en-USro-RO

| Login
23 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Dumnezeu a scos pe Mântuitorul din neamul lui David.

Citire din Faptele Apostolilor 13,13-25

13 Plecând cu corabia de la Pafos, din Cipru, spre Asia Mică, Paul şi cei care erau cu el au ajuns la Perga, în Pamfilia. Dar Ioan-Marcu, părăsindu-i, s-a întors la Ierusalim. 14 Paul şi Barnaba, trecând prin oraşul Perga, au ajuns la Antiohia Pisidiei. Aici, într-o zi de sâmbătă, au intrat şi au luat loc în sinagogă. 15 După citirea Legii şi a Profeţilor, mai-marii sinagogii au trimis la ei pe cineva, care să le spună: „Fraţilor, dacă aveţi vreun cuvânt de îmbărbătare către popor luaţi cuvântul”. 16 Atunci, Paul s-a ridicat, a făcut un semn cu mâna şi a zis: „Bărbaţi israeliţi şi voi, cei care vă închinaţi Dumnezeului nostru, ascultaţi: 17 Dumnezeul lui Israel a ales pe părinţii noştri şi a făcut să crească poporul său în timpul şederii în Egipt; apoi cu braţ puternic i-a scos de acolo. 18 Şi vreme de patruzeci de ani i-a hrănit în pustiu. 19 După ce a nimicit şapte neamuri în ţara Canaanului, le-a dat pământul acela ca moştenire. Toate acestea au durat cam patru sute cincizeci de ani. 20 Apoi le-a dat judecători, până la Samuel profetul. 21 După aceia au cerut un rege şi Dumnezeu le-a dat pe Saul, fiul lui Chiş, bărbat din neamul lui Beniamin, care a domnit patruzeci de ani. 22 După ce l-a respins pe acesta Dumnezeu, le-a făcut rege pe David, pentru care a dat această mărturie: «L-am aflat pe David, fiul lui Iese, bărbat după inima mea, care va îndeplini voinţa mea». 23 Şi după cum a promis, din urmaşii acestuia, Dumnezeu a ridicat un mântuitor pentru Israel, pe Isus. 24 Înainte de venirea lui, Ioan Botezătorul a predicat întregului popor al lui Israel un botez al pocăinţei. 25 Către sfârşitul misiunii sale spunea: «Nu sunt eu acela la care vă gândiţi voi, dar iată-l că vine după mine şi eu nu sunt vrednic să-i dezleg sandalele»”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 88,2-3.21-22.25 şi 27 (R.: cf. 2a)

R.: În veci voi cânta, Doamne, milostivirea ta.

sau

Aleluia.

2 Milostivirea Domnului în veci o voi cânta,

cu gura mea voi spune din neam în neam adevărul tău.

3 Tu ai spus: „Iubirea mea e dăruită pe veci”.

O dată cu cerurile ai statornicit fidelitatea ta. R.

 

21 L-am aflat pe slujitorul meu, David,

şi l-am uns cu untdelemnul meu cel sfânt;

22 mâna mea îl va sprijini

şi braţul meu îi va da putere. R.

 

25 Adevărul şi bunătatea mea îl vor însoţi

şi puterea lui prin numele meu va creşte;

27 el îmi va spune: „Tu eşti tatăl meu,

Dumnezeul meu şi stânca mântuirii mele!” R.

 

ALELUIA Ap 1,5ab

(Aleluia) Isuse Cristoase, martor credincios, întâiul născut din morţi;

tu ne iubeşti şi ne speli păcatele în sângele tău. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cine primeşte pe cel trimis de mine, pe mine mă primeşte.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 13,16-20

Isus, după ce a spălat picioarele ucenicilor, le-a spus: 16 „Adevăr, adevăr zic vouă: nu este sluga mai mare decât stăpânul său şi nici solul mai mare decât cel care l-a trimis. 17 Dacă ştiţi acestea şi le puneţi în practică sunteţi fericiţi. 18 Nu zic aceasta despre voi toţi, căci îi cunosc pe cei pe care i-am ales. Dar trebuie să se împlinească cuvântul Scripturii: «Cel care mănâncă pâinea cu mine şi-a ridicat călcâiul împotriva mea». 19 Vă spun aceste lucruri, de pe acum, înainte de a se întâmpla, ca atunci când se vor împlini să credeţi că eu sunt. 20 Adevăr, adevăr zic vouă: Cine-l primeşte pe acela pe care-l voi trimite eu, pe mine mă primeşte; iar cine mă primeşte pe mine, îl primeşte pe cel care m-a trimis pe mine”.

Cuvântul Domnului