en-USro-RO

Inregistrare | Login
22 martie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Joi, 22 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Lia, vãduvã
Liturghierul Roman
Joi din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Gen 17,3-9: Vei fi tatãl unei mulțimi de popoare.
Ps 104: Domnul își aduce aminte totdeauna de alianța sa.
In 8,51-59: Abraham, pãrintele vostru, s-a bucurat cã va vedea ziua mea.
Meditatia zilei
Joi din sãptãmâna a 5-a din Post

LECTURA I
Au adunat comunitatea
şi au relatat tot ceea ce făcuse Dumnezeu cu ei.
Citire din Faptele Apostolilor 14,19-28

19 În zilele acelea,
au ajuns nişte iudei din Antiohia şi din Iconiu,
care au convins mulţimile
şi, bătându-l pe Paul cu pietre,
l-au târât în afara cetăţii crezând că murise.
20 Dar când ucenicii s-au adunat în jurul lui,
el s-a ridicat şi a intrat în cetate.
A doua zi, a plecat împreună cu Barnaba spre Derbe.
21 După ce au predicat evanghelia în cetatea aceea
şi au făcut mulţi discipoli,
s-au întors la Listra, la Iconiu şi la Antiohia.
22 Ei au întărit inimile discipolilor
şi i-au încurajat să rămână statornici în credinţă,
spunând: „Trebuie să trecem prin multe necazuri,
ca să intrăm în împărăţia lui Dumnezeu”.
23 Ei le-au hirotonit prezbiteri în fiecare comunitate
şi, după ce s-au rugat şi au postit,
i-au încredinţat Domnului în care crezuseră.
24 Trecând prin Pisidia, au ajuns în Pamfilia.
25 După ce au vestit cuvântul în Perga,
au coborât la Atalia;
26 de acolo s-au îmbarcat pentru Antiohia,
de unde fuseseră încredinţaţi harului lui Dumnezeu
pentru lucrarea pe care o împliniseră.
27 Când au ajuns acolo, au adunat comunitatea
şi au relatat tot ceea ce făcuse Dumnezeu cu ei
şi cum le-a deschis şi păgânilor poarta credinţei.
28 Şi au rămas mai mult timp cu discipolii.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 144(145),10-11.12-13ab.21 (R.: cf. 12a)

R
.: Cei ce te iubesc pe tine, Doamne,
să cânte gloria împărăţiei tale!
sau:
Aleluia.

10 Să te laude pe tine, Doamne, toate lucrările tale
şi credincioşii tăi să te binecuvânteze;
11 să facă cunoscută gloria domniei tale
şi să vorbească despre puterea ta! R.

12 Credincioşii tăi să facă cunoscute tuturor oamenilor
faptele puterii tale
şi gloria plină de strălucire a domniei tale.
13ab Împărăţia ta este împărăţia tuturor veacurilor
şi stăpânirea ta va dăinui din generaţie în generaţie. R.

21 Gura mea să vestească lauda Domnului,
toată făptura să binecuvânteze numele său sfânt
în veci şi pentru totdeauna! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Cf. Lc 24,46.26
(Aleluia) Cristos trebuia să sufere şi să învie din morţi
şi, astfel, să intre în mărirea sa. (Aleluia)

EVANGHELIA
Pace vă las vouă.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 14,27-31a

27 În acel timp,
Isus le-a zis discipolilor săi:
„Pace vă las vouă,
pacea mea v-o dau vouă.
Eu nu v-o dau aşa cum o dă lumea.
Să nu se tulbure inima voastră, nici să nu se teamă!
28 Aţi auzit că v-am spus:
«Mă duc şi voi veni la voi».
Dacă m-aţi iubi, v-aţi bucura că mă duc la Tatăl
pentru că Tatăl este mai mare decât mine.
29 V-am spus-o acum, înainte de a se întâmpla,
ca, atunci când se va întâmpla, să credeţi.
30 Nu voi mai vorbi mult cu voi,
pentru că vine conducătorul lumii,
dar nu are nicio putere asupra mea.
31a Însă lumea trebuie să ştie că îl iubesc pe Tatăl
şi că fac aşa cum mi-a poruncit Tatăl”.
Cuvântul Domnului