en-USro-RO

| Login
23 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

FORMAT AUDIO

LECTURA I

În nimeni altul nu este mântuire.

Citire din Faptele Apostolilor 4,8-12

În zilele acelea, 8 Petru, plin de Duhul Sfânt, a luat cuvântul şi a spus: „Căpetenii ale poporului şi bătrâni, ascultaţi: 9 Noi suntem traşi astăzi la răspundere pentru binele făcut unui om bolnav şi suntem întrebaţi cum a fost vindecat. 10 Să ştiţi cu toţii, voi şi tot poporul lui Israel, că în numele lui Isus din Nazaret, pe care voi l-aţi răstignit şi pe care Dumnezeu l-a înviat, numai în numele lui stă acest om înaintea voastră. 11 El este piatra pe care voi, ziditorii, aţi aruncat-o şi care a devenit piatra din capul unghiului, 12 căci nu există sub cer alt nume dat oamenilor, în care să ne putem mântui”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 117,1 şi 8-9.21-23.26 şi 28cd şi 29 (R.: 22)

R.: Piatra pe care au aruncat-o zidarii a ajuns în capul unghiului.

sau

Aleluia.

1 Lăudaţi pe Domnul pentru că este bun,

veşnică este îndurarea lui!

8 Mai bine să te încrezi în Domnul

decât să te încrezi în oameni.

9 Mai bine să te încrezi în Domnul,

decât să te încrezi în cei puternici. R.

 

21 Îţi mulţumesc pentru că m-ai ascultat

şi ai fost salvarea mea.

22 Piatra pe care au aruncat-o zidarii

a ajuns în capul unghiului.

23 Domnul a făcut acest lucru

şi este minunat în ochii noştri. R.

 

26 Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului;

vă binecuvântăm din casa Domnului.

28cd Dumnezeul meu, pe tine te voi lăuda!

29 Lăudaţi pe Domnul pentru că este bun,

veşnică este îndurarea lui! R.

 

LECTURA A II-A

L-am văzut pe Dumnezeu aşa cum este.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 3,1-2

Preaiubiţilor, 1 vedeţi cât de mare este iubirea pe care ne-a dovedit-o nouă Tatăl. El a voit să ne numim fii ai lui Dumnezeu, şi suntem. De aceea nu ne cunoaşte lumea, fiindcă nu l-a cunoscut nici pe Dumnezeu. 2 Preaiubiţilor, acum suntem fii ai lui Dumnezeu şi ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar ştim că atunci când se va arăta Fiul lui Dumnezeu, vom fi asemenea lui, pentru că îl vom vedea aşa cum este.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA In 10,14

(Aleluia) Eu sunt păstorul cel bun, spune Domnul.

Eu cunosc oile mele, iar ele mă cunosc pe mine. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Păstorul cel bun îşi dă sufletul pentru oile sale.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 10,11-18

În acel timp, Isus a spus: 11 „Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oile sale. 12 Cel plătit nu este păstor, căci oile nu-i aparţin. Dacă vede lupul venind, el lasă oile şi fuge, iar lupul le răpeşte şi le risipeşte. 13 Cel plătit fuge, pentru că nu-l interesează decât plata şi nu-i pasă de oi. 14 Eu sunt păstorul cel bun; eu cunosc oile mele şi oile mele mă cunosc pe mine, 15 precum mă cunoaşte Tatăl şi eu cunosc pe Tatăl. Eu îmi dau viaţa pentru oile mele. 16 Mai am şi alte oi care nu sunt din staulul acesta. Şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta glasul meu: va fi o singură turmă şi un singur păstor. 17 Tatăl mă iubeşte, pentru că eu îmi dau viaţa şi o voi primi din nou. 18 Nimeni nu mi-o poate lua; o dau de la mine însumi. Eu am putere să o dau şi putere am să o iau din nou. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu”.

Cuvântul Domnului