en-USro-RO

| Login
23 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Dumnezeu şi-a împlinit promisiunea, înviindu-l pe Isus.

Citire din Faptele Apostolilor 13,26-33

În zilele acelea, vorbind celor adunaţi în sinagoga din Antiohia Pisidiei, Paul spunea: 26 „Fraţilor, fii din neamul lui Abraham şi voi care vă închinaţi Dumnezeului nostru, tuturor ne-a fost adresat acest mesaj al mântuirii. 27 Dar locuitorii Ierusalimului şi mai marii lor n-au vrut să-l recunoască pe Isus şi nici să înţeleagă cuvintele profeţilor, care se citesc în fiecare sâmbătă. Şi totuşi ei au adus la îndeplinire aceste cuvinte atunci când l-au condamnat. 28 Fără să fi aflat în el nici un motiv pentru condamnare la moarte, ei i-au cerut lui Pilat să-l ucidă. 29 Iar după ce au îndeplinit toate cele scrise despre el, l-au dat jos de pe cruce şi l-au pus în mormânt. 30 Dar Dumnezeu l-a înviat din morţi. 31 Timp de mai multe zile el s-a arătat celor care urcaseră împreună cu el din Galileea la Ierusalim. Aceştia sunt martorii lui către popor. 32 Şi noi vă aducem acum această veste bună: 33 făgăduinţa pe care a făcut-o părinţilor, Dumnezeu a împlinit-o în întregime pentru noi, copiii lor, înviindu-l pe Isus, după cum este scris în psalmul al doilea: «Fiul meu eşti tu eu astăzi te-am născut!”».

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 2,6-7.8-9.10-11 (R.: 7)

R.: Fiul meu eşti tu; eu astăzi te-am născut!

sau

Aleluia.

6 „Eu sunt acela care l-am uns pe împăratul meu în Sion,

pe muntele meu cel sfânt!”

7 Voi vesti hotărârea lui;

Domnul mi-a zis: „Tu eşti Fiul meu, astăzi te-am născut. R.

 

8 Cere-mi şi-ţi voi da popoarele ca moştenire

şi marginile pământului în stăpânire.

9 Tu le vei zdrobi cu un toiag de fier

şi le vei sfărâma ca pe vasul olarului”. R.

 

10 Acum, dar, împăraţi, purtaţi-vă cu înţelepciune,

trageţi învăţătură, judecători ai pământului.

11 Slujiţi Domnului cu frică,

preamăriţi-l cu teamă! R.

ALELUIA In 14,6

(Aleluia) Eu sunt calea, adevărul şi viaţa, spune Domnul;

nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Eu sunt calea, adevărul şi viaţa.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 14,1-6

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 1 „Să nu se tulbure inima voastră. Credeţi în Dumnezeu, credeţi şi în mine. 2 În casa Tatălui meu sunt lăcaşuri multe. Dacă nu ar fi aşa, n-aş fi spus: mă duc să vă pregătesc un loc. 3 După ce mă voi duce să vi-l pregătesc, mă voi întoarce să vă iau cu mine, ca să fiţi şi voi acolo unde sunt eu. 4 Voi cunoaşteţi calea unde mă duc eu”. 5 Toma i-a zis: „Doamne, nu ştim unde te duci şi cum putem şti calea?” 6 Isus i-a răspuns: „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl meu decât prin mine”.

Cuvântul Domnului