en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

LECTURA I
Dumnezeu a ridicat din descendenţa lui David
un mântuitor: pe Isus.
Citire din Faptele Apostolilor 13,13-25

13
În zilele acelea,
îmbarcându-se de la Pafos,
Paul şi cei care erau cu el
au ajuns la Perga Pamfiliei.
Ioan, despărţindu-se de ei, s-a întors la Ierusalim.
14 Iar ei, plecând din Perga, au ajuns la Antiohia Pisidiei.
Au intrat în sinagogă într-o zi de sâmbătă
şi s-au aşezat.
15 După citirea Legii şi a Profeţilor,
conducătorii sinagogii au trimis la ei să li se spună:
„Fraţilor, dacă aveţi vreun cuvânt de mângâiere
pentru popor, vorbiţi!”
16 Atunci, Paul, ridicându-se, şi, făcând semn cu mâna, a zis:
„Bărbaţi israeliţi şi voi, temători de Dumnezeu, ascultaţi!
17 Dumnezeul acestui popor, Israel, i-a ales pe părinţii noştri
şi a înălţat poporul în timpul şederii lor în ţara Egiptului
şi după ce i-a scos de acolo cu braţ puternic,
18 timp de aproape patruzeci de ani, i-a suportat în pustiu.
19 După ce a nimicit şapte popoare în ţara Canaan,
le-a dat ca moştenire ţara aceasta
20 cam patru sute cincizeci de ani.
După aceasta, le-a dat judecători până la profetul Samuel.
21 Apoi, i-au cerut un rege,
iar Dumnezeu le-a dat pe Saul,
fiul lui Chiş, bărbat din tribul lui Beniamin,
timp de patruzeci de ani.
22 După ce l-a înlăturat pe acesta,
l-a ridicat pentru ei ca rege pe David,
despre care a dat mărturie, spunând:
«L-am aflat pe David, fiul lui Iese,
un om după inima mea»,
care va împlini toată voinţa mea.
23 Din descendenţa acestuia,
Dumnezeu a ridicat pentru Israel, după promisiunea sa,
un mântuitor: pe Isus.
24 Înainte de venirea lui,
Ioan a predicat un botez al convertirii
pentru tot poporul lui Israel.
25 Dar când Ioan era spre sfârşitul călătoriei sale,
spunea: «Eu nu sunt ceea ce credeţi voi că sunt.
Dar iată că vine după mine unul
căruia nu sunt vrednic
să-i dezleg încălţămintea picioarelor»”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 88(89),2-3.21-22.25 şi 27 (R.: cf. 2a)

R
.: În veci voi cânta, Doamne,
milostivirea ta.
sau:
Aleluia.

2
Îndurările Domnului în veci le voi cânta,
cu gura mea voi face cunoscută
din generaţie în generaţie fidelitatea ta.
3 Căci ai spus: „Îndurarea s-a întemeiat pentru totdeauna”;
ai stabilit în ceruri fidelitatea ta. R.

21 L-am aflat pe David, slujitorul meu,
şi l-am uns cu untdelemnul meu cel sfânt;
22 acestuia, mâna mea îi va da stabilitate
şi braţul meu îi va da putere. R.

25 Fidelitatea şi bunătatea mea vor fi cu el
şi puterea lui prin numele meu va creşte.
27 El îmi va spune: „Tu eşti tatăl meu,
Dumnezeul meu şi stânca mântuirii mele”. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Cf. Ap 1,5ab
(Aleluia) Isuse Cristoase, tu eşti martorul cel credincios,
primul născut din morţi;
tu ne iubeşti şi ne speli păcatele în sângele tău. (Aleluia)

EVANGHELIA
Cine îl primeşte pe cel pe care îl voi trimite,
pe mine mă primeşte.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 13,16-20

16
În acel timp,
după ce le-a spălat discipolilor picioarele,
Isus le-a spus:
„Adevăr, adevăr vă spun:
nu este servitorul mai mare decât stăpânul său
şi nici trimisul mai mare decât cel care l-a trimis.
17 Ştiind acestea, fericiţi sunteţi dacă le faceţi.
18 Nu vorbesc despre voi toţi;
eu ştiu pe cine am ales,
dar trebuie să se împlinească Scriptura:
«Cel care mănâncă pâinea mea
şi-a ridicat călcâiul împotriva mea».
19 Vă spun acestea de pe acum, înainte de a se întâmpla,
pentru ca, atunci când se vor întâmpla,
să credeţi că eu sunt.
20 Adevăr, adevăr vă spun:
cine îl primeşte pe cel pe care îl voi trimite,
pe mine mă primeşte
iar cine mă primeşte pe mine
îl primeşte pe acela care m-a trimis”.
Cuvântul Domnului