en-USro-RO

| Login
3 februarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Nu au fost gasite articole.
LECTURA I
Iată, apă! Ce mă împiedică să fiu botezat?
Citire din Faptele Apostolilor 8,26-40

26
În acel timp,
un înger al Domnului i-a vorbit lui Filip,
spunând: „Ridică-te şi mergi spre sud,
pe drumul care coboară de la Ierusalim la Gaza,
care este pustiu!”
27 Iar el, ridicându-se, s-a dus.
Şi iată că un bărbat etiopian, eunuc,
demnitar al reginei Candace a etiopienilor,
care era mai mare peste întregul ei tezaur,
fusese la Ierusalim ca să se prosterne.
28 Se întorcea acumaşezat în carul său
şi citea din Profetul Isaia.
29 Duhul i-a spus lui Filip:
„Du-te şi apropie-te de carul acela”.
30 Atunci Filip a alergat
şi l-a auzit pe eunuc citind din Profetul Isaia.
El l-a întrebat: „Înţelegi ce citeşti?”
31 El i-a răspuns:
„Cum aş putea, dacă nimeni nu mă îndrumă?”
Şi l-a rugat pe Filip să se urce şi să se aşeze lângă el.
32 Fragmentul din Scriptură pe care îl citea era acesta:
„Ca o oaie a fost dus la înjunghiere
şi ca un miel fără glas înaintea celui care îl tunde,
aşa nu şi-a deschis gura.
33 Pentru umilinţa lui, judecata i-a fost anulată;
cine ar putea număra descendenţa lui?
Căci viaţa lui a fost luată de pe pământ”.
34 Eunucul i-a răspuns lui Filip şi i-a zis:
„Te rog, despre cine vorbeşte profetul aici:
despre el însuşi sau despre un altul?”
35 Atunci, deschizându-şi gura,
Filip a început de la Scriptura aceasta
să-i anunţe vestea cea bună despre Isus.
36 Şi în timp ce mergeau,
au ajuns la o apă, iar eunucul a zis:
„Iată, apă! Ce mă împiedică să fiu botezat?”
37 Atunci Filip i-a spus:
„Dacă crezi din toată inima, vei fi mântuit”.
Iar el a răspuns:
„Cred că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu”.
38 A poruncit să stea carul,
au coborât amândoi în apă, şi Filip, şi eunucul,
şi Filip l-a botezat.
39 Dar când au ieşit din apă,
Duhul Domnului l-a răpit pe Filip
şi eunucul nu l-a mai văzut,
dar şi-a urmat drumul bucurându-se.
40 Iar Filip, dintr-odată, s-a aflat la Azot
şi cutreiera toate cetăţile predicând evanghelia,
până când a ajuns la Cezareea.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 65(66),8-9.16-17.20 (R.: 1)

R
.: Strigaţi-i de bucurie lui Dumnezeu
voi, toţi locuitorii pământului!
sau:
Aleluia.

8 Binecuvântaţi, popoare, pe Dumnezeul nostru,
faceţi să răsune glasul laudei sale!
9 El aduce sufletele noastre la viaţă
şi nu îngăduie să ni se clatine piciorul. R.

16 Toţi cei care vă temeţi de Dumnezeu, veniţi şi ascultaţi
şi vă voi spune tot ce a făcut Domnul pentru mine!
17 Am strigat către el cu gura mea
şi buzele mele au început să-l preamărească! R.

20 Binecuvântat să fie Dumnezeu
care nu respinge rugăciunea mea
şi nu îndepărtează de la mine îndurarea lui! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 6,51ab
(Aleluia) „Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer”, spune Domnul.
„Dacă mănâncă cineva din această pâine,
va trăi în veci”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Eu sunt pâinea cea vie,
care s-a coborât din cer.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 6,44-51

44
În acel timp,
Isus le spunea mulţimilor:
„Nimeni nu poate să vină la mine
dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis
şi eu îl voi învia în ziua de pe urmă.
45 Este scris în profeţi: «Şi toţi vor fi învăţaţi de Dumnezeu».
Oricine a auzit şi a învăţat de la Tatăl vine la mine.
46 Nu că l-a văzut cineva pe Tatăl,
decât numai cel care este de la Dumnezeu:
acesta l-a văzut pe Tatăl.
47 Adevăr, adevăr vă spun: cine crede are viaţa veşnică.
48 Eu sunt pâinea vieţii.
49 Părinţii voştri au mâncat mana în pustiu şi au murit.
50 Aceasta este pâinea care se coboară din cer
ca, dacă mănâncă cineva din ea, să nu moară.
51 Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer.
Dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi în veci,
iar pâinea pe care o voi da eu
este trupul meu pentru viaţa lumii”.
Cuvântul Domnului