en-USro-RO

Inregistrare | Login
22 martie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Joi, 22 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Lia, vãduvã
Liturghierul Roman
Joi din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Gen 17,3-9: Vei fi tatãl unei mulțimi de popoare.
Ps 104: Domnul își aduce aminte totdeauna de alianța sa.
In 8,51-59: Abraham, pãrintele vostru, s-a bucurat cã va vedea ziua mea.
Meditatia zilei
Joi din sãptãmâna a 5-a din Post

LECTURA I
Au ales şapte bărbaţi
plini de Duhul Sfânt.
Citire din Faptele Apostolilor 6,1-7

1
În zilele acelea,
crescând numărul discipolilor,
eleniştii murmurau împotriva evreilor
pentru că văduvele lor
erau trecute cu vederea în slujirea de fiecare zi.
2 Atunci, cei doisprezece,
convocând adunarea discipolilor, au spus:
„Nu este bine ca noi să lăsăm la o parte
cuvântul lui Dumnezeu pentru a sluji la mese.
3 De aceea, fraţilor,
căutaţi dintre voi şapte bărbaţi cu nume bun,
plini de duh şi înţelepciune,
pe care să-i stabilim pentru această necesitate.
4 Iar noi vom stărui în rugăciune şi în slujirea cuvântului”.
5 Şi a plăcut cuvântul acesta înaintea întregii adunări
şi i-au ales pe Ştefan,
bărbat plin de credinţă şi de Duhul Sfânt,
pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor,
pe Timon, pe Parmenas
şi pe Nicolae, prozelit din Antiohia.
6 Pe aceştia i-au adus înaintea apostolilor
care, după ce s-au rugat, şi-au pus mâinile asupra lor.
7 Şi cuvântul lui Dumnezeu se răspândea,
iar numărul discipolilor în Ierusalim se înmulţea foarte mult
şi o mare mulţime de preoţi se supuneau credinţei.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 32(33),1-2.4-5.18-19 (R.: 22)

R
.: Fie, Doamne, mila ta asupra noastră,
după cum şi noi am sperat în tine!
sau:
Aleluia.

1 Bucuraţi-vă, drepţilor, în Domnul!
Cei fără de prihană se cuvine să-i înalţe cântare de laudă.
2 Lăudaţi-l pe Domnul cu harpa;
cântaţi-i cu alăuta cu zece coarde! R.

4 Drept este cuvântul Domnului
şi toate lucrările sale sunt vrednice de crezare.
5 El iubeşte dreptatea şi judecata;
pământul este plin de bunătatea Domnului. R.

18 Iată, ochii Domnului sunt îndreptaţi
spre cei care se tem de el,
spre cei care nădăjduiesc în mila lui,
19 ca să scape de la moarte sufletul lor
şi să-i hrănească în timp de foamete! R.

LECTURA A II-A
Voi sunteţi un neam ales,
o preoţie împărătească.
Citire din Scrisoarea întâi
a sfântului apostol Petru 2,4-9

4
Iubiţilor,
apropiaţi-vă de Domnul, piatra cea vie
aruncată de oameni,
dar aleasă şi preţuită de Dumnezeu!
5 Şi voi, ca nişte pietre vii,
sunteţi zidiţi într-o casă spirituală pentru o preoţie sfântă,
ca să aduceţi jertfe spirituale plăcute lui Dumnezeu
prin Isus Cristos.
6 Căci este scris în Scriptură:
„Iată, pun în Sion o piatră unghiulară, aleasă şi preţioasă,
şi cine crede în ea nu va fi făcut de ruşine!”
7 Aşadar, cinste vouă care credeţi,
dar celor care nu cred:
„Piatra pe care au aruncat-o constructorii,
aceasta a devenit piatra unghiulară”
8 şi: „piatră de poticnire şi stâncă pentru cădere”.
Ei se poticnesc, pentru că nu cred în cuvânt;
la aceasta au fost sortiţi.
9 Dar voi sunteţi un neam ales,
o „descendenţă aleasă, o preoţie împărătească,
un neam sfânt, poporul luat în stăpânire de Dumnezeu
ca să vestiţi faptele măreţe”
ale celui care v-a chemat din întuneric
la minunata sa lumină.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 14,6
(Aleluia) „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa”, spune Domnul.
„Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Eu sunt calea, adevărul şi viaţa.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 14,1-12

1
În acel timp,
Isus le-a spus discipolilor săi:
„Să nu se tulbure inima voastră!
Credeţi în Dumnezeu şi credeţi în mine!
2 În casa Tatălui meu sunt multe locuinţe.
Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus:
«Mă duc să vă pregătesc un loc»?
3 Şi, după ce mă voi duce şi vă voi pregăti un loc,
voi veni din nou şi vă voi lua la mine,
pentru ca să fiţi şi voi acolo unde sunt eu.
4 Şi unde mă duc eu, voi ştiţi calea”.
5 Toma i-a zis: „Doamne, nu ştim unde te duci.
Cum am putea şti calea?”
6 Isus i-a spus: „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa.
Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine.
7 Dacă m-aţi cunoscut pe mine,
îl cunoaşteţi şi pe Tatăl meu;
de pe acum îl cunoaşteţi şi l-aţi văzut”.
8 Filip i-a zis: „Doamne,
arată-ni-l pe Tatăl şi ne este de ajuns!”
9 Isus i-a spus:
„De atâta timp sunt cu voi, şi tu nu m-ai cunoscut, Filip?
Cine m-a văzut pe mine l-a văzut pe Tatăl.
Cum poţi spune: «Arată-ni-l pe Tatăl»?
10 Nu crezi că eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în mine?
Cuvintele pe care vi le spun nu le spun de la mine;
dar Tatăl, care rămâne în mine, face lucrările sale.
11 Credeţi-mă! Eu sunt în Tatăl şi Tatăl, în mine.
Dacă nu pentru altceva, credeţi datorită lucrărilor acestora!
12 Adevăr, adevăr vă spun,
cine crede în mine va face şi el lucrările pe care le fac eu
şi va face şi mai mari decât acestea,
căci mă duc la Tatăl”.
Cuvântul Domnului