en-USro-RO

| Login
23 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Au ales şapte bărbaţi plini de Duhul Sfânt.

Citire din Faptele Apostolilor 6,1-7

În zilele acelea, 1 crescând numărul ucenicilor, creştinii greci de origine murmurau împotriva celor de origine iudaică 2 pentru că în slujirea de fiecare zi văduvele lor erau trecute cu vederea. Atunci cei doisprezece au convocat adunarea ucenicilor şi le-au spus: „Nu-i normal ca noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu, pentru a servi la mese. 3 De aceea, fraţilor, căutaţi şapte bărbaţi dintre voi, cu nume bun, plini de Duhul Sfânt şi de înţelepciune, pe care noi să-i rânduim la această slujbă. 4 Iar noi vom stărui în rugăciune şi în slujirea cuvântului”. 5 Propunerea a plăcut întregii mulţimi şi ei l-au ales pe Ştefan, bărbat plin de credinţă şi de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena şi pe Nicolae, originar din Antiohia, convertit la iudaism. 6 I-au prezentat înaintea apostolilor. Aceştia, după ce s-au rugat, şi-au pus mâinile asupra lor. 7 Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea, numărul ucenicilor creştea în Ierusalim şi o mare mulţime de preoţi iudei se supuneau credinţei.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 32,1-2.4-5.18-19 (R.: 22)

R.: Fie, Doamne, mila ta asupra noastră, precum şi speranţa noastră este în tine.

sau

Aleluia.

1 Drepţilor, strigaţi de bucurie către Domnul,

cei fără de prihană se cuvine să-i înalţe cântare de laudă;

2 lăudaţi-l pe Domnul cu harpa,

lăudaţi-l cu alăuta cu zece coarde. R.

 

4 Drept este cuvântul Domnului

şi în toate lucrările sale se arată adevărul.

5 El iubeşte dreptatea şi adevărul,

pământul este plin de bunătatea Domnului. R.

 

18 Iată, ochii Domnului sunt îndreptaţi

spre cei care se tem de dânsul, spre cei ce nădăjduiesc în mila lui,

19 ca să-i scape de la moarte

şi să-i hrănească în timp de foamete. R.

 

LECTURA A II-A

Voi sunteţi un neam ales, o preoţie regească.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru 2,4-9

Preaiubiţilor, 4 apropiaţi-vă de Domnul Isus, el este piatra cea vie: oamenii au aruncat-o dar Dumnezeu a ales-o, pentru că a preţuit-o. 5 Voi de asemenea să fiţi pietre vii, care să slujească la zidirea templului duhovnicesc, şi preoţie sfântă, care să aducă jertfe spirituale, primite de Dumnezeu, prin Isus Cristos. 6 Căci este scris în Scripturi: „Iată, aşez în Sion piatra din capul unghiului, o piatră aleasă şi de mare preţ; cine se încrede într-însa nu va rămâne de ruşine”. 7 Cinste vouă care credeţi; dar despre cei care nu cred, Scriptura spune: „Piatra pe care au aruncat-o zidarii a ajuns în capul unghiului, o piatră de poticnire şi o stâncă de cădere”. 8 Ei se poticnesc, fiindcă n-au dat ascultare cuvântului, la care au fost chemaţi. 9 Voi însă sunteţi un neam ales, o preoţie împărătească, un popor sfânt, poporul lui Dumnezeu; voi aveţi, aşadar, misiunea de a vesti în lume faptele măreţe ale aceluia, care v-a chemat din întuneric la minunata sa lumină.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA In 14,6

(Aleluia) Eu sunt calea, adevărul şi viaţa, spune Domnul;

nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Eu sunt calea, adevărul şi viaţa.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 14,1-12

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 1 „Să nu se tulbure inima voastră. Credeţi în Dumnezeu, credeţi şi în mine. 2 În casa Tatălui meu sunt lăcaşuri multe. Dacă nu ar fi aşa, n-aş fi spus: 3 mă duc să vă pregătesc un loc. După ce mă voi duce să vi-l pregătesc, mă voi întoarce să vă iau cu mine, ca să fiţi şi voi acolo unde sunt eu. 4 Voi cunoaşteţi calea unde mă duc eu”. 5 Toma i-a zis: „Doamne, nu ştim unde te duci şi cum putem şti calea?” 6 Isus i-a răspuns: „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl meu decât prin mine. 7 Deoarece mă cunoaşteţi pe mine, îl cunoaşteţi şi pe Tatăl meu; de pe acum îl cunoaşteţi şi l-aţi văzut”. 8 Filip i-a zis: „Doamne, arată-ni-l pe Tatăl şi ne este de ajuns”. 9 Isus i-a răspuns: „De atâta vreme sunt cu voi şi tu nu m-ai cunoscut, Filipe? Cine m-a văzut pe mine l-a văzut şi pe Tatăl. Cum poţi spune: «Arată-ni-l pe Tatăl?» 10 Nu crezi tu că eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun nu le vorbesc de la mine, ci de la Tatăl care rămâne în mine şi care săvârşeşte şi faptele. 11 Credeţi ce vă spun: Eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în mine; iar de nu credeţi cuvântul meu, credeţi-mă pentru faptele mele. 12 Adevăr, adevăr zic vouă: cel care crede în mine va face şi el faptele pe care le fac eu şi va face mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl”.

Cuvântul Domnului