când mulţimea a văzut că Isus nu este acolo, nici ucenicii lui, au intrat şi ei în bărcile cele mici şi au venit la Cafarnaum, căutându-l pe Isus. 25 Şi găsindu-l dincolo de mare, i-au zis: „Învăţătorule, când ai venit aici?” 26 Isus le-a răspuns: „Adevăr, adevăr vă zic: mă căutaţi nu pentru că aţi văzut minuni, ci pentru că aţi mâncat pâine şi v-aţi săturat. 27 Lucraţi nu pentru mâncarea cea pieritoare, ci pentru mâncarea ce rămâne spre viaţa veşnică şi pe care v-o va da Fiul Omului, el, pe care l-a pecetluit Dumnezeu Tatăl”. 28 Atunci au zis: „Ce trebuie să facem ca să săvârşim lucrările lui Dumnezeu?” 29 Isus a răspuns: „Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu, ca să credeţi în acela pe care l-a trimis el”.

Cuvântul Domnului