en-USro-RO

| Login
23 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Dacă crezi din toată inima, poţi fi botezat.

Citire din Faptele Apostolilor 8,26-40

În zilele acelea, 26 îngerul Domnului s-a adresat lui Filip, spunând: „Ridică-te şi mergi spre miazăzi, pe drumul care coboară de la Ierusalim la Gaza; acesta este pustiu”. 27 Filip a plecat. Un eunuc din Etiopia, înalt dregător al reginei Etiopiei, Candace, administrator al întregii ei vistierii, venise la Ierusalim ca să se închine lui Dumnezeu 28 şi acum se întorcea acasă. El şedea în carul său şi citea din profetul Isaia. 29 Duhul Domnului i-a zis lui Filip: „Apropie-te şi alătură-te de carul acesta”. 30 Filip s-a apropiat în grabă şi a auzit că omul citea din profetul Isaia. Atunci l-a întrebat: „Înţelegi ce citeşti?” 31 Iar el i-a răspuns: „Cum aş putea să înţeleg, dacă nimeni nu-mi explică”. L-a invitat pe Filip să se urce şi să se aşeze alături de el. 32 Locul din Scriptură, pe care-l citea el, era acesta: „Ca un miel a fost dus la înjunghiere şi ca o oaie fără glas înaintea celui ce o tunde, aşa nu şi-a deschis gura. 33 Pentru că s-a umilit, dreptatea i-a fost refuzată. Cine va vorbi de soarta lui? Căci viaţa lui a fost ştearsă de pe pământ”. 34 Eunucul a spus lui Filip: „Te rog, spune-mi, despre cine vorbeşte profetul, despre sine, sau despre altcineva?” 35 Atunci Filip a luat cuvântul şi, pornind de la acest text al Scripturii, i-a anunţat vestea cea bună despre Isus. 36 Continuându-şi drumul au ajuns la o apă; eunucul a zis: „Iată o apă. Ce mă împiedică să primesc botezul?” 37 (Filip a spus: „Dacă tu crezi din toată inima, poţi fi botezat”. Eunucul a răspuns: „Cred că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu”). 38 A poruncit să stea carul, au coborât amândoi în apă şi Filip l-a botezat pe eunuc. 39 Iar când au ieşit din apă, Duhul Domnului l-a răpit pe Filip şi eunucul nu l-a mai văzut, dar şi-a continuat drumul plin de bucurie. 40 Filip s-a trezit în cetatea Azot şi a vestit evanghelia în toate oraşele până ce a ajuns în Cezareea.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 65,8-9.16-17.20 (R.: 1)

R.: Strigaţi lui Dumnezeu, toţi locuitorii pământului.

sau

Aleluia.

8 Binecuvântaţi, popoare, pe Dumnezeul nostru,

faceţi să răsune lauda lui.

9 El ne-a păstrat în viaţă

şi nu a îngăduit să ni se clatine piciorul. R.

 

16 Toţi cei care vă temeţi de Dumnezeu, veniţi şi ascultaţi

şi vă voi istorisi ce a făcut el pentru sufletul meu.

17 Am strigat către el cu gura mea

şi lauda lui a pornit de pe buzele mele. R.

 

20 Binecuvântat să fie Dumnezeu care nu a respins rugăciunea mea

şi nu a îndepărtat de la mine bunătatea lui. R.

 

ALELUIA In 6,51-52

(Aleluia) Eu sunt pâinea cea vie care am coborât din cer, spune Domnul;

cine mănâncă din această pâine va trăi în veci. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Eu sunt pâinea vie care am coborât din cer.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 6,44-51

În acel timp, Isus spunea mulţimii iudeilor: 44 „Nimeni nu poate să vină la mine dacă nu-l va atrage Tatăl, care m-a trimis, şi eu îl voi învia în ziua de apoi. 45 Scris este în profeţi: «Toţi vor fi învăţaţi de Dumnezeu». Aşadar, oricine ascultă învăţătura Tatălui vine la mine. 46 Desigur, nimeni nu l-a văzut vreodată pe Tatăl afară numai de acela care vine de la Dumnezeu: Acesta l-a văzut pe Tatăl. 47 Adevăr, adevăr zic vouă: cel care crede în mine are viaţa veşnică. 48 Eu sunt pâinea vieţii. 49 Părinţii voştri au mâncat mană în pustiu şi totuşi au murit. 50 Pâinea care coboară din cer este aceea din care, dacă mănâncă cineva, nu moare. 51 Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta va trăi în veci; iar pâinea pe care eu o voi da, pentru viaţa lumii, este trupul meu”.

Cuvântul Domnului