en-USro-RO

Inregistrare | Login
19 ianuarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Vineri, 19 ianuarie 2018

Sfintii zilei
Ss. Marius şi Marta, soţi m.
Liturghierul Roman
Vineri din sãptãmâna a 2-a de peste an
Liturghie la alegere, prefaţã comunã
verde. II
Lectionar
1Sam 24,3-21: Nu-mi voi ridica mâna împotriva stãpânului meu, regele, care a fost consacrat Domnului prin ungere.
Ps 56: Ai milã de mine, Dumnezeule, ai milã de mine!
Mc 3,13-19: I-a chemat pe cei pe care i-a voit el, iar ei au venit la el.
Meditatia zilei
Vineri din sãptãmâna a 2-a de peste an

LECTURA I
Treci în Macedonia, ajută-ne!
Citire din Faptele Apostolilor 16,1-10

1 În zilele acelea,
Paul a ajuns la Derbe şi la Listra.
Şi era acolo un discipol al cărui nume era Timotei,
fiul unei evreice credincioase; tatăl lui era grec.
2 Fraţii din Listra şi Iconiu dădeau bună mărturie despre el.
3 Voindu-l să vină cu el, Paul l-a luat
şi l-a circumcis din cauza iudeilor care erau în acele locuri,
căci toţi ştiau că tatăl său era grec.
4 Când treceau prin cetăţi, îi învăţau să ţină deciziile luate
de apostolii şi de prezbiterii din Ierusalim.
5 Astfel, Bisericile se întăreau în credinţă
şi creşteau în număr din zi în zi.
6 Apoi au străbătut Frigia şi ţinutul Galaţiei,
pentru că au fost opriţi de Duhul Sfânt
să vestească cuvântul în Asia.
7 Când au ajuns la hotarele Misiei,
au încercat să meargă în Bitinia,
dar Duhul lui Isus nu i-a lăsat.
8 Atunci, au trecut prin Misia şi au coborât la Troas.
9 În timpul nopţii, Paul a avut o viziune:
un bărbat macedonean stătea în picioare şi îl ruga:
„Treci în Macedonia, ajută-ne!”
10 După ce am avut viziunea,
am căutat să plecăm îndată în Macedonia,
convinşi că Dumnezeu ne-a chemat
să le predicăm evanghelia.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 99(100),2.3.5 (R.: 1)

R
.: Strigaţi de bucurie către Domnul,
toţi locuitorii pământului!
sau:
Aleluia.

2 Slujiţi Domnului cu bucurie,
veniţi înaintea lui cu strigăte de veselie! R.

3 Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu!
El ne-a făcut, ai lui suntem,
poporul lui şi turma păşunii sale. R.

5 Căci Domnul este bun,
îndurarea lui ţine pe vecie
şi fidelitatea lui, din generaţie în generaţie. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Col 3,1
(Aleluia) Dacă aţi înviat împreună cu Cristos, căutaţi cele de sus,
unde Cristos şade la dreapta lui Dumnezeu! (Aleluia)

EVANGHELIA
Nu sunteţi din lume,
ci eu v-am ales din lume.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 15,18-21

18 În acel timp,
Isus le-a spus discipolilor săi:
„Dacă lumea vă urăşte,
să ştiţi că pe mine m-a urât înainte de voi!
19 Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ceea ce îi este propriu,
dar pentru că nu sunteţi din lume,
ci eu v-am ales din lume,
pentru aceasta vă urăşte lumea.
20 Amintiţi-vă cuvântul pe care vi l-am spus:
«Nu este sclavul mai mare decât stăpânul său!»
Dacă m-au persecutat pe mine,
vă vor persecuta şi pe voi;
dacă au păzit cuvântul meu,
îl vor păzi şi pe al vostru.
21 Însă toate acestea vi le vor face din cauza numelui meu,
pentru că nu-l cunosc pe cel care m-a trimis”.
Cuvântul Domnului