en-USro-RO

Inregistrare | Login
19 martie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Luni, 19 martie 2018

Sfintii zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria; Fer. Marcel Callo, m.
Liturghierul Roman
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 
Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefațã proprie
alb, P
Lectionar
2Sam 7,4b-5a.12-14a.16: Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatãl sãu.
Ps 88: Seminția lui va dãinui în vecii vecilor.
Rom 4,13.16-18.22: Nu prin lege i-a fost fãcutã promisiunea lui Abraham.
Mt 1,16.18-21.24a(Lc 2,41-51a): Iosif a fãcut dupã cum i-a poruncit îngerul Domnului. (Iatã, tatãl tãu și cu mine te-am cãutat îngrijorați!)
Meditatia zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 

LECTURA I
Puneţi-i deoparte, pentru mine,
pe Barnaba şi pe Saul!
Citire din Faptele Apostolilor 12,24–13,5a

12,24 În zilele acelea,
cuvântul lui Dumnezeu creştea
şi se înmulţea tot mai mult.
25 Barnaba şi Saul s-au întors de la Ierusalim
după ce şi-au îndeplinit slujirea,
luându-l cu ei pe Ioan, cel numit Marcu.
13,1 În Biserica din Antiohia erau profeţi şi învăţători:
Barnaba, Simeon, cel numit Nigher, Luciu din Cirene,
Manaen, cel care a fost crescut împreună cu tetrarhul Irod,
şi Saul.
2 În timp ce îi aduceau slujire lui Dumnezeu şi posteau,
Duhul Sfânt le-a zis:
„Puneţi-i deoparte, pentru mine, pe Barnaba şi pe Saul
pentru lucrarea la care i-am chemat!”
3 Atunci, după ce au postit şi s-au rugat,
şi-au pus mâinile peste ei şi i-au lăsat să plece.
4 Aşadar, trimişi de Duhul Sfânt, ei au coborât la Seleucia
şi, de acolo, s-au îmbarcat pentru Cipru.
5a Când au ajuns la Salamina,
au vestit cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 66(67),2-3.5.6 şi 8 (R.: 4)

R
.: Să te laude popoarele, Dumnezeule,
să te laude toate popoarele!
sau:
Aleluia.

2 Dumnezeu să aibă milă de noi şi să ne binecuvânteze;
să-şi îndrepte spre noi faţa senină,
3 ca să fie cunoscută pe pământ calea ta
şi mântuirea ta, la toate popoarele! R.

5 Să se veselească şi să strige de bucurie neamurile,
pentru că judeci popoarele cu dreptate
şi călăuzeşti neamurile pe faţa pământului! R.

6 Să te laude popoarele, Dumnezeule,
toate popoarele să te laude!
8 Să ne binecuvânteze Dumnezeu
şi să se teamă de el toate marginile pământului! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 8,12bd
(Aleluia) „Eu sunt lumina lumii”, spune Domnul.
„Cine mă urmează va avea lumina vieţii”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Eu, lumina, am venit în lume.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 12,44-50

44
În acel timp,
Isus a strigat şi a zis:
„Cine crede în mine nu în mine crede,
ci în acela care m-a trimis,
45 şi cine mă vede
îl vede pe cel care m-a trimis.
46 Eu, lumina, am venit în lume
pentru ca oricine crede în mine să nu rămână în întuneric.
47 Dacă cineva aude cuvintele mele, şi nu le păzeşte,
eu nu-l judec, pentru că nu am venit să judec lumea,
ci să mântuiesc lumea.
48 Cine mă respinge şi nu primeşte cuvintele mele
îşi are judecătorul:
cuvântul pe care l-am spus,
acela îl va judeca în ziua de pe urmă,
49 pentru că nu am vorbit de la mine însumi,
ci acela care m-a trimis, Tatăl,
mi-a dat poruncă ce să vorbesc şi ce să spun.
50 Şi ştiu că porunca lui este viaţă veşnică.
Aşadar, ceea ce spun eu,
aşa spun cum mi le-a spus Tatăl”.
Cuvântul Domnulu