en-USro-RO

| Login
23 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Biserica creştea cu ajutorul Duhului Sfânt.

Citire din Faptele Apostolilor 9,31-42

În zilele acelea, 31 Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea şi Samaria. Întărindu-se şi umblând în frica de Dumnezeu, creştea prin ajutorul Duhului Sfânt. 32 Atunci, trecând pe la toţi, Petru a coborât şi la credincioşii care locuiau în Lida. 33 Acolo a găsit pe un om cu numele de Enea, care de opt ani zăcea în pat, fiindcă era paralitic. 34 Petru i-a zis: „Enea, Isus Cristos te vindecă. Ridică-te şi strânge-ţi patul”. Şi îndată s-a ridicat. 35 Toţi cei ce locuiau în Lida şi în Saron l-au putut vedea şi s-au întors la Domnul. 36 Şi la Iope era o femeie, ucenică a Domnului, cu numele Tabita, care în traducere înseamnă gazelă. Viaţa ei era plină de fapte bune şi de pomenile pe care le făcea. 37 Or, s-a întâmplat că tocmai în aceste zile s-a îmbolnăvit şi a murit. După ce au spălat-o, au pus-o în camera de sus. 38 Cum Lida era aproape de Iope, ucenicii, auzind că Petru se afla la Lida, au trimis pe doi bărbaţi la el cu această rugăminte: „Vino cât mai curând la noi!” 39 Petru a plecat la drum cu ei. Când a sosit l-au dus în camera de sus şi acolo au găsit toate văduvele plângând. Ele îi arătau cămăşile şi hainele pe care le făcuse Tabita, pe când era în viaţă. 40 Petru, spunând să iasă toată lumea, a îngenuncheat şi s-a rugat. Apoi, întorcându-se spre trup, a zis: „Tabita, scoală-te!” Ea a deschis ochii şi, văzându-l pe Petru, s-a ridicat şi a şezut. 41 Dându-i mâna, Petru a ajutat-o să se ridice în picioare şi chemând pe credincioşi şi văduve, le-a prezentat-o vie. 42 Acest lucru s-a răspândit în tot oraşul Iope şi mulţi au crezut în Domnul.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 115,12-13.14-15.16-17 (R.: 12)

R.: Ce-i voi da Domnului pentru toate câte mi le-a dat?

sau

Aleluia.

12 Ce-i voi da în schimb Domnului,

pentru tot binele pe care mi l-a făcut?

13 Voi lua potirul mântuirii

şi voi invoca numele Domnului. R.

 

14 Voi împlini cele făgăduite Domnului,

de faţă cu tot poporul său.

15 Lucru de preţ este în faţa Domnului

moartea slujitorilor săi. R.

 

16 O, Doamne, eu sunt slujitorul tău,

slujitorul tău şi fiul slujnicei tale.

17 Tu ai sfărâmat lanţurile mele;

îţi voi aduce jertfă de laudă

şi voi invoca numele Domnului. R.

 

ALELUIA In 6,64b.69b

(Aleluia) Cuvintele tale, Doamne, sunt duh şi viaţă;

tu ai cuvintele vieţii veşnice. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

La cine vom merge? Tu ai cuvintele vieţii veşnice.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 6,60-69

În acel timp, 60 mulţi dintre ucenicii lui, care-l auziseră, au spus: „Greu este cuvântul acesta. Cine poate să-l asculte?” 61 Isus ştia în sine că ucenicii murmură împotriva lui. De aceea a spus: „Vă scandalizează lucrul acesta?... 62 Dar dacă veţi vedea pe Fiul Omului suindu-se acolo unde era mai înainte? 63 Duhul este acela care dă viaţă, trupul nu ajută cu nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh şi viaţă. 64 Dar sunt unii dintre voi care nu cred”. De fapt, Isus ştia de la început cine sunt cei care nu cred şi cine este acela care îl va vinde. 65 Şi zicea: „Iată pentru ce v-am spus, că nimeni nu poate să vină la mine, dacă nu-i este dat de la Tatăl”. 66 De atunci, mulţi dintre ucenicii săi s-au retras şi nu mai umblau cu el. 67 Atunci Isus a spus celor doisprezece: „Vreţi şi voi să plecaţi?” 68 Simon Petru i-a răspuns: „Doamne, la cine am putea merge? Tu ai cuvintele vieţii veşnice. 69 Iar noi am crezut şi am ştiut că tu eşti Cristos, Fiul lui Dumnezeu”.

Cuvântul Domnului