en-USro-RO

Inregistrare | Login
19 ianuarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Vineri, 19 ianuarie 2018

Sfintii zilei
Ss. Marius şi Marta, soţi m.
Liturghierul Roman
Vineri din sãptãmâna a 2-a de peste an
Liturghie la alegere, prefaţã comunã
verde. II
Lectionar
1Sam 24,3-21: Nu-mi voi ridica mâna împotriva stãpânului meu, regele, care a fost consacrat Domnului prin ungere.
Ps 56: Ai milã de mine, Dumnezeule, ai milã de mine!
Mc 3,13-19: I-a chemat pe cei pe care i-a voit el, iar ei au venit la el.
Meditatia zilei
Vineri din sãptãmâna a 2-a de peste an

LECTURA I
Şi-au pus mâinile peste ei
şi l-au primit pe Duhul Sfânt.
Citire din Faptele Apostolilor 8,5-8.14-17

5 În zilele acelea,
Filip, coborând în cetatea Samariei,
a început să li-l predice pe Cristos.
6 Mulţimile ascultau cu atenţie într-un cuget cele spuse de Filip,
auzind şi văzând semnele pe care le făcea,
7 căci din mulţi care erau posedaţi
ieşeau duhurile necurate strigând cu glas puternic,
iar mulţi paralizaţi şi şchiopi erau vindecaţi,
8 astfel încât o mare bucurie a cuprins cetatea aceea.
14 Apostolii care erau în Ierusalim,
auzind că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu,
i-au trimis la ei pe Petru şi pe Ioan,
15 care au coborât acolo
şi s-au rugat pentru ei ca să-l primească pe Duhul Sfânt.
16 Căci nu se coborâse încă peste niciunul dintre ei,
ci au fost botezaţi numai în numele Domnului Isus.
17 Atunci şi-au pus mâinile peste ei
şi l-au primit pe Duhul Sfânt.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 65(66),1-3a.4-5.6-7a.16 şi 20 (R.: 1)

R
.: Strigaţi-i de bucurie lui Dumnezeu,
voi, toţi locuitorii pământului!
sau:
Aleluia.

1 Strigaţi-i de bucurie lui Dumnezeu,
voi, toţi locuitorii pământului!
2 Cântaţi gloria numelui său,
daţi-i glorie prin laudele voastre!
3a Spuneţi-i lui Dumnezeu:
„Cât de minunate sunt lucrările tale!” R.

4 Tot pământul să te adore
şi să-ţi cânte ţie, să cânte al tău nume!
5 Veniţi şi priviţi lucrările lui Dumnezeu!
Minunate sunt lucrările sale înaintea fiilor oamenilor. R.

6 El a prefăcut marea în pământ uscat;
şi râul a fost trecut cu piciorul:
de aceea, acolo ne-am bucurat în el.
7a El stăpâneşte pe veci cu puterea sa. R.

16 Toţi cei care vă temeţi de Dumnezeu, veniţi şi ascultaţi
şi vă voi spune tot ce a făcut Domnul pentru sufletul meu!
20 Binecuvântat să fie Dumnezeu
care nu respinge rugăciunea mea
şi nu îndepărtează de la mine îndurarea lui! R.

LECTURA A II-A
Dat la moarte în ceea ce priveşte trupul,
dar înviat cu duhul.
Citire din Scrisoarea întâi
a sfântului apostol Petru 3,15-18

15 Preaiubiţilor,
sfinţiţi-l pe Domnul Cristos în inimile voastre,
gata oricând să daţi răspuns
oricui vă cere cont de speranţa voastră,
16 dar cu blândeţe şi bună cuviinţă,
având o conştiinţă curată,
ca tocmai în ceea ce sunteţi calomniaţi
să fie ruşinaţi cei care bârfesc
purtarea voastră bună în Cristos!
17 Căci este mai bine să suferiţi făcând binele –
dacă aşa vrea Dumnezeu –,
decât făcând răul.
18 Căci şi Cristos a suferit o dată pentru păcate,
el, cel drept, pentru cei nedrepţi,
ca să vă ducă la Dumnezeu,
dat la moarte în ceea ce priveşte trupul,
dar înviat cu duhul.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 14,23ab
(Aleluia) „Dacă cineva mă iubeşte, va păzi cuvântul meu”, spune Domnul;
„Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Eu îl voi ruga pe Tatăl,
iar el vă va da un alt Mângâietor.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 14,15-21

15 În acel timp,
Isus le-a spus discipolilor săi:
„Dacă mă iubiţi, veţi păzi poruncile mele
16 şi eu îl voi ruga pe Tatăl,
iar el vă va da un alt Mângâietor
ca să fie cu voi pentru totdeauna,
17 Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi
pentru că nu-l vede şi nici nu-l cunoaşte.
Dar voi îl cunoaşteţi pentru că rămâne la voi şi va fi în voi.
18 Nu vă voi lăsa orfani. Voi veni la voi.
19 Încă puţin şi lumea nu mă va mai vedea.
Voi, însă, mă veţi vedea;
pentru că eu trăiesc, veţi trăi şi voi.
20 În ziua aceea, veţi cunoaşte că eu sunt în Tatăl meu,
iar voi în mine şi eu în voi.
21 Cine are poruncile mele şi le păzeşte, acela mă iubeşte,
iar cine mă iubeşte va fi iubit de Tatăl meu
şi eu îl voi iubi şi mă voi revela lui”.
Cuvântul Domnului

Unde se celebrează Înălţarea Domnului în duminica următoare, pot fi citite în duminica a VI-a a Timpului pascal lectura a II-a şi Evanghelia propuse pentru duminica a VII-a, pag. 651-653 (anul A).