en-USro-RO

| Login
23 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Acesta este un vas ales pentru mine, ca să poarte numele meu în faţa neamurilor.

Citire din Faptele Apostolilor 9,1-20

În zilele acelea, 1 Saul era stăpânit de o furie de moarte împotriva ucenicilor Domnului. 2 El s-a dus la arhiereu şi a cerut de la el scrisori pentru sinagogile din Damasc, ca să-i prindă şi să-i aducă legaţi la Ierusalim pe toţi adepţii acestei învăţături, atât bărbaţi cât şi femei, pe care i-ar găsi. 3 Când se apropia de Damasc, deodată l-a învăluit pe drum o lumină din cer, ca un fulger. 4 El a căzut la pământ şi a auzit un glas care îi spunea: „Saule, Saule, pentru ce mă prigoneşti?” 5 Iar el a răspuns: „Cine eşti tu, Doamne?” „Eu sunt Isus, pe care tu îl prigoneşti. (Greu îţi este să loveşti împotriva imboldului. 6 Şi el, tremurând şi înspăimântat, a zis: „Doamne, ce voieşti să fac?” Iar Domnul i-a răspuns:) „Ridică-te, intră în cetate şi ţi se va spune ce trebuie să faci”. 7 Bărbaţii, care erau cu el pe drum, stăteau înmărmuriţi, căci auzeau glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a ridicat de la pământ, dar, deşi avea ochii deschişi, nu vedea nimic. 8 Atunci l-au luat de mână şi l-au dus în Damasc. 9 Trei zile a fost lipsit de vedere; nu a mâncat şi nu a băut nimic. 10 Era în Damasc un ucenic, cu numele Anania. Într-o viziune, 11 Domnul l-a chemat: „Anania!” El a răspuns: „Iată-mă, Doamne!” Domnul a continuat: „Ridică-te, mergi pe strada Dreaptă, în casa lui Iuda şi întreabă de un anume Saul din Tars: Iată, se roagă”. 12 Şi Saul a avut o viziune: un bărbat cu numele Anania a intrat la el şi-a pus mâinile asupra lui ca să-şi recapete vederea. 13 Anania a răspuns: „Doamne, despre bărbatul acesta am auzit de la mulţi că a făcut multe rele credincioşilor tăi din Ierusalim. 14 Şi aici are împuternicire de la arhierei să-i pună în lanţuri pe toţi care cheamă numele tău”. 15 Dar Domnul i-a zis: „Mergi, fiindcă acesta îmi este un vas ales, ca să poarte numele meu înaintea păgânilor, a regilor şi a fiilor lui Israel. 16 Iar eu îi voi arăta câte trebuie să pătimească pentru numele meu”. 17 Atunci Anania s-a dus, a intrat în casă şi, punându-şi mâinile peste el, i-a zis: „Frate Saul, Domnul Isus, cel care ţi s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să-ţi recapeţi vederea, şi să te umpli de Duh Sfânt”. 18 Şi îndată au căzut de pe ochii lui un fel de solzi şi-a recăpătat vederea. Apoi s-a ridicat şi a primit botezul. 19 După ce a stat la masă a prins putere. A rămas câteva zile cu ucenicii din Damasc, 20 propovăduind în sinagogi, că Isus este Fiul lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 116,1.2 (R.: Mc 16,15)

R.: Mergeţi în lumea întreagă şi predicaţi evanghelia.

sau

Aleluia.

1 Lăudaţi-l pe Domnul, toate neamurile,

lăudaţi-l, toate popoarele. R.

 

2 Căci Domnul şi-a dovedit iubirea sa pentru noi

şi el rămâne totdeauna credincios legământului său. R.

 

ALELUIA In 6,57

(Aleluia) Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu

rămâne în mine şi eu în el, spune Domnul. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Trupul meu cu adevărat este mâncare şi sângele meu cu adevărat băutură.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 6,52-59

În acel timp, 52 iudeii se certau zicând: „Cum poate acesta să ne dea trupul să-l mâncăm?” 53 Isus le-a zis: „Adevăr, adevăr zic vouă: dacă nu mâncaţi trupul Fiului Omului şi nu beţi sângele lui, nu veţi avea viaţă în voi. 54 Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu are viaţa veşnică şi eu îl voi învia în ziua de apoi. 55 Trupul meu cu adevărat este mâncare şi sângele meu cu adevărat băutură. 56 Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu rămâne în mine şi eu rămân în el. 57 Precum m-a trimis pe mine Tatăl cel viu şi eu trăiesc prin Tatăl, la fel şi cel care mă va mânca pe mine va trăi prin mine. 58 Aceasta este pâinea care coboară din cer, nu ca aceea din care au mâncat părinţii voştri. Ei au murit; cine mănâncă din această pâine va trăi în veci”. 59 Acestea le-a zis pe când învăţa în sinagoga din Cafarnaum.

Cuvântul Domnului