en-USro-RO

| Login
23 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Duhul Sfânt şi noi înşine am hotărât să nu vă impunem nici o altă sarcină în afară de acestea care sunt necesare.

Citire din Faptele Apostolilor 15,22-31

În zilele acelea, 22 apostolii şi bătrânii, împreună cu toată Biserica, au ales pe doi dintre ei, pe care să-i trimită la Antiohia împreună cu Paul şi Barnaba. Aceştia erau: Iuda, numit şi Barsaba, şi Sila, bărbaţi de frunte printre fraţi; 23 lor le-au încredinţat următoarea scrisoare: „Apostolii, bătrânii şi fraţii, salută pe fraţii de origine păgână din Antiohia, Siria şi Cilicia! 24 Deoarece am aflat că unii dintre noi, fără încuviinţarea noastră, s-au dus şi v-au tulburat şi cu vorbele lor v-au neliniştit sufletele, 25 noi în unanimitate am hotărât să alegem nişte oameni şi să-i trimitem la voi cu iubiţii noştri Barnaba şi Paul, 26 oameni care şi-au pus viaţa pentru numele Domnului nostru Isus Cristos. 27 V-am trimis, aşadar, pe Iuda şi pe Sila, care să vă transmită acelaşi lucru prin viu grai. 28 Duhul Sfânt şi noi înşine am hotărât să nu vă impunem nici o altă sarcină în afară de acestea care sunt necesare: 29 Să vă feriţi de cărnurile jertfite idolilor, de sânge, de ceea ce a fost ucis prin sugrumare şi de necurăţie. Dacă vă veţi feri de acestea, veţi fi pe calea cea bună. Multă sănătate!” 30 Cei trimişi au coborât la Antiohia şi, adunând mulţimea credincioşilor, le-au predat scrisoarea. 31 La citirea ei toţi s-au bucurat de această îmbărbătare.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 56,8-9.10-12 (R.: 10a)

R.: Te voi lăuda pe tine, Doamne, în faţa tuturor popoarelor.

sau

Aleluia.

8 Inima mea este plină de pace, Dumnezeule,

inima mea este plină de pace;

ţie îţi voi cânta

şi te voi lăuda cu toate instrumentele.

9 Tresaltă, suflete al meu,

şi voi, alăute şi harpe, treziţi-vă

şi chemaţi zorile să cânte împreună cu noi. R.

10 Te voi lăuda printre popoare, Doamne,

te voi cânta printre neamuri.

11 Pentru că bunătatea ta ajunge până la ceruri

şi fidelitatea ta până la nori.

12 Înalţă-te peste ceruri, Dumnezeule,

peste tot pământul să se întindă slava ta. R.

 

ALELUIA In 15,15b

(Aleluia) V-am numit prietenii mei, spune Domnul;

deoarece toate câte le-am auzit de la Tatăl meu

vi le-am făcut cunoscute vouă. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Acestea vă poruncesc vouă ca să vă iubiţi unii pe alţii.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 15,12-17

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 12 „Aceasta este porunca mea: să vă iubiţi unii pe alţii, aşa cum v-am iubit şi eu pe voi. 13 Nimeni nu are o mai mare dragoste decât aceasta ca cineva să-şi dea viaţa pentru prietenii săi. 14 Voi sunteţi prietenii mei, dacă faceţi ceea ce vă poruncesc. 15 De acum nu vă mai numesc slugi, pentru că sluga nu ştie ce face stăpânul său, dar v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte le-am auzit de la Tatăl meu vi le-am făcut cunoscute. 16 Nu voi m-aţi ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi roade, iar roadele voastre să rămână, ca Tatăl să vă dea tot ceea ce veţi cere în numele meu. 17 Aceasta vă poruncesc: să vă iubiţi unii pe alţii”.

Cuvântul Domnului