en-USro-RO

| Login
23 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Alegeţi deoparte pe Saul şi pe Barnaba.

Citire din Faptele Apostolilor 12,24–13,5

În zilele acelea, 24 Cuvântul lui Dumnezeu s-a răspândit tot mai mult. 25 Barnaba şi Saul, după ce şi-au îndeplinit misiunea lor, s-au întors de la Ierusalim la Antiohia, luându-l cu ei pe Ioan, numit şi Marcu. 13,1 În această biserică din Antiohia erau nişte oameni care profeţeau şi învăţau: Barnaba şi Simeon, numit Negru, Luciu din Cirene, Manahen, cel care fusese crescut împreună cu Irod Tetrarhul şi Saul. 2 Într-o zi, pe când oficiau un serviciu în cinstea Domnului şi posteau, Duhul Sfânt le-a zis: „Păstraţi-mi pe Barnaba şi pe Saul pentru misiunea la care i-am chemat!” 3 Atunci, după ce au postit şi s-au rugat, şi-au pus mâinile peste ei şi i-au lăsat să plece. 4 Trimişi astfel de Duhul Sfânt, au coborât la Seleucia şi de acolo au plecat cu corabia spre Cipru. 5 Şi ajungând în Salamina au vestit cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor. Aveau ca slujitor şi pe Ioan.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 66,2-3.5.6 şi 8 (R.: 4)

R.: Pe tine, Dumnezeule, să te laude toate popoarele!

sau

Aleluia.

2 Dumnezeu să aibă milă de noi şi să ne binecuvânteze,

să-şi îndrepte spre noi faţa senină;

3 ca să se cunoască pe pământ calea ta,

şi mântuirea ta la toate popoarele. R.

 

5 Neamurile să tresalte de bucurie şi să cânte,

pentru că judeci popoarele cu dreptate

şi călăuzeşti neamurile pe faţa pământului. R.

 

6 Să-ţi mulţumească popoarele, Dumnezeule,

toate popoarele să-ţi mulţumească.

8 Dumnezeu să ne binecuvânteze;

toate marginile pământului să-l cinstească. R.

 

ALELUIA In 8,12

(Aleluia) Eu sunt lumina lumii, spune Domnul;

cine mă urmează va avea lumina vieţii. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Eu, lumina, am venit în lume.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 12,44-50

În acel timp, 44 Isus a spus cu glas puternic: „Cine crede în mine, nu în mine crede, ci în acela care m-a trimis pe mine. 45 Şi cine mă vede pe mine, îl vede pe acela care m-a trimis pe mine. 46 Eu, lumina, am venit în lume ca tot cel care crede în mine să nu rămână în întuneric. 47 Dacă aude cineva cuvintele mele şi nu le păzeşte, eu nu îl judec; căci n-am venit ca să judec lumea, ci ca să o mântuiesc. 48 Cine mă nesocoteşte pe mine şi nu primeşte cuvintele mele are judecător care să-l osândească. Cuvântul pe care l-am spus, acela îl va osândi în ziua de apoi. 49 Pentru că n-am vorbit de la mine, ci Tatăl care m-a trimis, acesta mi-a dat poruncă ce să spun şi ce să vestesc. 50 Ştiu că porunca lui este viaţa veşnică. Cele pe care vi le vestesc, astfel le spun, după cum mi le-a spus Tatăl”.

Cuvântul Domnului