en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

LECTURA I
Le-a povestit cum l-a văzut pe drum pe Domnul.
Citire din Faptele Apostolilor 9,26-31

26
În zilele acelea,
când a ajuns la Ierusalim,
Saul a încercat să se alăture discipolilor,
dar toţi se temeau de el,
necrezând că este şi el discipol.
27 Atunci Barnaba l-a luat şi l-a dus la apostoli
şi le-a povestit cum l-a văzut pe drum pe Domnul,
care i-a vorbit,
şi cum a predicat cu îndrăzneală la Damasc
în numele lui Isus.
28 Iar el umbla în Ierusalim împreună cu ei,
predicând cu îndrăzneală în numele Domnului.
29 Vorbea şi discuta aprins şi cu eleniştii,
dar aceştia căutau să-l ucidă.
30 Când au aflat fraţii,
l-au dus la Cezareea şi l-au trimis la Tars.
31 Aşadar, Biserica se bucura de pace
în toată Iudeea, Galileea şi Samaria;
se consolida şi umbla în frica de Domnul
şi creştea în număr prin mângâierea Duhului Sfânt.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 21(22),26b-27.28 şi 30.31-32 (R.: 26a)

R
.: La tine, Doamne, este lauda mea
în adunarea cea mare.
sau:
Aleluia.

26b Îmi voi împlini făgăduinţele în faţa celor ce se tem de el.
27 Cei sărmani vor mânca şi se vor sătura;
vor lăuda pe Domnul cei care îl caută:
„Inimile lor să trăiască în veci!” R.

28 Îşi vor aduce aminte
şi se vor întoarce la Domnul toate marginile pământului,
se vor prosterna înaintea lui toate familiile neamurilor.
30 Vor mânca şi se vor prosterna înaintea lui
toţi cei care dorm în pământ,
în faţa lui vor îngenunchia toţi cei care coboară în ţărână.
Dar sufletul meu va trăi pentru el. R.

31 Descendenţa mea îl va sluji.
Se va povesti despre Domnul generaţiei viitoare
32 şi vor face cunoscută dreptatea lui
poporului care se va naşte:
„Domnul a făcut acestea!” R.

LECTURA A II-A
Aceasta este porunca lui:
să credem şi să ne iubim!
Citire din Scrisoarea întâi
a sfântului apostol Ioan 3,18-24

18
Copii,
să nu iubim numai cu vorba sau cu limba,
ci cu fapta şi adevărul.
19 Prin aceasta vom cunoaşte că suntem din adevăr:
ne vom linişti inima înaintea lui
20 pentru că, chiar dacă inima noastră ne acuză,
Dumnezeu este mai mare decât inimile noastre
şi cunoaşte toate.
21 Iubiţilor, dacă inima noastră nu ne acuză,
avem încredere în Dumnezeu
22 şi orice i-am cere primim de la el
pentru că păzim poruncile lui şi facem ceea ce îi este plăcut.
23 Aceasta este porunca lui:
să credem în numele Fiului său, Isus Cristos,
şi să ne iubim unii pe alţii
după cum ne-a dat poruncă.
24 Cel care ţine poruncile lui rămâne în el
şi el în acesta.
Prin aceasta cunoaştem că rămâne în noi:
după Duhul pe care ni l-a dat.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 15,4a.5b
(Aleluia) „Rămâneţi în mine şi eu în voi”, spune Domnul.
„Cel care rămâne în mine acela aduce roade multe”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Cel care rămâne în mine şi eu în el,
acela aduce rod mult.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 15,1-8

1
În acel timp,
Isus le-a spus discipolilor săi:
„Eu sunt viţa cea adevărată,
iar Tatăl meu este viticultorul.
2 Orice mlădiţă care este în mineşi nu aduce rod, el o înlătură
şi oricare aduce rod, o curăţă ca să aducă şi mai mult rod.
3 Voi sunteţi deja curaţi,datorită cuvântului pe care vi l-am spus.
4 Rămâneţi în mine, şi eu în voi!
După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine,
dacă nu rămâne în viţă,
tot la fel nici voi, dacă nu rămâneţi în mine.
5 Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele.
Cel care rămâne în mine şi eu în el, acela aduce rod mult,
pentru că fără mine nu puteţi face nimic.
6 Dacă cineva nu rămâne în mine, este aruncat afară,
la fel ca mlădiţa, şi se usucă;
se adună, se aruncă în foc şi arde.
7 Dacă rămâneţi în mine şi cuvintele mele rămân în voi,
orice voiţi, cereţi şi vi se va face!
8 În aceasta a fost glorificat Tatăl meu,
ca să aduceţi rod şi să fiţi discipolii mei”.
Cuvântul Domnului