en-USro-RO

| Login
23 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Vino în Macedonia ca să ne ajuţi şi pe noi.

Citire din Faptele Apostolilor 16,1-10

În zilele acelea, 1 Paul, a ajuns în oraşul Derbe şi apoi în Listra. Aici era un ucenic cu numele de Timotei, a cărui mamă era o evreică convertită, iar tatăl era grec. 2 Timotei se bucura de un nume bun în Listra şi Iconiu, 3 de aceea Paul a voit să-l ia ca însoţitor. Ţinând seamă de iudeii care locuiau în acea regiune, l-a luat şi i-a făcut ceremonia tăierii împrejur, deoarece toţi ştiau că tatăl lui era grec. 4 În trecerea lor prin oraşe, le punea în vedere să ţină hotărârile luate de către apostolii şi bătrânii din Ierusalim. 5 Astfel Bisericile se întăreau în credinţă şi numărul credincioşilor creştea zi de zi. 6 Apoi au străbătut Frigia şi ţinutul Galaţiei, deoarece Duhul Sfânt i-a oprit să predice cuvântul în Asia Proconsulară. 7 Când au ajuns în părţile Moesiei, au încercat să intre în Bitinia, dar Duhul lui Isus nu i-a lăsat. 8 Atunci, străbătând Moesia, au coborât spre Troa. 9 Şi aici, în timp de noapte, Paul a avut o viziune: un bărbat macedonean stând în picioare, îl chema zicând: „Treci marea şi vino şi în Macedonia, ca să ne ajuţi şi pe noi!” 10 După această viziune a lui Paul, noi am căutat să trecem numaidecât în Macedonia, căci eram siguri că Dumnezeu însuşi ne chema să ducem acolo evanghelia.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 99,2.3.5 (R.: 2a)

R.: Lăudaţi pe Domnul, toţi locuitorii pământului.

sau

Aleluia.

2 Strigaţi de bucurie către Domnul,

toţi locuitorii pământului;

slujiţi Domnului cu bucurie,

veniţi înaintea lui cu cântece de veselie. R.

 

3 Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu!

El ne-a făcut, ai lui suntem,

poporul lui şi turma pe care o conduce el. R.

 

5 Căci Domnul este bun,

bunătatea lui ţine pe vecie

şi adevărul lui din neam în neam. R.

 

ALELUIA Col 3,1

(Aleluia) Dacă aţi înviat cu Cristos, căutaţi cele de sus

unde Cristos, şade de-a dreapta lui Dumnezeu. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Nu sunteţi din lume, ci v-am ales din lume.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 15,18-21

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 18 „Dacă vă urăşte pe voi lumea, să ştiţi că pe mine, mai înainte decât pe voi, m-a urât. 19 Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al său, dar pentru că nu sunteţi din lume, ci eu v-am ales pe voi din lume, de aceea lumea vă urăşte. 20 Aduceţi-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus: Nu este sluga mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, şi pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvântul meu, şi pe al vostru îl vor păzi. 21 Toate acestea vi le vor face vouă din cauza numelui meu, deoarece ei nu cunosc pe cel care m-a trimis pe mine”.

Cuvântul Domnului