en-USro-RO

| Login
23 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Străbăteau ţara binevestind cuvântul lui Dumnezeu.

Citire din Faptele Apostolilor 8,1-8

În ziua morţii lui Ştefan 1 a izbucnit o mare prigoană împotriva Bisericii din Ierusalim; în afară de apostoli, toţi s-au împrăştiat prin ţinuturile Iudeii şi ale Samariei. 2 Nişte bărbaţi cucernici l-au îngropat pe Ştefan şi l-au jelit îndelung. 3 Saul dimpotrivă căuta să distrugă Biserica: pătrundea prin case, târa bărbaţi şi femei şi îi arunca în temniţă. 4 Iar cei ce se împrăştiaseră străbăteau ţara, binevestind cuvântul lui Dumnezeu. 5 Astfel, Filip a ajuns într-o cetate a Samariei şi îl propovăduia pe Cristos. 6 Mulţimile, auzind vorbindu-se sau chiar văzând minunile pe care le săvârşea, dădeau crezare într-un cuget celor spuse de către Filip; 7 mulţi dintre cei stăpâniţi de diavoli erau eliberaţi de duhurile rele, care ieşeau din ei, scoţând strigăte puternice; mulţi paralitici şi bolnavi au fost vindecaţi. 8 A fost o mare bucurie în cetatea aceea.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 65,1-3a.4-5.6-7a (R.: 1)

R.: Strigaţi lui Dumnezeu, toţi locuitorii pământului.

sau

Aleluia.

1 Înălţaţi lui Dumnezeu cântări de bucurie,

voi, toţi locuitorii pământului!

2 Cântaţi slavă numelui său, măriţi slava lui prin laudele voastre.

3a Spuneţi lui Dumnezeu: „Cât de măreţe sunt lucrările tale. R.

 

4 Tot pământul se închină în faţa ta

şi cântă în cinstea ta, cântă numele tău”.

5 Veniţi şi priviţi lucrările lui Dumnezeu.

Minunate sunt lucrările tale în faţa neamului omenesc. R.

 

6 El a prefăcut marea în pământ uscat

şi râul a fost trecut cu piciorul;

de aceea ne bucurăm de-a pururi.

7a Căci el stăpâneşte pe vecie prin puterea lui. R.

 

ALELUIA In 6,40

(Aleluia) Cine crede în Fiul are viaţa veşnică

şi eu îl voi învia în ziua de apoi. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Aceasta este voinţa Tatălui: ca oricine crede în Fiul să aibă viaţă veşnică.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 6,35-40

În acel timp, Isus spunea mulţimii iudeilor: 35 „Eu sunt pâinea vieţii: cel care vine la mine nu va flămânzi şi cine crede în mine nu va înseta niciodată. 36 Dar v-am spus că m-aţi văzut şi totuşi nu credeţi. 37 Toţi cei pe care mi-i dă Tatăl vor veni la mine; şi pe cel care vine la mine nu-l voi izgoni afară, 38 pentru că m-am coborât din cer nu ca să fac voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. 39 Or, aceasta este voinţa celui ce m-a trimis, ca din cei pe care mi i-a dat să nu pierd pe nici unul, ci să-i învii în ziua de apoi. 40 Aceasta este voinţa Tatălui meu, ca oricine vede pe Fiul şi crede într-însul să aibă viaţa veşnică; şi eu îl voi învia în ziua de apoi”.

Cuvântul Domnului