en-USro-RO

Inregistrare | Login
19 martie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Luni, 19 martie 2018

Sfintii zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria; Fer. Marcel Callo, m.
Liturghierul Roman
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 
Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefațã proprie
alb, P
Lectionar
2Sam 7,4b-5a.12-14a.16: Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatãl sãu.
Ps 88: Seminția lui va dãinui în vecii vecilor.
Rom 4,13.16-18.22: Nu prin lege i-a fost fãcutã promisiunea lui Abraham.
Mt 1,16.18-21.24a(Lc 2,41-51a): Iosif a fãcut dupã cum i-a poruncit îngerul Domnului. (Iatã, tatãl tãu și cu mine te-am cãutat îngrijorați!)
Meditatia zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 

LECTURA I
Le-au vorbit şi grecilor, vestindu-l pe Domnul Isus.
Citire din Faptele Apostolilor 11,19-26

19
În zilele acelea,
cei care fuseseră împrăştiaţi după persecuţia
care a avut loc împotriva lui Ştefan
au ajuns până în Fenicia, Cipru şi Antiohia,
dar nu predicau cuvântul decât iudeilor.
20 Totuşi erau între ei unii bărbaţi ciprioţi şi cireneni
care au venit la Antiohia şi care le-au vorbit grecilor
vestindu-l pe Domnul Isus.
21 Mâna Domnului era cu ei şi a fost mare numărul
celor care au crezut şi s-au întors la Domnul.
22 Vestea despre ei a ajuns la urechile Bisericii
care era în Ierusalim
şi l-au trimis pe Barnaba la Antiohia.
23 Când a ajuns şi a văzut harul lui Dumnezeu,
el s-a bucurat şi i-a îndemnat pe toţi
să rămână în Domnul cu inimă neclintită.
24 El era un om bun, plin de Duhul Sfânt şi credinţă.
Astfel, o mare mulţime s-a adăugat la Domnul.
25 Atunci el s-a dus la Tars ca să-l caute pe Saul.
26 Când l-a găsit, l-a adus la Antiohia.
Un an întreg au luat parte la adunările Bisericii
şi au învăţat o mulţime numeroasă.
În Antiohia, discipolii au fost numiţi
pentru prima dată creştini.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 86(87),1-3.4-5.6-7 (R.: Ps 116(117),1a)

R
.: Lăudaţi-l pe Domnul,
toate popoarele!
sau:
Aleluia.

1 Întrucât temeliile sale sunt pe munţii cei sfinţi,
2 Domnul iubeşte porţile Sionului
mai mult decât toate locuinţele lui Iacob.
3 Lucruri măreţe s-au spus despre tine,
cetate a lui Dumnezeu. R.

4 Voi aminti de Rahab şi de Babilon
printre cei care mă cunosc;
iată, filistenii, Tirul şi Etiopia s-au născut acolo!
5 Se va spune despre Sion:
„Şi acesta, şi acela s-au născut într-însul
şi însuşi Cel Preaînalt îi întăreşte”. R.

6 Domnul scrie în cartea popoarelor:
„Aceştia s-au născut acolo”.
7 Iar ei dansează şi cântă:
„Toate izvoarele mele sunt în tine”. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 10,27
(Aleluia) „Oile mele ascultă glasul meu”, spune Domnul;
„eu le cunosc, iar ele mă urmează”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Eu şi Tatăl una suntem.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 10,22-30

22
În acel timp,
avea loc Sărbătoarea Înnoirii în Ierusalim.
Era iarnă.
23 Isus umbla prin templu, în Porticul lui Solomon.
24 Iudeii l-au înconjurat şi i-au zis:
„Până când ne chinuieşti sufletul?
Dacă tu eşti Cristos, spune-ne deschis!”
25 Isus le-a răspuns:
„V-am spus, şi nu credeţi.
Faptele pe care le fac în numele Tatălui meu,
acestea dau mărturie despre mine,
26 însă voi nu credeţi,
pentru că nu sunteţi dintre oile mele.
27 Oile mele ascultă glasul meu;
eu le cunosc, iar ele mă urmează.
28 Eu le dau viaţa veşnică şi nu vor pieri niciodată.
Şi nimeni nu le va răpi din mâna mea.
29 Tatăl meu, care mi le-a dat, este mai mare decât toţi
şi nimeni nu le poate răpi din mâna Tatălui meu.
30 Eu şi Tatăl una suntem”.
Cuvântul Domnului