en-USro-RO

Inregistrare | Login
19 ianuarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Vineri, 19 ianuarie 2018

Sfintii zilei
Ss. Marius şi Marta, soţi m.
Liturghierul Roman
Vineri din sãptãmâna a 2-a de peste an
Liturghie la alegere, prefaţã comunã
verde. II
Lectionar
1Sam 24,3-21: Nu-mi voi ridica mâna împotriva stãpânului meu, regele, care a fost consacrat Domnului prin ungere.
Ps 56: Ai milã de mine, Dumnezeule, ai milã de mine!
Mc 3,13-19: I-a chemat pe cei pe care i-a voit el, iar ei au venit la el.
Meditatia zilei
Vineri din sãptãmâna a 2-a de peste an

LECTURA I
Au hotărât să urce la apostoli şi la prezbiterii din Ierusalim
în legătură cu această dispută.
Citire din Faptele Apostolilor 15,1-6

1 În zilele acelea,
unii dintre cei care coborâseră din Iudeea
îi învăţau pe fraţi: „Dacă nu primiţi circumcizia,
după obiceiul care vine de la Moise,
nu puteţi să vă mântuiţi”.
2 Întrucât s-a ivit o divergenţă şi o discuţie aprinsă
între Paul şi Barnaba şi aceştia,
au hotărât ca Paul şi Barnaba,
împreună cu alţi câţiva dintre ei,
să urce la apostoli şi la prezbiterii din Ierusalim
în legătură cu această dispută.
3 Aşadar, trimişi fiind de comunitate,
ei au străbătut Fenicia şi Samaria
povestind despre convertirea păgânilor,
şi au făcut o mare bucurie tuturor fraţilor.
4 Când au ajuns la Ierusalim,
au fost primiţi de comunitate, de apostoli şi de prezbiteri
şi au povestit tot ce a făcut Dumnezeu cu ei.
5 Dar unii din gruparea fariseilor care crezuseră
s-au ridicat şi au spus:
„Trebuie să primească circumcizia
şi să li se poruncească să ţină Legea lui Moise”.
6 Apostolii şi prezbiterii s-au adunat
să analizeze acest lucru.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 121(122),1-2.3-4a.4b-5 (R.: cf. 1)

R
.: Vom merge cu bucurie
în casa Domnului.
sau:
Aleluia.

1 M-am bucurat când mi s-a spus:
„Să mergem în casa Domnului!”
2 Iată, picioarele noastre au ajuns la porţile tale, Ierusalim! R.

3 Ierusalimul este zidit ca o cetate bine întărită.
4a Acolo urcă triburile, triburile Domnului. R.

4b După mărturia lui Israel,
ca să laude numele Domnului.
5 Căci acolo sunt scaunele de judecată,
tronurile casei lui David. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 15,4a.5b
(Aleluia) „Rămâneţi în mine şi eu în voi”, spune Domnul.
„Cel care rămâne în mine acela aduce roade multe”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Cel care rămâne în mine şi eu în el,
acela aduce rod mult.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 15,1-8

1 În acel timp,
Isus le-a spus discipolilor săi:
„Eu sunt viţa cea adevărată,
iar Tatăl meu este viticultorul.
2 Orice mlădiţă care este în mineşi nu aduce rod, el o înlătură
şi oricare aduce rod, o curăţă ca să aducă şi mai mult rod.
3 Voi sunteţi deja curaţi,datorită cuvântului pe care vi l-am spus.
4 Rămâneţi în mine, şi eu în voi!
După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine,
dacă nu rămâne în viţă,
tot la fel nici voi, dacă nu rămâneţi în mine.
5 Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele.
Cel care rămâne în mine şi eu în el, acela aduce rod mult,
pentru că fără mine nu puteţi face nimic.
6 Dacă cineva nu rămâne în mine, este aruncat afară,
la fel ca mlădiţa, şi se usucă;
se adună, se aruncă în foc şi arde.
7 Dacă rămâneţi în mine şi cuvintele mele rămân în voi,
orice voiţi, cereţi şi vi se va face!
8 În aceasta a fost glorificat Tatăl meu,
ca să aduceţi rod şi să fiţi discipolii mei”.
Cuvântul Domnului