en-USro-RO

Inregistrare | Login
19 martie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Luni, 19 martie 2018

Sfintii zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria; Fer. Marcel Callo, m.
Liturghierul Roman
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 
Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefațã proprie
alb, P
Lectionar
2Sam 7,4b-5a.12-14a.16: Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatãl sãu.
Ps 88: Seminția lui va dãinui în vecii vecilor.
Rom 4,13.16-18.22: Nu prin lege i-a fost fãcutã promisiunea lui Abraham.
Mt 1,16.18-21.24a(Lc 2,41-51a): Iosif a fãcut dupã cum i-a poruncit îngerul Domnului. (Iatã, tatãl tãu și cu mine te-am cãutat îngrijorați!)
Meditatia zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 

LECTURA I
Treceau din loc în loc, vestind cuvântul.
Citire din Faptele Apostolilor 8,1b-8

1b
În ziua aceea
a început o mare persecuţie
împotriva Bisericii din Ierusalim
şi toţi, în afară de apostoli,
s-au împrăştiat prin ţinuturile Iudeii şi ale Samariei.
2 Nişte oameni evlavioşi l-au înmormântat pe Ştefan
şi l-au jelit mult.
3 Iar Saul pustia Biserica,
intrând prin case, târând bărbaţi şi femei
şi aruncându-i în închisoare.
4 Aşadar, cei care se împrăştiaseră
treceau din loc în loc vestind cuvântul.
5 Filip, coborând în cetatea Samariei,
a început să li-l predice pe Cristos.
6 Mulţimile ascultau cu atenţie într-un cuget
cele spuse de Filip,
auzind şi văzând semnele pe care le făcea,
7 căci din mulţi care erau posedaţi
ieşeau duhurile necurate strigând cu glas puternic,
iar mulţi paralizaţi şi şchiopi erau vindecaţi,
8 astfel încât o mare bucurie a cuprins cetatea aceea.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 65(66),1-3a.4-5.6-7a (R.: 1)

R
.: Strigaţi-i de bucurie lui Dumnezeu
voi, toţi locuitorii pământului!
sau:
Aleluia.

1 Strigaţi de bucurie lui Dumnezeu,
voi, toţi locuitorii pământului!
2 Cântaţi gloria numelui său,
daţi-i glorie prin laudele voastre!
3a Spuneţi-i lui Dumnezeu:
„Cât de minunate sunt lucrările tale!” R.

4 Tot pământul să te adore
şi să-ţi cânte ţie, să cânte al tău nume!
5 Veniţi şi priviţi lucrările lui Dumnezeu!
Minunate sunt lucrările sale înaintea fiilor oamenilor. R.

6 El a prefăcut marea în pământ uscat;
şi râul a fost trecut cu piciorul:
de aceea, acolo ne-am bucurat în el.
7a El stăpâneşte pe veci cu puterea sa. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. In 6,40
(Aleluia) „Oricine crede în Fiul are viaţa veşnică,
iar eu îl voi învia în ziua de pe urmă”, spune Domnul. (Aleluia)

EVANGHELIA
Aceasta este voinţa Tatălui meu:
oricine crede în Fiul să aibă viaţa veşnică.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 6,35-40

35
În acel timp,
Isus le-a spus mulţimilor:
„Eu sunt pâinea vieţii.
Celui care vine la mine nu-i va mai fi foame
şi celui care crede în mine
nu-i va mai fi sete niciodată.
36 Dar eu v-am spus: «M-aţi văzut şi nu credeţi».
37 Tot ce-mi dă Tatăl va veni la mine,
iar pe cel care vine la mine nu-l voi da afară,
38 căci m-am coborât din cer
nu ca să fac voinţa mea,
ci voinţa celui care m-a trimis;
39 şi aceasta este voinţa celui care m-a trimis:
să nu se piardă nimeni dintre cei
pe care mi i-a dat de la el,
ci să-i învii în ziua de pe urmă.
40 Pentru că aceasta este voinţa Tatălui meu:
oricine îl vede pe Fiul şi crede în el
să aibă viaţa veşnică.
Iar eu îl voi învia în ziua de pe urmă”.
Cuvântul Domnului