en-USro-RO

Inregistrare | Login
22 martie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Joi, 22 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Lia, vãduvã
Liturghierul Roman
Joi din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Gen 17,3-9: Vei fi tatãl unei mulțimi de popoare.
Ps 104: Domnul își aduce aminte totdeauna de alianța sa.
In 8,51-59: Abraham, pãrintele vostru, s-a bucurat cã va vedea ziua mea.
Meditatia zilei
Joi din sãptãmâna a 5-a din Post

LECTURA I
Dumnezeu l-a făcut Domn şi Cristos.
Citire din Faptele Apostolilor 2,14a.36-41

14a
În ziua Rusaliilor, Petru, stând în picioare,
împreună cu cei unsprezece,
şi-a ridicat glasul şi le-a vorbit:
36 „Să ştie cu siguranţă toată casa lui Israel
că Dumnezeu l-a făcut Domn şi Cristos
pe acest Isus pe care voi l-aţi răstignit”.
37 Când au auzit au fost pătrunşi la inimă
şi au spus lui Petru şi celorlalţi apostoli:
„Ce să facem, fraţilor?”
38 Petru le-a zis: „Convertiţi-vă şi fiecare dintre voi
să se boteze în numele lui Isus Cristos
spre iertarea păcatelor voastre
şi veţi primi darul Duhului Sfânt!
39 Căci promisiunea este pentru voi,
pentru copiii voştri şi pentru toţi cei care sunt departe,
pe oricâţi i-ar chema Domnul Dumnezeul nostru”.
40 Şi cu multe alte cuvinte dădea mărturie şi-i îndemna, zicând:
„Salvaţi-vă de această generaţie perversă!”
41 Aşadar, cei care au primit cuvântul lui au fost botezaţi.
Şi în ziua aceea li s-au adăugat cam la trei mii de suflete.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 22(23),1-3a.3b-4.5.6 (R.: 1)

R
.: Domnul este păstorul meu,
nu voi duce lipsă de nimic.
sau:
Aleluia.

1 Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic;
2 el mă paşte pe păşuni verzi,
mă conduce la ape de odihnă,
3a îmi înviorează sufletul. R.

3b Mă călăuzeşte pe cărări drepte de dragul numelui său.
4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morţii,
nu mă tem de niciun rău, căci tu eşti cu mine,
toiagul şi nuiaua ta mă mângâie. R.

5 Tu pregăteşti masă pentru mine
în faţa duşmanilor mei,
îmi ungi capul cu untdelemn
şi paharul meu e plin de se revarsă.R.

6 Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi
în toate zilele vieţii mele
şi voi locui în casa Domnului
până la sfârşitul zilelor mele.R.

LECTURA A II-A
V-aţi întors la păstorul sufletelor voastre.
Citire din Scrisoarea întâi
a sfântului apostol Petru 2,20b-25

20b
Preaiubiţilor,
dacă suportaţi suferinţa, deşi faceţi binele,
aceasta este un har înaintea lui Dumnezeu.
21 De fapt, la aceasta aţi fost chemaţi,
căci Cristos a suferit pentru voi
lăsându-vă exemplu ca să mergeţi pe urmele lui.
22 El, care nu a săvârşit păcat
şi nici nu s-a găsit înşelăciune în gura lui,
23 el care, insultat fiind, nu a răspuns la insultă,
suferind, nu ameninţa,
ci s-a încredinţat în mâna celui care judecă cu dreptate.
24 El însuşi, pe lemn, a purtat păcatele noastre în trupul său,
pentru ca noi, murind pentru păcate,
să trăim pentru dreptate.
Prin rănile lui aţi fost vindecaţi.
25 Căci eraţi ca nişte oi rătăcite,
dar acum v-aţi întors la păstorul
şi supraveghetorul sufletelor voastre.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 10,14
(Aleluia) „Eu sunt păstorul cel bun”, spune Domnul.
„Eu cunosc oile mele şi ele mă cunosc pe mine”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Eu sunt poarta oilor.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 10,1-10

1
În acel timp,
Isus le-a zis: „Adevăr, adevăr vă spun:
Cine nu intră în staulul oilor pe poartă,
ci sare prin altă parte, acela este un hoţ şi un tâlhar;
2 dar cel care intră pe poartă este păstorul oilor.
3 Acestuia portarul îi deschide şi oile ascultă glasul lui;
el îşi cheamă oile pe nume şi le conduce afară.
4 Când le-a scos pe toate ale sale,merge înaintea lor,
iar oile îl urmează pentru că îi cunosc vocea.
5 Pe un străin nu l-ar urma, ci ar fugi de el,
pentru că nu cunosc vocea străinilor”.
6 Isus spusese această asemănare pentru ei,
dar ei nu au înţeles ceea ce le vorbea.
7 Atunci, Isus a zis din nou:
„Adevăr, adevăr vă spun: eu sunt poarta oilor.
8 Toţi cei care au venit înainte de mine sunt hoţi şi tâlhari,
dar oile nu i-au ascultat.
9 Eu sunt poarta.
Dacă cineva intră prin mine, va fi mântuit.
Va intra şi va ieşi şi va găsi păşune.
10 Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi să ucidă.
Eu am venit ca să aibă viaţă şi să o aibă din belşug”.
Cuvântul Domnului