en-USro-RO

| Login
3 februarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Nu au fost gasite articole.
LECTURA I
Acesta este un vas pe care mi l-am ales
ca să poarte numele meu înaintea popoarelor.
Citire din Faptele Apostolilor 9,1-20

1
În zilele acelea,
Saul, tot plănuind ameninţare şi crimă
împotriva discipolilor Domnului,
a mers la marele preot
2 şi a cerut de la el scrisori către sinagogile din Damasc
ca să-i aducă legaţi la Ierusalim
pe cei pe care i-ar fi găsit în această credinţă,
fie bărbaţi, fie femei.
3 Şi în timpul călătoriei, pe când se apropia de Damasc,
dintr-o dată l-a învăluit o lumină din cer.
4 Căzut la pământ, a auzit un glas care-i spunea:
„Saul, Saul! De ce mă persecuţi?”
5 El a răspuns: „Cine eşti, Doamne?”
El i-a zis: „Eu sunt Isus pe care tu îl persecuţi.
6 Dar ridică-te, intră în cetate
şi ţi se va spune ce trebuie să faci!”
7 Iar oamenii care îl însoţeau au rămas înmărmuriţi
pentru că auzeau glasul dar nu vedeau pe nimeni.
8 Atunci Saul s-a ridicat de la pământ,
şi, deschizându-şi ochii, nu vedea nimic.
L-au luat de mână şi l-au dus în Damasc.
9 Şi timp de trei zile a rămas fără vedere,
nu a mâncat şi nu a băut nimic.
10 Se afla la Damasc un discipol cu numele Anania.
Domnul i-a spus acestuia într-o viziune: „Anania!”
El a răspuns: „Iată-mă, Doamne!”
11 Iar Domnul i-a zis:
„Ridică-te şi du-te pe strada numită Dreaptă
şi caută-l în casa lui Iuda, pe unul cu numele de Saul din Tars!
Căci iată-l că se roagă
12 şi a văzut într-o viziune un om cu numele Anania
intrând şi punând mâinile peste el ca să-şi recapete vederea!”
13 Atunci Anania a răspuns:
„Doamne, am auzit de la mulţi despre omul acesta
cât rău le-a făcut sfinţilor tăi în Ierusalim.
14 Şi aici are împuternicire de la arhierei
ca să-i lege pe toţi cei care sunt chemaţi cu numele tău”.
15 Domnul i-a spus: „Mergi,
pentru că acesta este un vas pe care mi l-am ales
ca să poarte numele meu înaintea popoarelor
şi înaintea regilor şi a fiilor lui Israel!
16 Eu îi voi arăta cât trebuie să sufere el pentru numele meu”.
17 Atunci Anania a plecat şi a intrat în casă
şi, punându-şi mâinile peste el, a zis:
„Frate Saul, Domnul Isus,
care ţi-a apărut pe drumul pe care veneai,
m-a trimis ca să-ţi recapeţi vederea
şi să te umpli de Duhul Sfânt”.
18 Îndată au căzut de pe ochii lui un fel de solzi,
şi-a recăpătat vederea şi, ridicându-se, a fost botezat.
19 Apoi a mâncat şi a prins puteri.
Saul a rămas câteva zile la Damasc împreună cu discipolii.
20 Şi îndată a început să predice în sinagogi despre Isus,
că el este Fiul lui Dumnezeu.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 116(117),1.2 (R.: Mc 16,15)

R
.: Mergeţi în toată lumea
şi predicaţi evanghelia!
sau:
Aleluia.

1
Lăudaţi-l pe Domnul, toate neamurile,
preamăriţi-l, toate popoarele! R.

2 Căci mare este îndurarea lui asupra noastră
şi adevărul Domnului rămâne în veci. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 6,56
(Aleluia) „Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu
rămâne în mine şi eu în el”, spune Domnul. (Aleluia)

EVANGHELIA
Trupul meu este adevărată hrană,
iar sângele meu este adevărată băutură.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 6,52-59

52
În acel timp,
iudeii au început să discute aprins între ei,
spunând: „Cum poate acesta să ne dea
să mâncăm trupul său?”
53 Dar Isus le-a zis: „Adevăr, adevăr vă spun:
dacă nu mâncaţi trupul Fiului Omului
şi nu beţi sângele lui, nu aveţi viaţă în voi.
54 Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu
are viaţa veşnică şi eu îl voi învia în ziua de pe urmă.
55 Pentru că trupul meu este adevărată hrană,
iar sângele meu este adevărată băutură.
56 Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu
rămâne în mine şi eu în el.
57 Aşa cum m-a trimis Tatăl, care este viu,
iar eu trăiesc prin Tatăl,
la fel şi cel care mă mănâncă pe mine va trăi prin mine.
58 Aceasta este pâinea care s-a coborât din cer;
nu ca aceea pe care au mâncat-o părinţii voştri
şi au murit.
Cine mănâncă această pâine va trăi în veci”.
59 Acestea le-a spus în timp ce învăţa
în sinagoga din Cafarnaum.
Cuvântul Domnului