en-USro-RO

Inregistrare | Login
19 martie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Luni, 19 martie 2018

Sfintii zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria; Fer. Marcel Callo, m.
Liturghierul Roman
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 
Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefațã proprie
alb, P
Lectionar
2Sam 7,4b-5a.12-14a.16: Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatãl sãu.
Ps 88: Seminția lui va dãinui în vecii vecilor.
Rom 4,13.16-18.22: Nu prin lege i-a fost fãcutã promisiunea lui Abraham.
Mt 1,16.18-21.24a(Lc 2,41-51a): Iosif a fãcut dupã cum i-a poruncit îngerul Domnului. (Iatã, tatãl tãu și cu mine te-am cãutat îngrijorați!)
Meditatia zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 

LECTURA I
Nu este în nimeni altul mântuirea.
Citire din Faptele Apostolilor 4,8-12

8
În zilele acelea,
Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a spus:
„Conducători ai poporului şi bătrâni,
9 noi suntem cercetaţi
pentru binele făcut unui om bolnav
şi cum a fost acesta salvat.
10 Să vă fie cunoscut tuturor
şi întregului popor al lui Israel:
în numele lui Isus Cristos Nazarineanul,
pe care voi l-aţi răstignit,
dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morţi,
în el stă acesta înaintea voastră vindecat!
11 Isus este «piatra dispreţuită de voi, constructorii,
care a ajuns piatra unghiulară».
12 Şi nu este în nimeni altul mântuirea,
pentru că nu este niciun alt nume sub cer dat oamenilor,
în care trebuie să fim mântuiţi”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 117(118),1 şi 8-9.21-23.26 şi 28cd şi 29 (R.: 22)

R
.: Piatra pe care au dispreţuit-o zidarii
a ajuns în capul unghiului.
sau:
Aleluia.

1 Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun:
veşnică este îndurarea lui!
8 Mai bine este să-ţi cauţi refugiu la Domnul
decât să te încrezi în oameni.
9 Mai bine este să-ţi cauţi refugiu la Domnul
decât să te încrezi în cei puternici. R.

21 Te laud pentru că mi-ai răspuns şi ai fost mântuirea mea.
22 Piatra pe care au dispreţuit-o zidarii
a ajuns în capul unghiului.
23 Domnul a făcut acest lucru
şi este minunat în ochii noştri. R.

26 Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului!
Vă binecuvântăm din casa Domnului.
28cd Dumnezeul meu, pe tine te preamăresc!
29 Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun:
veşnică este îndurarea lui! R.

LECTURA A II-A
Îl vom vedea aşa cum este.
Citire din Scrisoarea întâi
a sfântului apostol Ioan 3,1-2

1
Iubiţilor,
vedeţi câtă iubire ne-a dăruit Tatăl:
să ne numim copii ai lui Dumnezeu!
Şi suntem.
De aceea, lumea nu ne cunoaşte,
pentru că nu l-a cunoscut nici pe el.
2 Iubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu,
dar nu s-a arătat încă ce vom fi.
Ştim că atunci când se va arăta,
vom fi asemenea lui
pentru că îl vom vedea aşa cum este.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 10,14
(Aleluia) „Eu sunt păstorul cel bun”, spune Domnul.
„Eu cunosc oile mele şi ele mă cunosc pe mine”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 10,11-18

11
În acel timp,
Isus a zis: „Eu sunt păstorul cel bun.
Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oi.
12 Cel plătit şi care nu este păstor, căruia nu-i aparţin oile,
vede lupul venind, lasă oile şi fuge,
iar lupul le răpeşte şi le împrăştie;
13 pentru că este plătit şi nu-i pasă de oi.
14 Eu sunt păstorul cel bun.
Eu le cunosc pe ale mele
şi ale mele mă cunosc pe mine
15 aşa cum mă cunoaşte Tatăl şi eu îl cunosc pe Tatăl;
iar eu însumi îmi pun viaţa pentru oi.
16 Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta;
şi pe acelea trebuie să le aduc;
iar ele vor asculta glasul meu
şi va fi o singură turmă şi un singur păstor.
17 De aceea mă iubeşte Tatăl,
pentru că îmi dau viaţa pentru ca s-o iau din nou.
18 Nimeni n-o ia de la mine,
ci eu o dau de la mine însumi.
Am putere să o dau şi am putere să o iau din nou.
Această poruncă am primit-o de la Tatăl meu”.
Cuvântul Domnului