en-USro-RO

Inregistrare | Login
19 ianuarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Vineri, 19 ianuarie 2018

Sfintii zilei
Ss. Marius şi Marta, soţi m.
Liturghierul Roman
Vineri din sãptãmâna a 2-a de peste an
Liturghie la alegere, prefaţã comunã
verde. II
Lectionar
1Sam 24,3-21: Nu-mi voi ridica mâna împotriva stãpânului meu, regele, care a fost consacrat Domnului prin ungere.
Ps 56: Ai milã de mine, Dumnezeule, ai milã de mine!
Mc 3,13-19: I-a chemat pe cei pe care i-a voit el, iar ei au venit la el.
Meditatia zilei
Vineri din sãptãmâna a 2-a de peste an

LECTURA I
Domnul i-a deschis inima,
ca să asculte cu atenţie cele spuse de Paul.
Citire din Faptele Apostolilor 16,11-15

11 În zilele acelea,
îmbarcându-ne de la Troas,
ne-am dus direct în Samotracia,
iar a doua zi, la Neapoli
12 şi, de acolo, la Filipi,
care este o cetate importantă în ţinutul Macedoniei, o colonie.
În cetate am rămas câteva zile.
13 Într-o zi de sâmbătă
am ieşit în afara porţii, lângă un râu,
unde credeam că este loc de rugăciune.
Aşezându-ne, le-am vorbit femeilor care se adunaseră.
14 O femeie cu numele Lidia,
vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira,
adoratoare a lui Dumnezeu, ne asculta.
Acesteia, Domnul i-a deschis inima
ca să asculte cu atenţie cele spuse de Paul.
15 După ce a fost botezată ea şi casa ei,
ne-a invitat, zicând:
„Dacă aţi judecat că sunt credincioasă Domnului,
veniţi şi rămâneţi în casa mea!”
Şi ne-a obligat să acceptăm.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 149,1-2.3-4.5-6a şi 9b (R.: 4a)

R
.: Domnului îl iubeşte
pe poporul său.
sau:
Aleluia.

1 Cântaţi Domnului un cântec nou,
lauda lui în adunarea credincioşilor săi!
2 Să se bucure Israel de creatorul său,
să tresalte de bucurie fiii Sionului pentru regele lor! R.

3 Să laude numele lui în dansuri,
să-i cânte psalmi cu tamburina şi cu harpa!
4 Căci Domnului îi place de poporul său
şi-i încoronează pe cei smeriţi cu mântuire. R.

5 Să tresalte de bucurie, în glorie, credincioşii lui,
să scoată strigăte de bucurie în aşternutul lor!
6a Gura să le fie plină de laudele Domnului;
9b aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii lui. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 15,26b.27a
(Aleluia) „Duhul adevărului va da mărturie despre mine”, spune Domnul;
„şi voi veţi da mărturie”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Duhul adevărului,
el va da mărturie despre mine.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 15,26–16,4

15,26 În acel timp,
Isus le-a zis discipolilor săi:
„Când va veni Mângâietorul
pe care eu vi-l voi trimite de la Tatăl,
Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl,
el va da mărturie despre mine.
27 Şi voi veţi da mărturie,
pentru că de la început sunteţi cu mine.
16,1 V-am spus acestea ca să nu vă scandalizaţi.
2 Vă vor exclude din sinagogă.
Mai mult, vine ceasul când cel care vă va ucide
va crede că aduce cult lui Dumnezeu.
3 Şi vor face acestea
pentru că nu l-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine.
4 Dar v-am spus toate acestea
pentru ca, atunci când va veni ceasul lor,
să vă aduceţi aminte de ele, căci eu v-am spus.
Nu v-am spus acestea de la început,
pentru că eram cu voi”.
Cuvântul Domnului