en-USro-RO

Inregistrare | Login
19 ianuarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Vineri, 19 ianuarie 2018

Sfintii zilei
Ss. Marius şi Marta, soţi m.
Liturghierul Roman
Vineri din sãptãmâna a 2-a de peste an
Liturghie la alegere, prefaţã comunã
verde. II
Lectionar
1Sam 24,3-21: Nu-mi voi ridica mâna împotriva stãpânului meu, regele, care a fost consacrat Domnului prin ungere.
Ps 56: Ai milã de mine, Dumnezeule, ai milã de mine!
Mc 3,13-19: I-a chemat pe cei pe care i-a voit el, iar ei au venit la el.
Meditatia zilei
Vineri din sãptãmâna a 2-a de peste an

LECTURA I
Au adunat comunitatea
şi au relatat tot ceea ce făcuse Dumnezeu cu ei.
Citire din Faptele Apostolilor 14,21b-27

21b În acel timp,
Paul şi Barnaba s-au întors la Listra,
la Iconiu şi la Antiohia.
22 Ei au întărit inimile discipolilor
şi i-au încurajat să rămână statornici în credinţă,
spunând: „Trebuie să trecem prin multe necazuri,
ca să intrăm în împărăţia lui Dumnezeu”.
23 Ei le-au hirotonit prezbiteri în fiecare comunitate
şi, după ce s-au rugat şi au postit,
i-au încredinţat Domnului în care crezuseră.
24 Trecând prin Pisidia, au ajuns în Pamfilia.
25 După ce au vestit cuvântul în Perga,
au coborât la Atalia;
26 de acolo s-au îmbarcat pentru Antiohia,
de unde fuseseră încredinţaţi harului lui Dumnezeu
pentru lucrarea pe care o împliniseră.
27 Când au ajuns acolo, au adunat comunitatea
şi au relatat tot ceea ce făcuse Dumnezeu cu ei
şi cum le-a deschis şi păgânilor poarta credinţei.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 144(145),8-9.10-11.12-13ab (R.: cf. 1)

R
.: Voi binecuvânta în veci numele tău,
Doamne, Dumnezeul meu!
sau:
Aleluia.

8 Domnul este îndurător şi plin de dragoste,
el este îndelung răbdător şi plin de îndurare;
9 Domnul este bun faţă de toţi,
el îşi arată dragostea faţă de orice făptură. R.

10 Să te laude pe tine, Doamne, toate lucrările tale
şi credincioşii tăi să te binecuvânteze;
11 să facă cunoscută gloria domniei tale
şi să vorbească despre puterea ta! R.

12 Credincioşii tăi să facă cunoscute tuturor oamenilor
faptele puterii tale
şi gloria plină de strălucire a domniei tale.
13ab Împărăţia ta este împărăţia tuturor veacurilor
şi stăpânirea ta va dăinui din generaţie în generaţie. R.

LECTURA A II-A
El va şterge orice lacrimă din ochii lor.
Citire din Apocalipsul sfântului apostol Ioan 21,1-5a

1 Eu, Ioan,
am văzut un cer nou şi un pământ nou,
căci cerul dintâi şi pământul dintâi au trecut,
iar marea nu mai este.
2 Şi am mai văzut cetatea cea sfântă, Ierusalimul cel nou,
coborând din cer de la Dumnezeu,
pregătită ca o mireasă împodobită pentru mirele ei.
3 Atunci am auzit un glas puternic de la tron,
spunând:
„Iată cortul lui Dumnezeu împreună cu oamenii!
El va locui împreună cu ei,
iar ei vor fi poporul lui
şi el, Dumnezeu cu ei, va fi Dumnezeul lor.
4 El va şterge orice lacrimă din ochii lor,
iar moarte nu va mai fi.
Nu va mai fi nici plâns, nici ţipăt, nici durere,
pentru că lucrurile dintâi au trecut”.
5a Cel care şade pe tron a zis:
„Iată, le fac pe toate noi!”
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 13,34
(Aleluia) „Vă dau o poruncă nouă”, spune Domnul:
„să vă iubiţi unii pe alţii,
aşa cum eu v-am iubit pe voi”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Vă dau o poruncă nouă:
să vă iubiţi unii pe alţii.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 13,31-33a.34-35

31 În acel timp,
după ce a ieşit Iuda,
Isus a spus:
„Acum a fost glorificat Fiul Omului
şi Dumnezeu a fost glorificat în el,
32 iar dacă Dumnezeu a fost glorificat în el,
şi Dumnezeu îl va glorifica în el însuşi
şi-l va glorifica îndată.
33a Copilaşi, încă puţin mai sunt cu voi.
34 Vă dau o poruncă nouă:
să vă iubiţi unii pe alţii!
Aşa cum eu v-am iubit pe voi,
aşa să vă iubiţi unii pe alţii!
35 Prin aceasta vor recunoaşte toţi că sunteţi discipolii mei:
dacă aveţi dragoste unii faţă de alţii”.
Cuvântul Domnului