en-USro-RO

| Login
23 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

FORMAT AUDIO

LECTURA I

Le-a povestit cum a văzut pe drum pe Domnul.

Citire din Faptele Apostolilor 9,26-31

În zilele acelea, 26 când Saul a venit la Ierusalim, încerca să intre în rândul ucenicilor, dar toţi se temeau de el, deoarece nu puteau crede că şi el era ucenic. 27 Atunci Barnaba l-a luat cu sine şi l-a prezentat apostolilor; Paul le-a istorisit cum, în drumul său, a văzut pe Domnul care i-a vorbit şi cum la Damasc a predicat cu hotărâre în numele lui Isus. 28 De atunci Paul pleca şi se reîntorcea la Ierusalim, împreună cu apostolii şi propovăduia în numele lui Isus. 29 Le vorbea iudeilor de limbă greacă şi purta discuţii aprinse cu ei; aceştia însă căutau să-l omoare. 30 Când fraţii au aflat aceasta, l-au însoţit pe Paul până la Cezareea şi de acolo l-au îmbarcat pentru Tars. 31 Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea şi Samaria. Întărindu-se şi umblând în frica de Dumnezeu, creştea prin ajutorul Duhului Sfânt.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 21,26b-27.28 şi 30.31-32 (R.: 26a)

R.: În plină adunare, te laud pe tine, Doamne!

sau

Aleluia.

26b Îmi voi împlini făgăduinţele

în faţa celor ce se tem de tine.

27 Cei săraci vor mânca şi se vor sătura;

şi vor lăuda pe Domnul cei care îl caută:

„Inimile voastre în veci să trăiască!” R.

 

28 Toate marginile pământului îşi vor aduce aminte

şi se vor întoarce la Domnul,

şi se va închina în faţa lui

întreaga familie a popoarelor.

30 Lui singur i se vor închina

toţi cei care se odihnesc în morminte,

în faţa lui se vor pleca

toţi cei care coboară în ţărână. R.

 

31 Şi eu trăiesc pentru Domnul,

seminţia mea îi va sluji.

Generaţiei viitoare i se va vorbi de Domnul,

32 şi poporului care va veni

i se va face cunoscută dreptatea lui:

„Domnul a făcut aceasta!” R.

 

LECTURA A II-A

Aceasta este porunca lui ca să credem şi să-l iubim.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 3,18-24

18 Copilaşii mei, să nu iubim numai cu vorba, ci cu fapta şi cu adevărul. 19 Făcând aceasta, vom cunoaşte că suntem din adevăr, şi în faţa lui Dumnezeu vom afla odihna inimilor noastre. 20 Chiar dacă inima noastră ne-ar învinui, Dumnezeu este mai mare decât inima noastră şi ştie toate. 21 Dragii mei, dacă inima noastră nu ne învinuieşte, avem încredere în Dumnezeu, 22 şi orice i-am cere vom primi de la el, pentru că păzim poruncile lui şi facem ceea ce-i place lui. 23 Aceasta este porunca lui: să credem în Isus Cristos, Fiul său, şi să ne iubim unul pe altul, precum ne-a poruncit el. 24 Cine păzeşte poruncile lui rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne în el; iar noi cunoaştem că rămâne în noi prin Duhul pe care ni l-a dat nouă.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA In 15,4.5b

(Aleluia) Rămâneţi în mine şi eu în voi, spune Domnul;

cine rămâne în mine aduce roade multe. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cine rămâne în mine şi eu în el aduce roade multe.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 15,1-8

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 1 „Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl meu este viticultorul. 2 Orice mlădiţă care este în mine şi nu aduce rod, Tatăl meu o înlătură; şi orice mlădiţă care aduce rod, el o curăţă, ca să dea rod şi mai mult. 3 Voi sunteţi deja curaţi, prin cuvântul pe care vi l-am spus. 4 Rămâneţi în mine şi eu în voi. Precum mlădiţa nu poate să aducă rod de la sine, dacă nu rămâne pe viţă, tot aşa nici voi, dacă nu rămâneţi în mine. 5 Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în mine şi eu în el, acela aduce roade multe, căci fără mine nimic nu puteţi face. 6 Cine nu rămâne în mine este aruncat afară, ca mlădiţa tăiată, şi se usucă. Mlădiţele uscate sunt adunate, aruncate în foc şi ard. 7 Dacă rămâneţi în mine şi cuvintele mele rămân în voi, puteţi cere orice vreţi şi veţi primi. 8 Prin aceasta este preamărit Tatăl meu: să aduceţi rod îmbelşugat şi să vă dovediţi ucenicii mei”.

Cuvântul Domnului