en-USro-RO

| Login
23 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Au povestit Bisericii câte a făcut Domnul cu ei.

Citire din Faptele Apostolilor 14,20b.21b-27

În zilele acelea, 20b Paul şi Barnaba, după ce au predicat la Derbe, 21b s-au întors la Listra, Iconiu şi Antiohia Pisidiei, 22 încurajând pe ucenici; ei i-au îndemnat să rămână statornici în credinţă, spunându-le că trebuie să trecem prin multe încercări ca să intrăm în împărăţia lui Dumnezeu. 23 Apoi au hirotonit preoţi pentru fiecare Biserică şi, după ce s-au rugat şi au postit, i-au încredinţat Domnului pe cei care crezuseră în el. Apoi, străbătând Pisidia, au venit în Pamfilia, 25 iar după ce au vestit cuvântul Domnului în oraşul Perga, au coborât la Atalia. 26 De acolo au călătorit cu corabia până la Antiohia Siriei, unde fuseseră încredinţaţi harului lui Dumnezeu, pentru misiunea pe care au împlinit-o. 27 La sosirea lor, au adunat pe credincioşi şi au povestit tot ceea ce a făcut Dumnezeu prin ei şi cum Domnul a deschis păgânilor poarta credinţei.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 144,8-9.10-11.12-13ab (R.: cf. 1)

R.: Voi binecuvânta în veci numele tău, Doamne.

sau

Aleluia.

8 Domnul este iubire şi îndurare,

el este îndelung răbdător şi plin de dragoste.

9 Domnul este bun faţă de toţi

şi îşi arată bunătatea faţă de orice făptură. R.

 

10 Să te laude pe tine, Doamne, toată făptura

şi sfinţii tăi să te binecuvânteze;

11 să proclame slava împărăţiei tale

şi să-ţi facă cunoscută puterea. R.

 

12 Sfinţii tăi să descopere tuturor oamenilor măreţiile tale

şi slava plină de strălucire a împărăţiei tale.

13b Împărăţia ta e împărăţie veşnică

şi stăpânirea ta va dăinui din neam în neam. R.

 

LECTURA A II-A

Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor.

Citire din Apocalipsul sfântului apostol Ioan 21,1-5

1 Eu, Ioan, am văzut un cer nou şi un pământ nou. Căci cerul cel dintâi şi pământul cel dintâi au dispărut, iar marea nu mai este. 2 Şi am văzut, coborându-se din cer, de la Dumnezeu, noul Ierusalim, cetatea sfântă, împodobită ca o mireasă pentru mirele ei. 3 Şi am auzit dinspre tronul divin un glas puternic ce zicea: „Iată, locuinţa lui Dumnezeu este între oameni. El va locui cu ei şi ei vor fi poporul lui; şi însuşi Dumnezeu va fi cu ei. 4 El va şterge orice lacrimă din ochii lor: nu va mai fi moarte, nici plâns, nici strigăt, nici durere, căci lumea cea dintâi a dispărut”. 5 Atunci cel care şade pe tron a spus: „Iată, toate le fac noi”. Apoi mi-a spus: „Scrie aceste cuvinte adevărate şi întru totul vrednice de crezare”.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA In 13,34

(Aleluia) Poruncă nouă vă dau vouă, spune Domnul;

să vă iubiţi unul pe altul, cum v-am iubit şi eu pe voi. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unul pe altul.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 13,31-33a.34-35

31 După ce a ieşit Iuda, Isus a spus: „Acum a fost preamărit Fiul Omului şi Dumnezeu a fost preamărit în el. 32 Iar dacă Dumnezeu a fost preamărit în el, Dumnezeu la rândul său îi va da propria mărire şi i-o va da curând. 33a Copilaşii mei, încă puţin timp mai sunt cu voi. 34 Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii. Precum v-am iubit eu pe voi, tot aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. 35 Din aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii mei, dacă aveţi dragoste unii faţă de alţii”.

Cuvântul Domnului