en-USro-RO

| Login
23 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LUNI

LECTURA I

Domnul i-a deschis inima ca să dea atenţie celor spuse de Paul.

Citire din Faptele Apostolilor 16,11-15

11 Împreună cu Paul ne-am îmbarcat la Troa şi am mers de-a dreptul în insula Samotracia, 12 iar a doua zi la Neapolis, şi de acolo la Filipi, colonie romană, care este capitala acestei regiuni din Macedonia. În această cetate am rămas câteva zile. 13 Sâmbăta am mers în afara oraşului, lângă râu, unde credeam că este locul în care se adunau iudeii pentru rugăciune. Ne-am aşezat şi am vorbit femeilor care se adunaseră. 14 Printre ele era una pe nume Lidia, vânzătoare de ţesături din purpură, originară din oraşul Tiatira, convertită la iudaism. Ea ne asculta pentru că Domnul i-a deschis inima ca să dea atenţie celor spuse de Paul. 15 Ea s-a botezat împreună cu toţi cei din casa ei; apoi ne-a adresat această invitaţie: „Dacă m-aţi socotit că sunt credincioasă Domnului, veniţi în casa mea şi rămâneţi la mine!” Şi ne-a silit să acceptăm.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 149,1-2.3-4.5-6a şi 9b (R.: 4a)

R.: Domnul iubeşte pe poporul său.

sau

Aleluia.

1 Cântaţi Domnului un cântec nou,

cântaţi-i laude în adunarea credincioşilor:

2 să se bucure Israel de cel care l-a creat,

să se veselească fiii Sionului de împăratul lor. R..

 

3 Să laude numele lui cu jocuri,

să-l laude cu toba şi harpa.

4 Căci Domnul iubeşte pe poporul său

şi ridică pe cei nenorociţi, mântuindu-i. R.

 

5 Să tresalte de bucurie cei sfinţi, în mărire,

să scoată strigăte de bucurie în aşternutul lor.

6a Gura să le fie plină de laudele Domnului.

9b Aceasta să fie o cinste pentru toţi credincioşii. R.

 

ALELUIA In 15,26b. 27a

(Aleluia) Duhul adevărului va da mărturie despre mine, spune Domnul;

de asemenea veţi da mărturie despre mine şi voi. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Duhul adevărului va da mărturie pentru mine.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 15,26–16,4

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 26 „Când va veni Apărătorul, pe care îl voi trimite de la Tatăl, Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, el va da mărturie pentru mine. 27 De asemenea şi voi veţi da mărturie pentru că de la început sunteţi cu mine. 16,1 V-am spus toate acestea ca să nu fie un prilej de cădere. 2 Vă vor exclude din sinagogă; ba chiar vine ceasul în care toţi cei care vă vor ucide îşi vor închipui că astfel aduc jertfă lui Dumnezeu. 3 Acestea le vor face, pentru că nu-l cunosc pe Tatăl, nici pe mine. 4 Iată pentru ce v-am spus acestea, ca atunci când va veni ceasul lor să vă aduceţi aminte că eu vi le-am spus. Şi nu vi le-am spus de la început, fiindcă eram cu voi”.

Cuvântul Domnului