en-USro-RO

Inregistrare | Login
19 martie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Luni, 19 martie 2018

Sfintii zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria; Fer. Marcel Callo, m.
Liturghierul Roman
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 
Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefațã proprie
alb, P
Lectionar
2Sam 7,4b-5a.12-14a.16: Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatãl sãu.
Ps 88: Seminția lui va dãinui în vecii vecilor.
Rom 4,13.16-18.22: Nu prin lege i-a fost fãcutã promisiunea lui Abraham.
Mt 1,16.18-21.24a(Lc 2,41-51a): Iosif a fãcut dupã cum i-a poruncit îngerul Domnului. (Iatã, tatãl tãu și cu mine te-am cãutat îngrijorați!)
Meditatia zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 

LECTURA I
Darul Duhului Sfânt
s-a revărsat şi asupra păgânilor.
Citire din Faptele Apostolilor 10,25-26.34-35.44-48

25 În timp ce Petru intra,
Corneliu i-a ieşit în întâmpinare,
a căzut la picioarele lui prosternându-se.
26 Dar Petru l-a ridicat şi i-a zis:
„Scoală-te! Sunt şi eu doar un om”.
34 Atunci Petru, deschizându-şi gura, a spus:
„Într-adevăr, acum înţeleg că Dumnezeu nu este părtinitor,
35 ci în orice neam,
cel care se teme de el şi face dreptatea îi este plăcut”.
44 În timp ce Petru mai rostea încă aceste cuvinte,
Duhul Sfânt a coborât
asupra tuturor celor care ascultau cuvântul.
45 Credincioşii circumcişi care veniseră cu Petru
erau uimiţi că darul Duhului Sfânt
se revărsase şi asupra păgânilor.
46 Căci îi auzeau pe ei vorbind în limbi
şi preamărindu-l pe Dumnezeu.
Atunci, Petru a spus:
47 „Poate oare cineva să le refuze apa,
pentru ca aceştia, care l-au primit pe Duhul Sfânt ca şi noi,
să fie botezaţi?”
48 Şi a poruncit ca ei să fie botezaţi în numele lui Isus Cristos.
Atunci ei i-au cerut să mai rămână câteva zile.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 97(98),1.2-3ab.3cd-4 (R.: 2b)

R
.: Domnul şi-a descoperit dreptatea
înaintea popoarelor.
sau:
Aleluia.

1 Cântaţi Domnului un cântec nou,
pentru că a făcut lucruri minunate;
dreapta şi braţul lui cel sfânt i-au venit în ajutor! R.

2 Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea
şi-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor,
3ab şi-a adus aminte de îndurarea şi de fidelitatea lui
faţă de casa lui Israel. R.

3cd Toate marginile pământului
au văzut mântuirea Dumnezeului nostru!
4 Strigaţi de bucurie către Domnul,
toţi locuitorii pământului!
Aclamaţi, cântaţi psalmi şi tresăltaţi de bucurie! R.

LECTURA A II-A
Dumnezeu este iubire.
Citire din Scrisoarea întâi
a sfântului apostol Ioan 4,7-10

7 Iubiţilor,
să ne iubim unii pe alţii,
pentru că iubirea este de la Dumnezeu
şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu
şi-l cunoaşte pe Dumnezeu!
8 Cine nu iubeşte nu l-a cunoscut pe Dumnezeu,
pentru că Dumnezeu este iubire.
9 Prin aceasta s-a arătat iubirea lui Dumnezeu în noi:
Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul său, unul născut,
ca să trăim prin el.
10 În aceasta constă iubirea:
nu noi l-am iubit pe Dumnezeu,
ci el ne-a iubit şi l-a trimis pe Fiul său
ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 14,23ab
(Aleluia) „Dacă cineva mă iubeşte, va păzi cuvântul meu”, spune Domnul;
„Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Nimeni nu are o iubire mai mare decât aceasta:
ca cineva să-şi dea viaţa pentru prietenii săi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 15,9-17

9 În acel timp,
Isus le-a spus discipolilor săi:
„Aşa cum Tatăl m-a iubit pe mine,
aşa v-am iubit şi eu pe voi.
Rămâneţi în iubirea mea!
10 Dacă păziţi poruncile mele,
rămâneţi în iubirea mea
aşa cum eu am păzit poruncile Tatălui meu
şi rămân în iubirea lui.
11 V-am spus acestea pentru ca bucuria mea să fie în voi
şi bucuria voastră să fie deplină.
12 Aceasta este porunca mea:
să vă iubiţi unii pe alţii
aşa cum v-am iubit eu!
13 Nimeni nu are o iubire mai mare decât aceasta:
ca cineva să-şi dea viaţa pentru prietenii săi.
14 Voi sunteţi prietenii mei
dacă faceţi ceea ce vă poruncesc.
15 Nu vă mai numesc servitori,
pentru că servitorul nu ştie ce face stăpânul lui.
Însă v-am numit pe voi prieteni,
pentru că toate câte le-am auzit de la Tatăl
vi le-am făcut cunoscute.
16 Nu voi m-aţi ales pe mine,
ci eu v-am ales pe voi
şi v-am pus ca să mergeţi şi să aduceţi rod,
iar rodul vostru să rămână,
pentru ca orice îl veţi ruga pe Tatăl în numele meu să vă dea.
17 Aceasta vă poruncesc:
să vă iubiţi unul pe altul!”
Cuvântul Domnului

Unde se celebrează Înălţarea Domnului în duminica următoare, pot fi citite în duminica a VI-a a timpului pascal lectura a II-a şi Evanghelia propuse pentru duminica a VII-a, pag. 657-658 (anul B).