en-USro-RO

Inregistrare | Login
22 martie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Joi, 22 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Lia, vãduvã
Liturghierul Roman
Joi din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Gen 17,3-9: Vei fi tatãl unei mulțimi de popoare.
Ps 104: Domnul își aduce aminte totdeauna de alianța sa.
In 8,51-59: Abraham, pãrintele vostru, s-a bucurat cã va vedea ziua mea.
Meditatia zilei
Joi din sãptãmâna a 5-a din Post

LECTURA I
Deci Dumnezeu le-a dat şi păgânilor
convertirea spre viaţă.
Citire din Faptele Apostolilor 11,1-18

1
În zilele acelea,
apostolii şi fraţii care erau în Iudeea au auzit
că şi păgânii au primit cuvântul lui Dumnezeu.
2 Când Petru a urcat la Ierusalim,
cei circumcişi îl mustrau,
3 zicând: „Ai intrat la oameni care nu au primit circumcizia
şi ai mâncat împreună cu ei”.
4 Atunci Petru a început să le explice pe rând:
5 „Mă aflam în cetatea Iope şi eram în rugăciune.
Am avut în extaz o viziune:
cobora ceva ca o pânză mare,
lăsată din cer de cele patru colţuri,
şi a ajuns la mine.
6 M-am uitat cu atenţie
şi am văzut în ea patrupedele pământului,
fiarele sălbatice, reptilele şi păsările cerului.
7 Am auzit atunci un glas care spunea:
«Ridică-te, Petru, taie şi mănâncă!»
8 Dar eu am zis:
«Nicidecum, Doamne,
pentru că niciodată nu a intrat în gura mea
ceva impur sau necurat».
9 Însă glasul din ceruri mi-a spus a doua oară:
«Ceea ce Dumnezeu a curăţat,
tu să nu numeşti impur!»
10 Aceasta s-a petrecut de trei ori
şi din nou totul a fost ridicat la cer.
11 Şi iată, dintr-o dată, trei oameni trimişi din Cezareea la mine
s-au oprit în faţa casei în care mă aflam!
12 Atunci, Duhul mi-a zis:
«Mergi cu ei fără nicio ezitare!»
Au venit cu mine şi aceşti şase fraţi
şi am intrat în casa omului.
13 El ne-a povestit cum a văzut un înger în casa lui,
stând în picioare şi spunându-i:
«Trimite la Iope şi cheamă-l pe Simon,
care se numeşte Petru,
14 care îţi va spune cuvinte
prin care vei fi mântuit tu şi toată casa ta!»
15 Când am început să vorbesc,
Duhul Sfânt s-a coborât peste ei
ca şi peste noi la început.
16 Atunci mi-am adus aminte de cuvântul Domnului,
care a spus: «Ioan a botezat cu apă,
dar voi veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt».
17 Aşadar, dacă Dumnezeu le-a dat şi lor acelaşi dar ca şi nouă,
pentru că au crezut în Domnul Isus Cristos,
cine eram eu ca să-l pot împiedica pe Dumnezeu?”
18 Când au auzit aceste cuvinte, s-au liniştit
şi l-au glorificat pe Dumnezeu, zicând:
„Deci Dumnezeu le-a dat şi păgânilor
convertirea spre viaţă”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 41(42),2-3; 42(43),3.4 (R.: cf. Ps 41(42),3a)

R
.: Sufletul meu e însetat de tine,
Doamne, Dumnezeu meu.
sau:
Aleluia.

2 Cum doreşte cerbul izvoarele de apă,
aşa te doreşte sufletul meu pe tine, Dumnezeule!
3 Sufletul meu e însetat de Dumnezeu, de Dumnezeul cel viu;
când voi veni şi voi vedea faţa lui Dumnezeu?R.

42,3 Trimite-mi lumina şi adevărul tău!
Ele să mă călăuzească,
să mă ducă la muntele tău cel sfânt
şi în lăcaşurile tale! R.

4 Voi merge la altarul lui Dumnezeu,
la Dumnezeul bucuriei şi veseliei mele,
şi te voi lăuda cu harpa,
Dumnezeule, Dumnezeul meu! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 10,14
(Aleluia) „Eu sunt păstorul cel bun”, spune Domnul.
„Eu cunosc oile mele şi ele mă cunosc pe mine”. (Aleluia)

EVANGHELIA*
Eu sunt poarta oilor.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 10,1-10

1
În acel timp,
Isus le-a zis: „Adevăr, adevăr vă spun:
Cine nu intră în staulul oilor pe poartă,
ci sare prin altă parte, acela este un hoţ şi un tâlhar;
2 dar cel care intră pe poartă este păstorul oilor.
3 Acestuia portarul îi deschide şi oile ascultă glasul lui;
el îşi cheamă oile pe nume şi le conduce afară.
4 Când le-a scos pe toate ale sale,merge înaintea lor,
iar oile îl urmează pentru că îi cunosc vocea.
5 Pe un străin nu l-ar urma, ci ar fugi de el,
pentru că nu cunosc vocea străinilor”.
6 Isus spusese această asemănare pentru ei,
dar ei nu au înţeles ceea ce le vorbea.
7 Atunci, Isus a zis din nou:
„Adevăr, adevăr vă spun: eu sunt poarta oilor.
8 Toţi cei care au venit înainte de mine sunt hoţi şi tâlhari,
dar oile nu i-au ascultat.
9 Eu sunt poarta.
Dacă cineva intră prin mine, va fi mântuit.
Va intra şi va ieşi şi va găsi păşune.
10 Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi să ucidă.
Eu am venit ca să aibă viaţă şi să o aibă din belşug”.
Cuvântul Domnului

* sau în anul A, când această Evanghelie a fost citită în duminica precedentă:

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 10,14
(Aleluia) „Eu sunt păstorul cel bun”, spune Domnul.
„Eu cunosc oile mele şi ele mă cunosc pe mine”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 10,11-18

11
În acel timp,
Isus a zis: „Eu sunt păstorul cel bun.
Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oi.
12 Cel plătit şi care nu este păstor, căruia nu-i aparţin oile,
vede lupul venind, lasă oile şi fuge,
iar lupul le răpeşte şi le împrăştie;
13 pentru că este plătit şi nu-i pasă de oi.
14 Eu sunt păstorul cel bun.
Eu le cunosc pe ale mele şi ale mele mă cunosc pe mine
15 aşa cum mă cunoaşte Tatăl şi eu îl cunosc pe Tatăl;
iar eu însumi îmi pun viaţa pentru oi.
16 Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta;
şi pe acelea trebuie să le aduc;
iar ele vor asculta glasul meu
şi va fi o singură turmă şi un singur păstor.
17 De aceea mă iubeşte Tatăl,
pentru că îmi dau viaţa pentru ca s-o iau din nou.
18 Nimeni n-o ia de la mine, ci eu o dau de la mine însumi.
Am putere să o dau şi am putere să o iau din nou.
Această poruncă am primit-o de la Tatăl meu”.
Cuvântul Domnului