en-USro-RO

| Login
23 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Vorbeau şi grecilor, vestind pe Domnul Isus.

Citire din Faptele Apostolilor 11,19-26

În zilele acelea, 19 cei care s-au împrăştiat din cauza tulburării iscate împotriva lui Ştefan, au ajuns până în Fenicia, Cipru şi Antiohia, vestind evanghelia numai iudeilor. 20 Dar printre ei erau şi unii bărbaţi din Cipru şi Cirene care, ajungând la Antiohia, s-au adresat şi grecilor, propovăduindu-le pe Domnul Isus. 21 Mâna Domnului era cu ei şi un mare număr de oameni au îmbrăţişat credinţa şi s-au întors la Domnul. 22 Biserica din Ierusalim a auzit vorbindu-se despre acestea şi atunci Barnaba a fost trimis până la Antiohia. 23 Acesta, când a ajuns şi a văzut cum a lucrat harul lui Dumnezeu, s-a bucurat şi-i îndemna pe toţi să rămână ataşaţi de Domnul din toată inima. 24 Barnaba era un om bun, plin de Duhul Sfânt şi de credinţă. Şi s-a întors la Domnul o mare mulţime de oameni. 25 De aceea, Barnaba a plecat la Tars, ca să-l caute pe Saul 26 şi, aflându-l, l-a adus la Antiohia. Un an întreg ei au fost oaspeţii acestei biserici şi au instruit foarte mult popor. Astfel că la Antiohia s-a dat ucenicilor pentru întâia oară numele de creştini.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 86,1-3.4-5.6-7 (R.: Ps 116,1a)

R.: Lăudaţi-l pe Domnul, toate popoarele!

sau

Aleluia.

1 Domnul iubeşte Sionul.

El i-a aşezat temeliile pe munţii cei sfinţi.

2 Porţile Sionului îi sunt mai plăcute

decât toate lăcaşurile lui Iacob.

3 Lucruri măreţe s-au spus despre tine,

Cetate a lui Dumnezeu. R.

 

4 „Egiptul şi Babilonul se numără

printre cei care mă venerează.

Filistenii, popoarele din Tir şi Etiopia

s-au născut în Sion”.

5 Sionului i se va zice: „Mamă!”

Toţi s-au născut acolo; Cel Preaînalt îl susţine cu tărie. R.

 

6 Domnul scrie în cartea popoarelor:

„Acesta şi acela s-au născut într-însul”.

7 Iar ei cântă în dans şi veselie:

„Toate izvoarele mele sunt în tine”. R.

 

ALELUIA In 10,27

(Aleluia) Oile mele ascultă glasul meu, zice Domnul,

eu le cunosc pe ele şi ele mă urmează. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Eu şi cu Tatăl una suntem.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 10,22-30

22 La Ierusalim se celebra sărbătoarea Dedicării templului. Era iarnă. 23 Isus umbla prin templu, prin galeria lui Solomon. 24 Iudeii s-au strâns în jurul lui şi i-au spus: „Până când ai de gând să ne ţii în îndoială? Dacă tu eşti Mesia, spune-ne-o pe faţă!” 25 Isus le-a răspuns: „V-am spus-o, dar nu credeţi. Lucrurile pe care le fac în numele Tatălui meu, acestea dau mărturie despre mine. 26 Dar voi nu credeţi, pentru că nu sunteţi dintre oile mele. 27 Oile mele ascultă glasul meu: eu le cunosc şi ele mă urmează. 28 Eu le dau viaţa veşnică: nu vor pieri nicicând şi nimeni nu le va răpi din mâna mea. 29 Tatăl meu, care mi le-a dat, este mai mare decât toţi şi nimeni nu poate să le răpească din mâna Tatălui meu. 30 Eu şi Tatăl una suntem”.

Cuvântul Domnului