en-USro-RO

| Login
23 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Aşadar, Dumnezeu le-a dat şi păgânilor harul întoarcerii prin care să dobândească viaţa.

Citire din Faptele Apostolilor 11,1-18

În zilele acelea, 1 apostolii şi fraţii din Iudeea au aflat că şi păgânii au primit cuvântul lui Dumnezeu. 2 Când Petru s-a întors la Ierusalim, credincioşii proveniţi din iudaism îi reproşau, zicându-i: 3 „Ai intrat la oameni care nu au primit tăierea împrejur şi ai mâncat cu ei”. 4 Atunci Petru a început să le povestească toate cu de-amănuntul, de la început: 5 „Mă aflam în oraşul Iope şi mă rugam; într-un extaz am avut o viziune: ceva, ca o pânză mare, prinsă de cele patru colţuri se lăsa în jos din cer chiar înaintea mea. 6 Fixându-mi privirea asupra ei, m-am uitat şi am văzut patrupedele pământului, animalele sălbatice, târâtoarele şi păsările cerului. 7 Atunci am auzit şi un glas care îmi spunea: «Ridică-te, Petre, taie şi mănâncă!» 8 Dar eu am răspuns: «Nicidecum, Doamne, pentru că niciodată nu mi-a intrat în gură un aliment oprit sau necurat!» 9 Atunci glasul din cer mi-a vorbit pentru a doua oară: «Ceea ce Dumnezeu a curăţat, tu să nu zici că este necurat». 10 Acest lucru s-a petrecut de trei ori, apoi totul a fost tras din nou la cer. 11 Şi iată, în acelaşi moment, trei bărbaţi, trimişi de la Cezareea la mine, au ajuns în faţa casei în care eram. 12 Duhul mi-a zis să merg cu ei, fără să-mi fac scrupule. Cu mine au mers şi aceşti şase fraţi şi am intrat în casa centurionului Corneliu. 13 El ne-a povestit cum a văzut îngerul stând în casa lui şi zicând: «Trimite la Iope şi cheamă pe Simon, cel numit şi Petru. 14 El îţi va spune lucruri prin care vei fi mântuit tu şi toată casa ta». 15 În momentul în care am început să vorbesc, Duhul Sfânt a coborât peste ei, aşa cum a coborât peste noi la început. 16 Atunci mi-am adus aminte de cuvântul pe care-l spusese Domnul: «Ioan a botezat cu apă, voi însă veţi fi botezaţi prin Duhul Sfânt». 17 Deci dacă Dumnezeu le-a dat lor acelaşi dar ca şi nouă, acelor care credem în Domnul Isus Cristos, cine eram eu ca să mă pot împotrivi lui Dumnezeu?” 18 Auzind acestea s-au liniştit şi au slăvit pe Dumnezeu, spunând: „Aşadar, Dumnezeu le-a dat şi păgânilor harul convertirii, prin care să dobândească viaţa”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 41,2.3; 42,3.4 (R.: cf. Ps 41,3)

R.: Sufletul meu e însetat de tine, Doamne, Dumnezeul meu!

sau

Aleluia.

2 După cum doreşte cerbul izvoarele de apă,

aşa te doreşte sufletul meu pe tine, Dumnezeule. R.

 

3 Sufletul meu e însetat de Dumnezeu, de Dumnezeul cel viu,

când îmi va fi dat să văd faţa lui Dumnezeu?

42,3 Trimite-mi lumina şi adevărul tău, ele să mă călăuzească,

să mă ducă la muntele tău cel sfânt şi în lăcaşurile tale. R.

 

4 Voi merge la altarul lui Dumnezeu,

la Dumnezeu care este bucuria şi veselia mea;

voi proclama în imnurile mele,

că tu eşti Dumnezeu, Dumnezeul meu! R.

 

ALELUIA In 10,14

(Aleluia) Eu sunt păstorul cel bun, spune Domnul.

Eu cunosc oile mele, iar ele mă cunosc pe mine. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Eu sunt poarta oilor.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 10,1-10

În acel timp, Isus a zis: 1 „Adevăr, adevăr vă spun: cine intră în staulul oilor, dar nu pe poartă, ci sare prin altă parte, acela este un hoţ şi un tâlhar. 2 Cine intră pe poartă, acela este păstorul oilor. 3 Acestuia portarul îi deschide, iar oile ascultă de glasul lui. El cheamă pe nume fiecare dintre oile sale şi le conduce afară. 4 După ce le-a condus afară pe toate oile sale, el merge înaintea lor şi oile merg după el, căci cunosc glasul lui. 5 După un străin ele nu vor merge niciodată şi vor fugi de el, pentru că nu cunosc glasul străinului”. 6 Această pildă le-a spus-o Isus fariseilor, dar ei n-au înţeles ce voia să le spună. 7 De aceea Isus le-a zis din nou: „Da, adevăr, adevăr vă spun: Eu sunt poarta oilor. 8 Toţi câţi au venit înaintea mea sunt hoţi şi tâlhari, dar oile nu i-au ascultat. 9 Eu sunt poarta: dacă cineva intră prin mine, va fi mântuit; va putea intra şi ieşi şi va găsi păşunea. 10 Hoţul nu vine decât să fure, să ucidă şi să distrugă. Eu am venit ca să aibă viaţă şi să o aibă din plin”.

Cuvântul Domnului

 

sau în anul A,

când această Evanghelie a fost citită în duminica precedentă:

 

ALELUIA In 10,14

(Aleluia) Eu sunt păstorul cel bun, spune Domnul.

Eu cunosc oile mele, iar ele mă cunosc pe mine. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Păstorul cel bun îşi dă sufletul pentru oile sale.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 10,11-18

În acel timp, Isus a spus: 11 „Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oile sale. 12 Cel plătit nu este păstor, căci oile nu-i aparţin. Dacă vede lupul venind, el lasă oile şi fuge, iar lupul le răpeşte şi le risipeşte. 13 Cel plătit fuge, pentru că nu-l interesează decât plata şi nu-i pasă de oi. 14 Eu sunt păstorul cel bun; eu cunosc oile mele şi oile mele mă cunosc pe mine, 15 precum mă cunoaşte Tatăl şi eu cunosc pe Tatăl. Eu îmi dau viaţa pentru oile mele. 16 Mai am şi alte oi care nu sunt din staulul acesta. Şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta glasul meu: va fi o singură turmă şi un singur păstor. 17 Tatăl mă iubeşte, pentru că eu îmi dau viaţa şi o voi primi din nou. 18 Nimeni nu mi-o poate lua; o dau de la mine însumi. Eu am putere să o dau şi putere am să o iau din nou. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu”.

Cuvântul Domnului