en-USro-RO

| Login
23 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Socotesc că nu trebuie să tulburăm pe cei ce se întorc dintre neamuri la Dumnezeu.

Citire din Faptele Apostolilor 15,7-21

În zilele acelea, 7 după ce apostolii şi bătrânii din Ierusalim s-au sfătuit îndelung în privinţa primirii păgânilor în Biserică, s-a ridicat Petru şi a zis: „Fraţilor, voi ştiţi că din primele zile Dumnezeu m-a ales printre voi, ca păgânii să audă prin gura mea cuvântul evangheliei şi să creadă. 8 Iar Dumnezeu, care cunoaşte inimile, a dat mărturie pentru ei, dându-le pe Duhul Sfânt, la fel ca şi nouă, 9 şi nu a făcut nici o deosebire între noi şi ei, căci le-a curăţat inimile prin credinţă. 10 De ce îl ispitiţi dar pe Dumnezeu, voind să puneţi pe grumazul discipolilor un jug pe care nici părinţii noştri, nici noi n-am fost în stare să-l purtăm? 11 Prin harul Domnului Isus doar credem că suntem mântuiţi, tot aşa ca şi ei”. 12 Atunci întreaga adunare a tăcut şi asculta pe Barnaba şi pe Paul, care povesteau ce semne şi minuni a înfăptuit Dumnezeu prin ei între păgâni. 13 După ce au terminat, Iacob a luat cuvântul şi a spus: „Fraţilor, ascultaţi-mă! 14 Simon a arătat cum Dumnezeu, dintru început, a avut în vedere să-şi aleagă dintre păgâni un popor pentru numele său. 15 Cu acestea corespund cuvintele profeţilor, precum stă scris: 16 După aceea mă voi întoarce să ridic iar cortul căzut al lui David, iar ruinele lui le voi reclădi şi-l voi reînălţa, 17 pentru ca restul omenirii şi toate naţiunile, asupra cărora a fost chemat numele meu, să-l caute pe Dumnezeu, zice Domnul. 18 El înfăptuieşte astfel planul său, cunoscut din vecie. 19 Eu sunt, aşadar, de părere, să nu-i încărcăm peste măsură pe cei care se întorc de la păgânism la Dumnezeu, 20 ci să le scriem să se ferească de pângărirea prin idoli, de necurăţie, de ceea ce a fost ucis prin sugrumare şi de sânge. 21 Moise doar din străbuni are în fiecare cetate predicatorii lui prin sinagogi, unde este citit în fiecare sâmbătă”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 95,1-2a.2b-3.10 (R.: cf. 3)

R.: Vestiţi tuturor popoarelor lucrările minunate ale Domnului.

sau

Aleluia.

1 Cântaţi Domnului un cântec nou!

Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului!

2a Cântaţi Domnului, binecuvântaţi numele lui! R.

 

2b Vestiţi din zi în zi mântuirea lui.

3 Vestiţi printre neamuri slava lui,

printre toate popoarele minunile sale! R.

 

10 Spuneţi printre neamuri: „Domnul stăpâneşte!”

A aşezat pământul pe temelii solide,

ca să nu se clatine;

el va judeca popoarele cu dreptate. R.

 

ALELUIA In 10,27

(Aleluia) Oile mele ascultă glasul meu, zice Domnul;

eu le cunosc pe ele şi ele mă urmează. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Rămâneţi în dragostea mea, ca bucuria voastră să fie deplină.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 15,9-11

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 9 „Precum m-a iubit pe mine Tatăl, tot aşa şi eu vă iubesc pe voi. Rămâneţi în dragostea mea. 10 Dacă păziţi poruncile mele, veţi rămâne în iubirea mea, după cum şi eu am păzit poruncile Tatălui meu şi rămân în iubirea lui. 11 Acestea vi le-am spus ca bucuria mea să fie în voi şi ca bucuria voastră să fie deplină”.

Cuvântul Domnului