en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 ianuarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Duminică, 21 ianuarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Agneza, fc. m.
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 3-a de peste an
Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefaţã duminicalã
verde, III
Lectionar
Iona 3,1-5.10: Ninivitenii au pãrãsit calea lor cea rea.
Ps 24: Învaţã-mã, Doamne, cãrãrile tale!  
1Cor 7,29-31: Figura acestei lumi trece.
Mc 1,14-20: Convertiţi-vã şi credeţi în evanghelie!

LECTURA I
Duhul Sfânt şi noi am hotărât să nu vă mai impunem nicio povară
în afară de acestea care sunt necesare.
Citire din Faptele Apostolilor 15,22-31

22 În zilele acelea,
apostolii şi prezbiterii,
împreună cu toată comunitatea,
au hotărât să aleagă câţiva oameni dintre ei
şi să-i trimită la Antiohia împreună cu Paul şi Barnaba,
pe Iuda, numit Barsaba, şi pe Sila,
bărbaţi de frunte printre fraţi.
23 Au trimis prin ei această scrisoare:
„Apostolii şi prezbiterii, fraţii voştri,
către fraţii din Antiohia, Siria şi Cilicia,
care provin dintre păgâni:
Salutare!
24 Deoarece am auzit că unii dintre noi,
care au plecat fără să le fi poruncit noi,
v-au tulburat sufletele prin cuvintele lor,
25 am hotărât în unanimitate să alegem câţiva oameni
şi să-i trimitem la voi
împreună cu iubiţii noştri Barnaba şi Paul,
26 oameni care şi-au închinat viaţa
pentru numele Domnului nostru Isus Cristos.
27 Totodată, vi i-am trimis pe Iuda şi pe Sila
ca şi ei să vă vestească acestea prin cuvânt.
28 Căci Duhul Sfânt şi noi am hotărât
să nu vă mai impunem nicio povară
în afară de acestea care sunt necesare:
29 să vă feriţi de carnea jertfită idolilor,
de sânge, de animale sufocate şi de desfrânare;
dacă vă veţi feri de acestea, bine veţi face.
Cu bine!”
30 Aşadar, după ce şi-au luat rămas bun,
au coborât la Antiohia şi, adunând mulţimea,
le-au dat scrisoarea.
31 Când au citit-o, s-au bucurat de această încurajare.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 56(57),8-9.10-12 (R.: 10a)

R
.: Te voi lăuda, Doamne,
printre popoare.
sau:
Aleluia.

8 Inima mea este gata, Dumnezeule,
gata este inima mea!
9 Ţie îţi voi cânta şi ţie îţi voi intona psalmi.
Trezeşte-te, gloria mea!
Treziţi-vă, harpă şi alăută; vreau să trezesc aurora! R.

10 Te voi lăuda printre popoare, Doamne,
îţi voi cânta psalmi printre neamuri.
11 Pentru că îndurarea ta este mare, până la ceruri,
şi fidelitatea ta până la nori.
12 Înalţă-te peste ceruri, Dumnezeule,
peste tot pământul este mărirea ta! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 15,15b
(Aleluia) „V-am numit pe voi prieteni”, spune Domnul,
„pentru că toate câte le-am auzit de la Tatăl
vi le-am făcut cunoscute”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Aceasta vă poruncesc:
să vă iubiţi unul pe altul!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 15,12-17

12 În acel timp,
Isus le-a spus discipolilor săi:
„Aceasta este porunca mea:
să vă iubiţi unii pe alţii aşa cum v-am iubit eu!
13 Nimeni nu are o iubire mai mare decât aceasta:
ca cineva să-şi dea viaţa pentru prietenii săi.
14 Voi sunteţi prietenii mei dacă faceţi ceea ce vă poruncesc.
15 Nu vă mai numesc servitori,
pentru că servitorul nu ştie ce face stăpânul lui.
Însă v-am numit pe voi prieteni,
pentru că toate câte le-am auzit de la Tatăl
vi le-am făcut cunoscute.
16 Nu voi m-aţi ales pe mine,
ci eu v-am ales pe voi
şi v-am pus ca să mergeţi şi să aduceţi rod,
iar rodul vostru să rămână,
pentru ca orice îl veţi ruga pe Tatăl în numele meu să vă dea.
17 Aceasta vă poruncesc: să vă iubiţi unul pe altul!”
Cuvântul Domnului