en-USro-RO

| Login
23 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Dumnezeu l-a înălţat ca Domn şi Mesia.

Citire din Faptele Apostolilor 2,14a.36-41


În ziua Rusaliilor, 14a Petru, însoţit de ceilalţi unsprezece ucenici a luat cuvântul şi a spus cu glas puternic: 36 „Să ştie bine tot poporul lui Israel, că Dumnezeu l-a înălţat ca Domn şi Mesia, pe acest Isus pe care voi l-aţi răstignit”. 37 Auzind ei acestea, au fost mişcaţi până în adâncul inimii şi l-au întrebat pe Petru şi pe ceilalţi apostoli: „Fraţilor, ce trebuie să facem?” 38 Petru le-a răspuns: „Convertiţi-vă şi fiecare dintre voi să se boteze în numele lui Isus Cristos, pentru a primi iertarea păcatelor voastre. Astfel veţi primi darul Duhului Sfânt. 39 Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei care sunt departe acum: pentru toţi aceia pe care Domnul Dumnezeul nostru îi va chema, oricât ar fi de mare numărul lor”. 40 Şi cu multe alte cuvinte, îi convingea şi-i îndemna, zicându-le: „Salvaţi-vă din mijlocul acestui popor rătăcit”. 41 Cei care au primit îndemnul lui Petru s-au botezat. În ziua aceea, comunitatea a crescut cu circa trei mii de suflete.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 22,1-3a.3b-4.5.6 (R.: 1)

R.: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic!

sau

Aleluia.

1 Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic!

2 El mă conduce la păşuni verzi

şi mă îndreaptă spre ape liniştite,

3a îmi întăreşte sufletul. R.

 

3b Mă călăuzeşte pe cărări drepte pentru cinstea numelui său.

4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morţii,

nu mă tem de nici un rău, căci tu eşti cu mine,

toiagul şi nuiaua ta mă apără. R.

 

5 Tu îmi întinzi masă în faţa duşmanilor mei,

îmi ungi capul cu untdelemn

şi paharul meu mă umple de bucurie. R.

 

6 Fericirea şi îndurarea mă vor însoţi

în toate zilele vieţii mele

şi voi locui în casa Domnului

până la sfârşitul zilelor mele. R.

LECTURA A II-A

V-aţi întors la păstorul care are în grijă sufletele voastre.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru 2,20b-25

Preaiubiţilor, 20b dacă pentru binele făcut veţi avea de suferit, rămânând statornici, veţi fi plăcuţi înaintea lui Dumnezeu. 21 Căci la aceasta aţi fost chemaţi, pentru că însuşi Cristos a suferit şi v-a lăsat exemplu, ca să călcaţi pe urmele lui. 22 El nu a făcut păcat, în vorbirea lui nu s-a aflat vicleşug. 23 El când era insultat, nu răspundea cu insulte; când era chinuit, nu ameninţa; dar încredinţa cauza lui aceluia care judecă cu dreptate. 24 În trupul său, el a purtat păcatele noastre pe lemnul crucii, pentru ca noi să putem muri pentru păcat şi să trăim pentru dreptate; prin rănile lui aţi fost vindecaţi. 25 Eraţi ca nişte oi rătăcite, dar acum v-aţi întors la păstorul, care are în grijă sufletele voastre.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA In 10,14

(Aleluia) Eu sunt păstorul cel bun, spune Domnul.

Eu cunosc oile mele, iar ele mă cunosc pe mine. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Eu sunt poarta oilor.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 10,1-10

În acel timp, Isus a zis: 1 „Adevăr, adevăr vă spun: cine intră în staulul oilor, dar nu pe poartă, ci sare prin altă parte, acela este un hoţ şi un tâlhar. 2 Cine intră pe poartă, acela este păstorul oilor. 3 Acestuia portarul îi deschide, iar oile ascultă de glasul lui. El cheamă pe nume fiecare dintre oile sale şi le conduce afară. 4 După ce le-a condus afară pe toate oile sale, el merge înaintea lor şi oile merg după el, căci cunosc glasul lui. 5 După un străin ele nu vor merge niciodată şi vor fugi de el, pentru că nu cunosc glasul străinului”. 6 Această pildă le-a spus-o Isus fariseilor, dar ei n-au înţeles ce voia să le spună. 7 De aceea Isus le-a zis din nou: „Da, adevăr, adevăr vă spun: Eu sunt poarta oilor. 8 Toţi câţi au venit înaintea mea sunt hoţi şi tâlhari, dar oile nu i-au ascultat. 9 Eu sunt poarta: dacă cineva intră prin mine, va fi mântuit; va putea intra şi ieşi şi va găsi păşunea. 10 Hoţul nu vine decât să fure, să ucidă şi să distrugă. Eu am venit ca să aibă viaţă şi să o aibă din plin”.

Cuvântul Domnului