en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

LECTURA I
Eu consider că nu trebuie să-i tulburăm
pe aceia dintre păgâni care se întorc la Dumnezeu.
Citire din Faptele Apostolilor 15,7-21

7
În zilele acelea,
după o discuţie îndelungată, Petru s-a ridicat
şi le-a zis apostolilor şi prezbiterilor:
„Fraţilor, voi ştiţi prea bine că din primele zile
Dumnezeu m-a ales între voi
pentru ca, prin gura mea,
păgânii să asculte cuvântul evangheliei şi să creadă.
8 Iar Dumnezeu, care cunoaşte inimile,
a dat mărturie în favoarea lor,
dându-le pe Duhul Sfânt ca şi nouă,
9 şi nu a făcut nicio deosebire între noi,
căci le-a curăţat inimile prin credinţă.
10 Aşadar, de ce îl ispitiţi acum pe Dumnezeu,
punând pe umerii discipolilor un jug
pe care nici părinţii noştri şi nici noi nu l-am putut duce?
11 Dar noi credem că suntem mântuiţi în acelaşi fel ca şi ei
prin harul Domnului Isus”.
12 Atunci toată mulţimea a tăcut
şi-i asculta pe Barnaba şi pe Paul,
care explicau câte semne şi minuni
a făcut Dumnezeu prin ei între păgâni.
13 Când au terminat ei, a luat cuvântul Iacob şi a zis:
„Fraţilor, ascultaţi-mă!
14 Simon a explicat cum de la început Dumnezeu a avut grijă
să-şi aleagă dintre păgâni un popor pentru numele său.
15 Cu acest fapt se potrivesc cuvintele profeţilor,
după cum este scris:
16 «După acestea mă voi întoarce
şi voi înălţa cortul lui David care căzuse;
voi reclădi ruinele sale şi îl voi reînălţa.
17 Pentru ca să-l caute pe Domnul
cei care vor rămâne dintre oameni
şi toate naţiunile asupra cărora este invocat numele meu,
zice Domnul care face cunoscute
18 aceste lucruri din veşnicie».
19 De aceea, eu judec că nu trebuie să-i tulburăm
pe aceia dintre păgâni care se întorc la Dumnezeu,
20 ci să li se scrie atât:
să se ferească de contaminările cu idolii,
de desfrânare, de animale sufocate şi de sânge.
21 Căci Moise, din generaţiile de demult,
are în fiecare cetate predicatori
care îl citesc în sinagogi în fiecare sâmbătă”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 95(96),1-2a.2b-3.10 (R.: cf. 3)

R
.: Vestiţi tuturor popoarelor
lucrările minunate ale Domnului!
sau:
Aleluia.

1 Cântaţi Domnului un cântec nou!
Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului!
2a Cântaţi Domnului, binecuvântaţi numele lui! R.

2b Vestiţi din zi în zi mântuirea lui!
3 Vestiţi printre neamuri gloria lui,
tuturor popoarelor, minunile sale! R.

10 Spuneţi printre neamuri: „Domnul stăpâneşte!”
El a stabilit pământul pe temelii solide,
ca să nu se clatine;
el va judeca popoarele cu dreptate. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 10,27
(Aleluia) „Oile mele ascultă glasul meu”, spune Domnul;
„eu le cunosc, iar ele mă urmează”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Rămâneţi în iubirea mea,
ca bucuria voastră să fie deplină.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 15,9-11

9
În acel timp,
Isus le-a spus discipolilor săi:
„Aşa cum Tatăl m-a iubit pe mine,
aşa v-am iubit şi eu pe voi.
Rămâneţi în iubirea mea!
10 Dacă păziţi poruncile mele,
rămâneţi în iubirea mea
aşa cum eu am păzit poruncile Tatălui meu
şi rămân în iubirea lui.
11 V-am spus acestea pentru ca bucuria mea să fie în voi
şi bucuria voastră să fie deplină”.
Cuvântul Domnului