en-USro-RO

Inregistrare | Login
18 ianuarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Joi, 18 ianuarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Prisca, m.
Liturghierul Roman
Joi din sãptãmâna a 2-a de peste an
Liturghie la alegere, prefaþã comunã
verde, II
Lectionar
1Sam 18,6-9;19,1-7: Tatãl meu, Saul, vrea sã te omoare.
Ps 55: În Dumnezeu mi-am pus speranþâţa şi nu-mi este teamã.
Mc 3,7-12: Duhurile necurate, când îl vedeau, cãdeau în faţa lui şi strigau: „Tu eşti Fiul lui Dumnezeu!” Dar el le poruncea cu asprime sã nu-l facã cunoscut.
Meditatia zilei
Joi din sãptãmâna a 2-a de peste an

LECTURA I
Iată că ne întoarcem spre păgâni!
Citire din Faptele Apostolilor 13,44-52

44
În sâmbăta următoare,
aproape toată cetatea s-a adunat
ca să asculte cuvântul Domnului.
45 Dar iudeii, când au văzut mulţimile, s-au umplut de invidie
şi contraziceau cele spuse de Paul insultându-l.
46 Atunci Paul şi Barnaba au zis cu îndrăzneală:
„Vouă trebuia să vă fie vestit mai întâi cuvântul lui Dumnezeu.
Dar, pentru că voi îl respingeţi
şi nu vă judecaţi vrednici de viaţa veşnică,
iată că ne întoarcem spre păgâni!
47 Căci aşa ne-a poruncit Domnul:
«Te-am pus ca lumină a neamurilor,
ca să duci mântuirea până la marginile pământului»”.
48 Auzind aceasta, păgânii s-au bucurat
şi au glorificat cuvântul Domnului,
iar cei care fuseseră hotărâţi pentru viaţa veşnică, au crezut.
49 Cuvântul Domnului s-a răspândit prin tot ţinutul.
50 Însă iudeii au instigat femeile evlavioase de rang înalt,
ca şi pe mai marii cetăţii,
au stârnit o persecuţie împotriva lui Paul şi Barnaba
şi i-au alungat din ţinuturile lor.
51 Ei, scuturând praful de pe picioare împotriva lor,
s-au dus la Iconiu.
52 Iar discipolii erau plini de bucurie şi de Duhul Sfânt.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 97(98),1.2-3ab.3cd-4 (R.: 3cd)

R
.: Toate marginile pământului
au văzut mântuirea Dumnezeului nostru.
sau:
Aleluia.

1 Cântaţi-i Domnului un cântec nou,
pentru că a făcut lucruri minunate;
dreapta şi braţul lui cel sfânt
i-au venit în ajutor. R.

2 Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea
şi-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor,
3ab şi-a adus aminte de bunătatea şi fidelitatea lui
faţă de casa lui Israel. R.

3cd Toate marginile pământului
au văzut mântuirea Dumnezeului nostru!
4 Înălţaţi către Domnul strigăte de bucurie,
toţi locuitorii pământului!
Aclamaţi, intonaţi imnuri şi tresăltaţi de bucurie. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 8,31b-32a
(Aleluia) „Dacă rămâneţi în cuvântul meu,
sunteţi cu adevărat discipolii mei
şi veţi cunoaşte adevărul”, spune Domnul. (Aleluia)

EVANGHELIA
Cine m-a văzut pe mine l-a văzut pe Tatăl.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 14,7-14

7
În acel timp,
Isus le-a spus discipolilor săi:
„Dacă m-aţi cunoscut pe mine,
îl cunoaşteţi şi pe Tatăl meu;
de pe acum îl cunoaşteţi şi l-aţi văzut”.
8 Filip i-a zis:
„Doamne, arată-ni-l pe Tatăl şi ne este de ajuns!”
9 Isus i-a spus:
„De atâta timp sunt cu voi, şi tu nu m-ai cunoscut, Filip?
Cine m-a văzut pe mine l-a văzut pe Tatăl.
Cum poţi spune: «Arată-ni-l pe Tatăl»?
10 Nu crezi că eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în mine?
Cuvintele pe care vi le spun nu le spun de la mine;
dar Tatăl, care rămâne în mine, face lucrările sale.
11 Credeţi-mă! Eu sunt în Tatăl şi Tatăl, în mine.
Dacă nu pentru altceva, credeţi datorită lucrărilor acestora!
12 Adevăr, adevăr vă spun,
cine crede în mine va face şi el lucrările pe care le fac eu
şi va face şi mai mari decât acestea,
căci mă duc la Tatăl.
13 Şi orice veţi cere în numele meu, voi face,
pentru ca Tatăl să fie glorificat în Fiul.
14 Dacă veţi cere ceva în numele meu, eu voi face.
Cuvântul Domnului