en-USro-RO

| Login
Sunday, April 11, 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Au hotărât să meargă la apostolii şi bătrânii din Ierusalim, ca să pună capăt acestei neînţelegeri.

Citire din Faptele Apostolilor 15,1-6

În zilele acelea, 1 în oraşul Antiohia au venit unii credincioşi din Iudeea, care au început să-i înveţe pe fraţi, zicând: „Dacă nu veţi primi tăierea împrejur, după Legea lui Moise, nu vă veţi putea mântui”. Paul şi Barnaba s-au ridicat împotriva acestora şi au ajuns la discuţii aprinse cu ei. 2 Atunci s-a hotărât ca Paul şi Barnaba, împreună cu alţi câţiva fraţi, să meargă la apostolii şi bătrânii din Ierusalim, pentru a lămuri această neînţelegere. 3 Primind din partea Bisericii din Antiohia cele necesare pentru călătorie, ei au străbătut Fenicia şi Samaria, povestind tuturor fraţilor despre convertirea păgânilor, lucru care îi umplea pe toţi de bucurie. 4 Sosind ei la Ierusalim, au fost primiţi de Biserică şi de către apostoli şi de bătrâni şi au povestit câte a făcut Domnul prin ei. 5 Dar unii din tagma fariseilor, care trecuseră la credinţă, s-au ridicat, zicând că cei veniţi dintre păgâni trebuie obligaţi să primească tăierea împrejur şi să ţină Legea lui Moise. 6 Atunci apostolii şi bătrânii s-au adunat ca să ia o hotărâre în această privinţă.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 121,1-2.3-4a.4b-5 (R.: cf. 1)

R.: Vom merge cu bucurie în casa Domnului.

sau

Aleluia.

1 M-am bucurat când mi s-a spus:

„Vom merge în casa Domnului”.

2 Iată, picioarele noastre păşesc

prin porţile tale, Ierusalime! R.

 

3 Ierusalime, tu eşti zidit,

ca o cetate bine întărită.

4a Acolo se urcă seminţiile, seminţiile Domnului. R.

 

4b După Legea lui Israel să laude numele Domnului.

5 Căci acolo sunt scaunele de judecată,

tronurile casei lui David. R.

 

ALELUIA In 15,4.5b

(Aleluia) Rămâneţi în mine şi eu în voi, spune Domnul;

cine rămâne în mine aduce roade multe. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cine rămâne în mine şi eu în el aduce roade multe.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 15,1-8

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 1 „Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl meu este viticultorul. 2 Orice mlădiţă care este în mine şi nu aduce rod, Tatăl meu o înlătură; şi orice mlădiţă care aduce rod, el o curăţă, ca să dea rod şi mai mult. 3 Voi sunteţi deja curaţi, prin cuvântul pe care vi l-am spus. 4 Rămâneţi în mine şi eu în voi. Precum mlădiţa nu poate să aducă rod de la sine, dacă nu rămâne pe viţă, tot aşa nici voi, dacă nu rămâneţi în mine. 5 Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în mine şi eu în el, acela aduce roade multe, căci fără mine nimic nu puteţi face. 6 Cine nu rămâne în mine este aruncat afară, ca mlădiţa tăiată, şi se usucă. Mlădiţele uscate sunt adunate, aruncate în foc şi ard. 7 Dacă rămâneţi în mine şi cuvintele mele rămân în voi, puteţi cere orice vreţi şi veţi primi. 8 Prin aceasta este preamărit Tatăl meu: să aduceţi rod îmbelşugat şi să vă dovediţi ucenicii mei”.

Cuvântul Domnului