en-USro-RO

| Login
23 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Vă vestim să vă întoarceţi de la aceste deşertăciuni către Dumnezeul cel viu.

Citire din Faptele Apostolilor 14,5-18

În zilele acelea, 5 la Iconiu, păgânii şi iudeii, împreună cu mai marii lor, s-au ridicat împotriva lui Paul şi Barnaba, ca să-i batjocorască şi chiar să-i ucidă cu pietre. 6 Văzând aceasta, ei au fugit în Licaonia, în oraşele Listra şi Derbe, 7 şi în ţinutul dimprejur, predicând şi acolo vestea cea bună. 8 În Listra era un om bolnav de picioare, fiind olog din naştere, care nu umblase niciodată. 9 Acesta asculta cuvintele lui Paul, iar Paul, privind spre el şi văzând că are credinţă ca să fie vindecat, 10 a zis cu glas puternic: „Ridică-te drept şi mergi pe picioarele tale”. El a sărit şi a început să umble. 11 Văzând ceea ce făcuse Paul, mulţimile au strigat în limba licaonă, zicând: „Zeii, luând chip de oameni, s-au coborât la noi”. 12 Şi numeau pe Barnaba Zeus, iar pe Paul Hermes, fiindcă el era purtătorul de cuvânt. 13 Iar preotul lui Zeus, al cărui templu era în afara cetăţii, a trimis să se aducă la porţile oraşului tauri şi cununi, ca împreună cu mulţimile să aducă jertfă. 14 Auzind aceasta, apostolii Paul şi Barnaba şi-au rupt veşmintele şi au sărit în mulţime, zicând: 15 „Fraţilor, de ce faceţi acestea? Doar şi noi suntem oameni, asemenea vouă; şi am venit să vă aducem vestea cea bună, ca să vă întoarceţi de la aceste deşertăciuni către Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul şi pământul, marea şi toate cele ce sunt în ele. 16 În veacurile trecute, el a lăsat ca toate neamurile să meargă pe căile lor, 17 deşi nu a încetat să dea mărturie despre sine, prin binefacerile sale; astfel el a dat din cer ploaie şi belşug de hrană şi bucurie în inimile voastre”. 18 Chiar prin aceste cuvinte, numai cu greu au reuşit să împiedice mulţimile de a le aduce jertfă.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 113,1b-2.3-4.15-16 (R.: 1)

R.: Nu nouă, ci ţie, Doamne, ţi se cuvine toată mărirea.

sau

Aleluia.

1b Nu pentru noi, Doamne, nu pentru noi,

ci pentru slava numelui tău,

arată-ţi bunătatea şi adevărul tău.

2 De ce să spună păgânii:

„Unde este Dumnezeul lor?” R.

 

3 Dumnezeul nostru este în ceruri

şi face tot ce voieşte.

4 Idolii lor sunt argint şi aur,

lucrarea mâinilor oamenilor. R.

 

15 Să fiţi binecuvântaţi de Domnul,

cel care a făcut cerul şi pământul.

16 Al Domnului este cerul,

iar oamenilor le-a dăruit pământul. R.

 

ALELUIA In 14,26

(Aleluia) Duhul Sfânt vă va învăţa toate, spune Domnul;

el vă va aminti tot ce v-am spus eu vouă. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Mângâietorul, pe care-l va trimite Tatăl, vă va învăţa toate.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 14,21-26

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 21 „Cine primeşte poruncile mele şi le păzeşte, acela mă iubeşte; iar cine mă iubeşte pe mine, va fi iubit de către Tatăl meu, şi-l voi iubi şi eu şi mă voi arăta lui”. 22 Iuda, nu Iscarioteanul, l-a întrebat: „Doamne, pentru care motiv ai să ni te arăţi nouă şi nu lumii?” 23 Isus i-a răspuns: „Dacă mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul meu; Tatăl meu îl va iubi, vom veni la el şi vom rămâne la el. 24 Cine nu mă iubeşte, nu păzeşte cuvintele mele; or, cuvântul pe care îl auziţi nu este al meu ci al Tatălui care m-a trimis. Dar acestea vi le spun câtă vreme mai sunt cu voi; 25 Mângâietorul, Duhul Sfânt pe care-l va trimite Tatăl în numele meu, 26 el vă va învăţa toate şi vă va aduce aminte tot ceea ce v-am spus”.

Cuvântul Domnului