en-USro-RO

Inregistrare | Login
22 martie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Joi, 22 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Lia, vãduvã
Liturghierul Roman
Joi din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Gen 17,3-9: Vei fi tatãl unei mulțimi de popoare.
Ps 104: Domnul își aduce aminte totdeauna de alianța sa.
In 8,51-59: Abraham, pãrintele vostru, s-a bucurat cã va vedea ziua mea.
Meditatia zilei
Joi din sãptãmâna a 5-a din Post

LECTURA I
Doamne Isuse, primeşte duhul meu!
Citire din Faptele Apostolilor 7,51–8,1a

7,51
În zilele acelea,
Ştefan a spus poporului, bătrânilor şi
cărturarilor:
„Încăpăţânaţi, cu inimile şi urechile păgâne,
voi vă împotriviţi întotdeauna Duhului Sfânt.
Aşa au fost părinţii voştri, aşa sunteţi şi voi!
52 Pe care dintre profeţi nu i-au persecutat părinţii voştri?
Ei i-au ucis pe cei care vesteau dinainte
despre venirea Celui Drept,
pe care voi, acum, l-aţi trădat şi l-aţi ucis.
53 Voi aţi primit Legea prin slujirea îngerilor şi nu aţi păzit-o”.
54 Când au auzit ei acestea, fremătau de furie în inima lor
şi scrâşneau din dinţi împotriva lui.
55 Dar Ştefan, plin de Duh Sfânt,
cu ochii îndreptaţi spre cer,
a văzut gloria lui Dumnezeu
şi pe Isus stând la dreapta lui Dumnezeu
56 şi a zis: „Iată, văd cerurile deschise
şi pe Fiul Omului stând la dreapta lui Dumnezeu!”
57 Atunci ei, strigând cu glas puternic,
şi-au astupat urechile şi s-au năpustit împreună asupra lui
58 şi, scoţându-l din cetate, aruncau cu pietre asupra lui.
Martorii şi-au pus hainele
la picioarele unui tânăr numit Saul.
59 Şi, în timp ce îl loveau cu pietre,
Ştefan a strigat, zicând:
„Doamne Isuse, primeşte duhul meu!”
60 Apoi, căzând în genunchi, a strigat cu glas puternic:
„Doamne, nu le socoti păcatul acesta!”
Şi, spunând aceasta, a adormit.
8,1a Şi Saul era de acord cu uciderea lui.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 30(31),3cd-4.6 şi 7b şi 8a.17 şi 21ab (R.: 6a)

R
.: În mâinile tale, Doamne,
încredinţez duhul meu.
sau:
Aleluia.

3cd Fii pentru mine o stâncă de scăpare,
o cetate întărită, ca să mă mântuieşti!
4 Tu eşti stânca mea, cetatea mea,
pentru numele tău, condu-mă şi călăuzeşte-mă! R.

6 În mâinile tale îmi încredinţez duhul,
tu mă vei mântui, Doamne, Dumnezeule adevărat.
7b Eu îmi pun încrederea numai în Domnul.
8a Mă voi bucura şi mă voi veseli de îndurarea ta. R.

17 Fă să strălucească faţa ta peste slujitorul tău,
mântuieşte-mă în îndurarea ta!
21ab Tu îi ascunzi sub protecţia feţei tale
de uneltirile omului. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 6,35ab
(Aleluia) „Eu sunt pâinea vieţii”, spune Domnul.
„Celui care vine la mine nu-i va mai fi niciodată foame”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Nu Moise v-a dat pâinea din cer,
ci Tatăl meu vă va da pâinea din cer, cea adevărată.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 6,30-35

30
În acel timp,
mulţimea i-a spus lui Isus:
„Ce semn faci tu
ca să vedem şi să credem în tine? Ce înfăptuieşti?
31 Părinţii noştri au mâncat mană în pustiu,
după cum este scris:
«Le-a dat să mănânce pâine din cer»”.
32 Atunci, Isus le-a zis:
„Adevăr, adevăr vă spun:
nu Moise v-a dat pâinea din cer,
ci Tatăl meu vă va da pâinea din cer, cea adevărată.
33 Căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer
şi dă viaţă lumii”.
34 Ei i-au zis:
„Doamne, dă-ne întotdeauna pâinea aceasta!”
Isus le-a spus:
35 „Eu sunt pâinea vieţii.
Celui care vine la mine nu-i va mai fi foame
şi celui care crede în mine,
nu-i va mai fi sete niciodată”.
Cuvântul Domnului