en-USro-RO

| Login
Sunday, April 11, 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Doamne Isuse, primeşte duhul meu!

Citire din Faptele Apostolilor 7,51-59; 8,1a

În zilele acelea, Ştefan, aflându-se în faţa Sinedriului, a spus: 51 „Voi oameni încăpăţânaţi, ale căror inimi şi urechi nu vor să cunoască legământul lui Dumnezeu, totdeauna vă împotriviţi Duhului Sfânt. Sunteţi întocmai ca şi părinţii voştri. 52 Pe care dintre profeţi nu l-au prigonit părinţii voştri? Ba chiar au ucis pe cei care au vestit mai dinainte sosirea celui drept, acela pe care voi l-aţi trădat şi l-aţi dat morţii. 53 Voi aţi primit Legea transmisă prin îngeri şi n-aţi păzit-o!” 54 Iar ei, auzind acestea, fremătau de furie şi scrâşneau din dinţi împotriva lui. 55 Dar Ştefan, fiind plin de Duh Sfânt şi privind la cer, a văzut slava lui Dumnezeu şi pe Isus stând la dreapta lui Dumnezeu, 56 şi a zis: „Iată, văd cerurile deschise şi pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu!” 57 Atunci ei şi-au astupat urechile, au început să strige în gura mare şi au năvălit asupra lui, 58 l-au scos afară din cetate şi au început să arunce cu pietre asupra lui. Iar martorii şi-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. 59 În timp ce era bătut cu pietre, Ştefan se ruga astfel: „Doamne Isuse, primeşte duhul meu!” 8,1a Saul era de acord cu uciderea lui.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 30,3cd-4.6 şi 7b şi 8a.17 şi 21ab (R.: 6a)

R.: În mâinile tale, Doamne, îmi încredinţez sufletul.

sau

Aleluia.

3cd Fii pentru mine o stâncă ocrotitoare,

o cetate unde să-mi găsesc scăparea.

4 Căci tu eşti stânca mea, cetatea mea:

pentru numele tău mă povăţuieşti şi mă călăuzeşti. R.

 

6 În mâinile tale îmi încredinţez sufletul:

tu mă vei mântui, Doamne, Dumnezeule adevărat!

7b Eu mă încred în Domnul;

8a mă voi bucura şi mă voi veseli în îndurarea ta. R.

 

17 Arată slujitorului tău o faţă senină,

salvează-mă pentru iubirea ta.

21ab Tu îi ascunzi la adăpostul feţei tale,

de cei care îi prigonesc. R.

 

ALELUIA In 6,35

(Aleluia) Eu sunt pâinea vieţii, spune Domnul;

cine vine la mine nu va flămânzi. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Nu Moise, dar Tatăl meu dă pâinea cea adevărată din cer.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 6,30-35

În zilele acelea, mulţimea i-a spus lui Isus: 30 „Ce semn faci tu, ca să vedem şi să credem în tine? Ce vei face? 31 Părinţii noştri au mâncat mană în pustiu, precum este scris: «Pâine din cer le-a dat lor să mănânce»”. 32 Isus le-a zis: „Adevăr, adevăr vă spun, nu Moise v-a dat pâinea coborâtă din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine venită din cer. 33 Pâinea lui Dumnezeu este aceea care coboară din cer şi dă viaţă lumii”. 34 Au spus către el: „Doamne, dă-ne totdeauna pâinea aceasta”. Şi Isus le-a zis: 35 „Eu sunt pâinea vieţii: cel care vine la mine nu va flămânzi şi cine crede în mine nu va înseta niciodată”.

Cuvântul Domnului