en-USro-RO

| Login
23 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

FORMAT AUDIO

LECTURA I

Harul Duhului Sfânt s-a răspândit între neamuri.

Citire din Faptele Apostolilor 10,25-26.34-35.44-48

25 Când Petru a ajuns în Cezareea, a intrat la Corneliu, centurion din armata romană. Acesta i-a ieşit în întâmpinare şi s-a prosternat la picioarele lui, ca să i se închine. 26 Petru l-a ridicat, spunându-i: „Stai în picioare, eu sunt un simplu om”. 34 Apoi s-a adresat celor care erau de faţă: „Acum înţeleg cu adevărat că Dumnezeu nu face deosebire între oameni, 35 ci îi este plăcut oricine se teme de el şi săvârşeşte dreptatea, din orice popor ar fi el”. 44 Pe când Petru vorbea încă, Duhul Sfânt s-a coborât peste toţi cei care ascultau cuvântul. 45 Credincioşii proveniţi din iudaism, care veniseră cu Petru, au rămas uimiţi că darul Duhului Sfânt s-a revărsat şi peste păgâni. 46 Căci îi auzeau pe ei vorbind în limbi diferite şi preamărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a luat cuvântul: 47 „Li s-ar putea oare refuza apa botezului acestor oameni care l-au primit pe Duhul Sfânt, întocmai ca şi noi?” 48 Şi a poruncit ca aceştia să fie botezaţi în numele lui Isus Cristos. După acestea l-au rugat pe Petru să rămână la ei câteva zile.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 97,1.2-3ab.3cd-4 (R.: 2b)

R.: Domnul cheamă la mântuire toate popoarele.

sau

Aleluia.

1 Cântaţi Domnului un cântec nou,

pentru că a făcut lucruri minunate;

dreapta şi braţul lui cel sfânt

i-au adus biruinţă. R.

 

2 Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea,

şi-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor;

3ab şi-a adus aminte de bunătatea şi fidelitatea lui,

faţă de casa lui Israel. R.

 

3cd Toate marginile pământului

au văzut biruinţa Dumnezeului nostru.

4 Strigaţi către Domnul, cu strigăte de bucurie, toţi locuitorii pământului,

izbucniţi în strigăte de veselie şi cântări de laudă. R.

 

LECTURA A II-A

Dumnezeu este iubire.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 4,7-10

7 Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii, pentru că dragostea este de la Dumnezeu şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi îl cunoaşte pe Dumnezeu. 8 Cel care nu iubeşte nu-l cunoaşte pe Dumnezeu, căci Dumnezeu este iubire. 9 Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu l-a trimis pe unicul său Fiu în lume, ca să avem viaţă prin el. 10 Dragostea nu stă în faptul că noi l-am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că el ne-a iubit pe noi şi l-a trimis pe Fiul său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA In 14,23

(Aleluia) Dacă mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul meu, spune Domnul;

şi Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Nimeni nu are o iubire mai mare ca acela care îşi dă sufletul pentru prietenii săi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 15,9-17

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 9 „Precum m-a iubit pe mine Tatăl, tot aşa şi eu vă iubesc pe voi. Rămâneţi în dragostea mea. 10 Dacă păziţi poruncile mele, veţi rămâne în iubirea mea, după cum şi eu am păzit poruncile Tatălui meu şi rămân în iubirea lui. 11 Acestea vi le-am spus ca bucuria mea să fie în voi şi ca bucuria voastră să fie deplină. 12 Aceasta este porunca mea: să vă iubiţi unii pe alţii, aşa cum v-am iubit şi eu pe voi. 13 Nimeni nu are o mai mare dragoste decât aceasta: ca cineva să-şi dea viaţa pentru prietenii săi. 14 Voi sunteţi prietenii mei, dacă faceţi ceea ce vă poruncesc. 15 De acum nu vă mai numesc slugi, pentru că sluga nu ştie ce face stăpânul său, dar v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte le-am auzit de la Tatăl meu vi le-am făcut cunoscute. 16 Nu voi m-aţi ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi roade, iar roadele voastre să rămână, ca Tatăl să vă dea tot ceea ce veţi cere în numele meu. 17 Aceasta vă poruncesc: să vă iubiţi unii pe alţii”.

Cuvântul Domnului