en-USro-RO

Inregistrare | Login
19 martie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Luni, 19 martie 2018

Sfintii zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria; Fer. Marcel Callo, m.
Liturghierul Roman
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 
Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefațã proprie
alb, P
Lectionar
2Sam 7,4b-5a.12-14a.16: Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatãl sãu.
Ps 88: Seminția lui va dãinui în vecii vecilor.
Rom 4,13.16-18.22: Nu prin lege i-a fost fãcutã promisiunea lui Abraham.
Mt 1,16.18-21.24a(Lc 2,41-51a): Iosif a fãcut dupã cum i-a poruncit îngerul Domnului. (Iatã, tatãl tãu și cu mine te-am cãutat îngrijorați!)
Meditatia zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 

LECTURA I
Biserica creştea în număr
prin mângâierea Duhului Sfânt.
Citire din Faptele Apostolilor 9,31-42

31
În zilele acelea,
Biserica se bucura de pace
în toată Iudeea, Galileea şi Samaria;
se consolida şi umbla în frica de Domnul
şi creştea în număr prin mângâierea Duhului Sfânt.
32 Trecând pe la toate comunităţile,
Petru a coborât şi la sfinţii care locuiesc în Lida.
33 Acolo a găsit un om cu numele de Eneas,
care zăcea la pat de opt ani, fiind paralizat.
34 Petru i-a zis:
„Eneas, Isus Cristos te vindecă.
Ridică-te şi strânge-ţi singur patul!”
Şi acesta îndată s-a ridicat.
35 Şi toţi cei care locuiau în Lida şi Saron
l-au văzut şi s-au întors la Domnul.
36 Era la Iope o credincioasă cu numele de Tabita,
care, tradus, înseamnă „Gazelă”.
Aceasta era plină de fapte bune
şi de pomenile pe care le făcea.
37 Tocmai în acele zile, ea s-a îmbolnăvit şi a murit.
După ce au spălat-o, au pus-o în camera de sus.
38 Întrucât Lida era aproape de Iope,
discipolii au auzit că Petru se găsea acolo
şi au trimis doi bărbaţi la el ca să-l cheme:
„Vino fără întârziere până la noi!”
39 Petru, ridicându-se, a plecat cu ei.
Când a ajuns, l-au dus în camera de sus
şi toate văduvele s-au adunat în jurul lui,
plângând şi arătându-i tunicile şi hainele
pe care le făcea Tabita pe când era cu ele.
40 Petru, după ce i-a trimis pe toţi afară,
a îngenuncheat, s-a rugat
şi, întorcându-se spre trup, a spus:
„Tabita, ridică-te!”
Ea a deschis ochii
şi, văzându-l pe Petru, s-a aşezat,
41 iar el, dându-i mâna, a ridicat-o.
Chemându-i pe sfinţi şi pe văduve,
le-a prezentat-o vie.
42 Faptul a devenit cunoscut în toată localitatea Iope
şi mulţi au crezut în Domnul.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 114-115(116),12-13.14-15.16-17 (R.: 12)

R
.: Ce-i voi da în schimb Domnului
pentru tot binele pe care mi l-a făcut?
sau:
Aleluia.

12 Ce-i voi da în schimb Domnului
pentru tot binele pe care mi l-a făcut?
13 Voi lua potirul mântuirii
şi voi invoca numele Domnului. R.

14 Voi împlini voturile făcute Domnului
de faţă cu tot poporul său.
15 Lucru de preţ este în faţa Domnului
moartea credincioşilor săi. R.
.
16 Ascultă-mă, Doamne, căci sunt slujitorul tău,
eu, slujitorul tău şi fiul slujitoarei tale!
Tu ai desfăcut legăturile mele.
17 Îţi voi aduce jertfă de laudă
şi voi invoca numele Domnului. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Cf. In 6,63b.68c
(Aleluia) Cuvintele tale, Doamne, sunt duh şi viaţă;
tu ai cuvintele vieţii veşnice. (Aleluia)

EVANGHELIA
Doamne, la cine să mergem?
Tu ai cuvintele vieţii veşnice.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 6,60-69

60
În acel timp,
mulţi dintre discipolii lui Isus au zis:
„Greu este cuvântul acesta!
Cine poate să-l asculte?”
61 Dar Isus, cunoscând în sine
că discipolii lui murmurau pentru aceasta, le-a zis:
„Vă scandalizează acest lucru?
62 Dar dacă l-aţi vedea pe Fiul Omului
urcându-se acolo unde a fost mai înainte?
63 Duhul este acela care dă viaţa,
trupul nu foloseşte la nimic.
Cuvintele pe care vi le-am spus
sunt duh şi viaţă.
64 Dar sunt unii dintre voi care nu cred”.
De fapt, Isus ştia de la început
cine sunt cei care nu cred
şi cine este acela care îl va trăda.
65 Şi le-a zis:
„De aceea v-am spus
că nimeni nu poate să vină la mine
decât dacă îi este dat de la Tatăl”.
66 După aceasta, mulţi dintre discipolii lui au plecat
şi nu mai mergeau după el.
67 Atunci, Isus le-a zis celor doisprezece:
„Nu cumva vreţi să plecaţi şi voi?”
68 Simon Petru i-a răspuns:
„Doamne, la cine să mergem?
Tu ai cuvintele vieţii veşnice,
69 iar noi am crezut şi am cunoscut
că tu eşti Sfântul lui Dumnezeu”.
Cuvântul Domnului