en-USro-RO

| Login
23 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Iată, ne îndreptăm spre neamuri.

Citire din Faptele Apostolilor 13,44-52

44 În sâmbăta care a urmat, după cea dintâi predică a lui Paul în Antiohia Pisidiei, aproape tot oraşul s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. 45 Când iudeii au văzut atâta lume, au fost cuprinşi de invidie şi, cu insulte, contraziceau cele spuse de Paul. 46 Atunci Paul şi Barnaba le-au spus hotărât: „Vouă trebuia să vă fie adresat mai întâi cuvântul lui Dumnezeu, dar de vreme ce voi îl respingeţi şi vă socotiţi pe voi înşivă nevrednici de viaţa cea veşnică, iată, ne întoarcem către naţiunile păgâne. 47 Căci aşa ne-a poruncit nouă Domnul: «Te-am pus ca lumină a neamurilor, pentru ca prin tine mântuirea să ajungă până la capătul pământului»”. 48 Când păgânii au auzit acestea, s-au bucurat şi au preamărit cuvântul lui Dumnezeu. Şi câţi erau pregătiţi de Dumnezeu pentru viaţa veşnică, au crezut. 49 Astfel cuvântul Domnului s-a răspândit prin tot ţinutul. 50 Dar iudeii au determinat femeile cu vază, convertite la iudaism, şi pe bărbaţii de frunte din oraş, care au stârnit o prigoană împotriva lui Paul şi Barnaba şi i-au alungat din ţinuturile lor. 51 Ei şi-au scuturat praful de pe picioare, ca o mărturie împotriva lor, şi s-au dus la Iconiu, 52 în timp ce ucenicii erau plini de bucurie şi de Duh Sfânt.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 97,1.2-3ab.3cd-4 (R.: 3c)

R.: A văzut tot pământul biruinţa Dumnezeului nostru.

sau

Aleluia.

1 Cântaţi Domnului un cântec nou,

pentru că a făcut lucruri minunate;

dreapta şi braţul lui cel sfânt

i-au adus biruinţă. R.

 

2 Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea,

şi-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor;

3ab şi-a adus aminte de bunătatea şi fidelitatea lui,

faţă de casa lui Israel. R.

 

3cd Toate marginile pământului

au văzut biruinţa Dumnezeului nostru.

4 Strigaţi către Domnul, cu strigăte de bucurie, toţi locuitorii pământului,

izbucniţi în strigăte de veselie şi cântări de laudă. R.

 

ALELUIA In 8,31b-32

(Aleluia) Dacă veţi rămâne credincioşi cuvântului meu, spune Domnul;

veţi fi cu adevărat ucenicii mei

şi veţi cunoaşte adevărul. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cine mă vede pe mine îl vede şi pe Tatăl.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 14,7-14

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 7 „Deoarece mă cunoaşteţi pe mine, îl cunoaşteţi şi pe Tatăl meu; de pe acum îl cunoaşteţi şi l-aţi văzut”. 8 Filip i-a zis: „Doamne, arată-ni-l pe Tatăl şi ne este de ajuns”. 9 Isus i-a răspuns: „De atâta vreme sunt cu voi şi tu nu m-ai cunoscut, Filipe? Cine m-a văzut pe mine l-a văzut şi pe Tatăl. Cum poţi spune: 10 «Arată-ni-l pe Tatăl?» Nu crezi tu că eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun nu le vorbesc de la mine, ci de la Tatăl, 11 care rămâne în mine şi care săvârşeşte şi faptele. Credeţi ce vă spun: Eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în mine; iar de nu credeţi cuvântul meu, credeţi-mă pentru faptele mele. 12 Adevăr, adevăr zic vouă: cel care crede în mine va face şi el faptele pe care le fac eu şi va face mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. 13 Şi orice veţi cere în numele meu de la Tatăl, o voi face, ca Tatăl să fie preamărit în Fiul. 14 Dacă veţi cere ceva în numele meu, o voi face”.

Cuvântul Domnului