en-USro-RO

Inregistrare | Login
22 martie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Joi, 22 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Lia, vãduvã
Liturghierul Roman
Joi din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Gen 17,3-9: Vei fi tatãl unei mulțimi de popoare.
Ps 104: Domnul își aduce aminte totdeauna de alianța sa.
In 8,51-59: Abraham, pãrintele vostru, s-a bucurat cã va vedea ziua mea.
Meditatia zilei
Joi din sãptãmâna a 5-a din Post

LECTURA I
Noi vă aducem vestea cea bună,
ca să vă întoarceţi de la faptele acestea fără sens,
la Dumnezeul cel viu.
Citire din Faptele Apostolilor 14,5-18

5 În zilele acelea,
când la Iconiu păgânii şi iudeii,
împreună cu conducătorii lor,
făceau planuri ca să-i maltrateze
şi să-i bată cu pietre pe Paul şi Barnaba,
6 ei şi-au dat seama şi au fugit în cetăţile Licaoniei,
la Listra şi Derbe şi în împrejurimi.
7 Acolo au predicat evanghelia.
8 În Listra zăcea un om fără vlagă în picioare,
un olog din sânul mamei sale, care nu umblase niciodată.
9 El l-a auzit pe Paul vorbind.
Acesta, privindu-l cu atenţie
şi văzând că are credinţă pentru a fi salvat,
10 i-a zis cu glas puternic:
„Ridică-te! Stai drept pe picioarele tale!”
El a sărit şi a început să umble.
11 Văzând mulţimile ceea ce făcuse Paul,
au strigat în graiul lor licaonian, zicând:
„Zeii cu chip de om au coborât la noi!”
12 Pe Barnaba îl numeau Zeus,
iar pe Paul, Hermes, pentru că el era purtătorul de cuvânt.
13 Preotul lui Zeus, care era la intrarea cetăţii,
aducând tauri şi ghirlande la porţi,
voia, împreună cu mulţimile, să aducă jertfă.
14 Auzind aceasta,
apostolii Barnaba şi Paul şi-au sfâşiat hainele
şi au alergat în mulţime, strigând:
15 „Oameni buni, de ce faceţi acestea?
Şi noi suntem nişte simpli oameni ca şi voi.
Noi vă aducem vestea cea bună
ca să vă întoarceţi de la faptele acestea fără sens
la Dumnezeul cel viu,
care a făcut cerul, pământul şi marea
şi toate câte sunt în ele.
16 În generaţiile trecute,
el a permis ca toate neamurile să meargă pe căile lor,
17 deşi n-a încetat să dea mărturie prin binefacerile sale,
dând ploi din ceruri şi anotimpuri roditoare,
săturând cu hrană şi bucurie inimile voastre”.
18 Şi, spunând acestea, cu greu au liniştit mulţimile
ca să nu le aducă jertfă.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 113B(115),1-2.3-4.15-16 (R.: 1)

R
.: Numelui tău, Doamne,
i se cuvine glorie.
sau:
Aleluia.

1 Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui tău dă glorie
pentru bunătatea şi adevărul tău!
2 De ce să spună neamurile:
„Unde este Dumnezeul lor?” R.

3 Dumnezeul nostru este în ceruri
şi face tot ce-i place.
4 Idolii lor sunt argint şi aur,
lucrarea mâinilor omului. R.

15 Să fiţi binecuvântaţi de Domnul,
care a făcut cerul şi pământul!
16 Cerurile, cerurile sunt ale Domnului,
pământul însă l-a dăruit fiilor oamenilor. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 14,26cd
(Aleluia) Duhul Sfânt vă va învăţa toate
şi vă va aminti toate câte vi le-am spus. (Aleluia)

EVANGHELIA
Mângâietorul, pe care îl va trimite Tatăl,
vă va învăţa toate.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 14,21-26

21 În acel timp,
Isus a spus discipolilor săi:
„Cine are poruncile mele şi le păzeşte,
acela mă iubeşte,
iar cine mă iubeşte va fi iubit de Tatăl meu
şi eu îl voi iubi şi mă voi revela lui”.
22 Iuda, nu Iscarioteanul, i-a zis:
„Doamne, cum se face că ai să ni te revelezi nouă,
şi nu lumii?”
23 Isus a răspuns şi i-a zis:
„Dacă cineva mă iubeşte, va păzi cuvântul meu;
Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el
şi ne vom face locuinţă la el.
24 Cine nu mă iubeşte nu păzeşte cuvintele mele,
iar cuvântul pe care îl ascultaţi
nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis.
25 V-am spus acestea cât timp mai rămân cu voi.
26 Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt,
pe care îl va trimite Tatăl în numele meu,
vă va învăţa toate şi vă va aminti toate câte vi le-am spus eu”.
Cuvântul Domnului