en-USro-RO

| Login
Sunday, April 11, 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Au povestit Bisericii câte a făcut Dumnezeu cu ei.

Citire din Faptele Apostolilor 14,19-28

În zilele acelea, 19 au venit de la Antiohia şi Iconiu nişte iudei care, întărâtând mulţimile, l-au bătut pe Paul cu pietre; apoi l-au târât afară din oraş, crezându-l mort. 20 Dar când ucenicii s-au adunat în jurul lui, el s-a ridicat şi a intrat în oraş. A doua zi, împreună cu Barnaba, a plecat către localitatea Derbe. 21 După ce a predicat evanghelia şi în acest oraş, câştigând un mare număr de ucenici, s-au întors la Listra, Iconiu şi Antiohia Pisidiei, încurajând pe ucenici; 22 ei i-au îndemnat să rămână statornici în credinţă, spunându-le că trebuie să trecem prin multe încercări ca să intrăm în împărăţia lui Dumnezeu. 23 Apoi au hirotonit preoţi pentru fiecare Biserică şi, după ce s-au rugat şi au postit, i-au încredinţat Domnului pe cei care crezuseră în el. 24 Apoi, străbătând Pisidia, au venit în Pamfilia, 25 iar după ce au vestit cuvântul Domnului în oraşul Perga, au coborât la Atalia. 26 De acolo au călătorit cu corabia până la Antiohia Siriei, unde fuseseră încredinţaţi harului lui Dumnezeu, pentru misiunea pe care au împlinit-o. 27 La sosirea lor, au adunat pe credincioşi şi au povestit tot ceea ce a făcut Dumnezeu prin ei şi cum Domnul a deschis păgânilor poarta credinţei. 28 Şi au rămas împreună cu ucenicii un timp mai îndelungat.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 144,10-11.12-13ab şi 21 (R.: cf. 12a)

R.: Cei ce te iubesc pe tine, Doamne, să cânte slava împărăţiei tale.

sau

Aleluia.

10 Să te laude pe tine, Doamne, toată făptura

şi sfinţii tăi să te binecuvânteze;

11 să proclame slava împărăţiei tale

şi să-ţi facă cunoscută puterea. R.

 

12 Sfinţii tăi să descopere tuturor oamenilor măreţiile tale

şi slava plină de strălucire a împărăţiei tale.

13ab Împărăţia ta e împărăţie veşnică

şi stăpânirea ta va dăinui din neam în neam.

21 Gura mea să vestească lauda Domnului,

toată făptura să binecuvânteze numele său sfânt

în vecii vecilor. R.

 

ALELUIA Lc 24,26

(Aleluia) Trebuia să pătimească Cristos şi să învie din morţi

şi aşa să intre în slava sa. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Pacea mea o dau vouă.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 14,27-31a

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 27 „Pace vă las vouă; pacea mea o dau vouă. Nu ca pacea pe care o dă lumea. Să nu se tulbure deci inima voastră, nici să nu se înfricoşeze. 28 Aţi auzit că v-am spus: mă duc şi voi veni din nou la voi. De m-aţi iubi, v-aţi bucura că mă duc la Tatăl, pentru că Tatăl este mai mare decât mine. 29 V-am spus toate acestea de pe acum, înainte de a se împlini, ca atunci când se vor împlini, să credeţi în mine. 30 Nu voi mai vorbi multe cu voi, căci se apropie stăpânitorul acestei lumi; desigur, el nu are nici o putere asupra mea, 31a dar, ca să cunoască lumea că eu îl iubesc pe Tatăl, fac tot ceea ce mi-a poruncit Tatăl”.

Cuvântul Domnului