en-USro-RO

Inregistrare | Login
22 martie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Joi, 22 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Lia, vãduvã
Liturghierul Roman
Joi din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Gen 17,3-9: Vei fi tatãl unei mulțimi de popoare.
Ps 104: Domnul își aduce aminte totdeauna de alianța sa.
In 8,51-59: Abraham, pãrintele vostru, s-a bucurat cã va vedea ziua mea.
Meditatia zilei
Joi din sãptãmâna a 5-a din Post

LECTURA I
Dumnezeu şi-a împlinit promisiunea,
înviindu-l pe Isus.
Citire din Faptele Apostolilor 13,26-33

26
În zilele acelea,
când a venit la Antiohia Pisidiei
Paul s-a ridicat în sinagogă şi a zis:
„Fraţilor, fii din neamul lui Abraham
şi aceia dintre voi care sunt temători de Dumnezeu,
nouă ne-a fost trimis cuvântul acestei mântuiri.
27 De fapt, cei care locuiesc în Ierusalim şi conducătorii lor
nu l-au recunoscut pe Isus, dar, judecându-l,
au împlinit cuvintele profeţilor
care se citesc în fiecare sâmbătă.
28 Deşi nu au găsit în el niciun motiv de condamnare la moarte,
i-au cerut lui Pilat să-l ucidă.
29 După ce au împlinit toate câte erau scrise despre el,
l-au dat jos de pe lemn şi l-au pus într-un mormânt.
30 Dar Dumnezeu l-a înviat din morţi.
31 Timp de mai multe zile,
el s-a arătat acelora care urcaseră cu el
din Galileea la Ierusalim
şi care acum sunt martorii lui înaintea poporului.
32 Şi noi vă aducem ca o veste bună
promisiunea făcută părinţilor,
33 pe care Dumnezeu a împlinit-o pentru copiii lor,
pentru noi,
înviindu-l pe Isus,
aşa cum este scris în psalmul al doilea:
«Fiul meu eşti tu, eu astăzi te-am născut»”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 2,6-7.8-9.10-11 (R.: 7b)

R
.: Tu eşti Fiul meu,
eu astăzi te-am născut.
sau:
Aleluia.

6 „Eu sunt acela care l-am uns pe regele meu în Sion,
pe muntele meu cel sfânt!”
7 Voi vesti hotărârea Domnului;
el mi-a zis: „Tu eşti Fiul meu,
eu astăzi te-am născut. R.

8 Cere-mi şi-ţi voi da popoarele ca moştenire
şi marginile pământului, în stăpânire!
9 Tu le vei zdrobi cu un toiag de fier
şi le vei sfărâma ca pe vasul olarului!” R.

10 Acum, dar, regilor, purtaţi-vă cu iscusinţă,
trageţi învăţătură, judecători ai pământului!
11 Slujiţi-i Domnului cu frică,
bucuraţi-vă cu teamă! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 14,6
(Aleluia) „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa”, spune Domnul.
„Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Eu sunt calea, adevărul şi viaţa.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 14,1-6

1
În acel timp,
Isus le-a spus discipolilor săi:
„Să nu se tulbure inima voastră!
Credeţi în Dumnezeu şi credeţi în mine!
2 În casa Tatălui meu sunt multe locuinţe.
Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus:
«Mă duc să vă pregătesc un loc»?
3 Şi, după ce mă voi duce şi vă voi pregăti un loc,
voi veni din nou şi vă voi lua la mine,
pentru ca să fiţi şi voi acolo unde sunt eu.
4 Şi unde mă duc eu, voi ştiţi calea”.
5 Toma i-a zis:
„Doamne, nu ştim unde te duci.
Cum am putea şti calea?”
6 Isus i-a spus:
„Eu sunt calea, adevărul şi viaţa.
Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine”.
Cuvântul Domnului